En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Fornuftigt afkast og styr på risikoen

Er der overskud i virksomheden, bør det placeres bedst muligt. En sådan strategi stiller store krav til finansiel viden og fokus på de risici, de evt. mulige investeringsalternativer repræsenterer. Det kan også betale sig at være opmærksom på, hvor meget virksomheden reelt betaler i banken for den såkaldte opmærksomhed.

Hos Uvildige.dk gennemgår vi både virksomhedens og evt. ejernes private finansielle potentialer og forsøger at optimere dem, så der opnås et solidt og pålideligt overblik over, hvordan evt. overskud placeres bedst og dermed skaber basis for yderligere udvikling og økonomisk råderum.

Ingen smarte smutveje

Investeringsmarkederne er så effektive og informationerne flyder så hurtigt, at det er umuligt at lave smarte handler og ekstraordinære afkast, uden at tage en større risiko. Formueforvaltere vil forsøge at forklare dig, hvordan netop deres måde at vælge aktier på, er bedre end andres. Til gengæld skal de have en stor del af afkastet i form af omkostninger. Adskillige undersøgelser, bl.a. udarbejdet af Danmarks Nationalbank (4. kvt. 2008), viser at det i længden er bedre, blot at følge markedsudviklingen.

Korrekt fordeling / aktivallokering

Fordeling på forskellige obligationer, aktier og andre alternativer er den allervigtigste beslutning i din investeringsstrategi. Fordelingen bestemmes ud fra ejernes riskovillighed, tidshorisont for investeringen, virksomhedens cashflow mv. Når Uvildige.dk har hjulpet med at afklare foranstående, kan vi hjælpe med at lave den helt rigtige strategi og dermed fordeling.

Minimer omkostningerne

Den eneste mulighed for at få et højere afkast uden at tage en større risiko, er ved at minimere dine omkostninger. Der er omkostninger ved handel og løbende omkostninger i investeringsforeninger, porteføljeplejeaftaler, investeringsselskaber og andre steder, der tilbyder at varetage dine investeringer. Problemet er, at der meget sjældent oplyses om, hvad omkostningerne reelt er, og I dermed ikke opdager, hvor stor en del af afkastet, der forsvinder på den konto. På almindelige danske investeringsforeninger betales der typisk 1,5-2 % for aktieafdelinger, og mere end halvdelen heraf går til banken, der solgte dem!

En stor del af omkostningerne kan undgås ved kun at handle, når det er nødvendigt og hvor kurtagen er billigst. Og så skal der vælges investeringsforeninger og porteføljepleje med meget lave omkostninger. Vores investeringsforslag, har altid fokus på at minimere dine omkostninger, så der er mest muligt afkast til virksomheden.. 

Sådan kan vi hjælpe med bedre afkast

Uvildige.dk tilbyder at lave en uvildig genenmgang af alle dine nuværende investeringer, så I får ryddet op i de værste produkter og omkostningstunge løsninger. Vi vurderer risikoen ved investeringerne og sammenholder det med den ønskede risikovillighed og øvrige strategi i virksomheden.

Herefter kan vi lave konkrete investeringsforslag, som I selv styrer fremadrettet, med rådgivning efter behov - eller vi kan lave løbende overvågning, hvor vi holder øje med investeringerne så den fastlagte strategi overholdes og der gives løbende tilbagemeldinger på hvordan porteføljerne udvikler sig.

Vores erfaring er, at vi sparer vores kunder 0,5-1,5 % i omkostninger p.a. ift. de traditionelle løsninger, så har du fx. investeringer for kr. 5 mio, vil det betyde ca. kr. 50.000 om året. Derudover kommer trygheden ved at vores rådgivning kun skal tage hensyn til dine behov, og ikke påvirkes af indtjening på kurtage og provision, som den ofte gør i banken.

 

Ultimate Web