En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Tidens tendenser fra 10 år i den finansielle verden

Uvildige.dk, juni 2019

Husker du, da indlånsrenten hed 5 pct. eller da aktiemarkedet kollapsede? Det er ikke tit, vi i vores travle hverdag tillader os selv at stoppe op og reflektere. Vi ser sjældent tilbage og risikerer derfor at glemme vigtige erfaringer lidt for hurtigt. 

I 70’erne havde vi oliekriserne, i 80’erne og 90’erne kartoffelkuren og i starten af 00’erne IT-boblen, inden Finanskrisen ramte i 2008. Siden sidstnævnte har Uvildige.dk fulgt danskernes økonomi på tætteste hold og i anledningen af Uvildige.dk’s 10 års jubilæum som uafhængig finansiel rådgivningsvirksomhed, har vi tilladt os selv netop at stoppe op og kigge tilbage på de sidste 10 år i den finansielle verden.


Fra panik og pengeproblemer til formue og friværdi

Vi skal faktisk ikke mere end ti år tilbage, før situationen var helt anderledes end i dag. Finanskrisen havde lige ramt og for mange havde økonomien lidt et gevaldigt knæk, og markederne var i knæ over stort set hele linjen. Det satte sine spor og dannede nye rammer for forbrugeren at navigere i. Før 2008 var der eksempelvis ingen problemer med at optage lån, det kunne næsten ikke slå fejl at investere og den økonomiske fremtid så i det hele taget lys ud.

Derfor var der også mange, der blev anbefalet at lånet penge til at investere for – nærmest som en sikker gevinst. Med krisen blev virkeligheden dog en helt anden.  

Da vi startede med at rådgive kunder i starten af 2009, var der panik hos mange investorer, som var i tvivl om, hvad de skulle gøre for at sikre deres penge. En del af budskabet var dengang, at holde fast i de aktier, man havde, da de over tid nok skulle vinde tabet tilbage. Samtidig handlede det ofte om gældsrådgivning og om at sikre økonomien bedst muligt. Det var først og fremmest forsigtighedsbetragtninger, der fyldte. Ens ejendom faldt måske i værdi og man gik fra friværdi-fest til voldsomme tømmermænd.

Det så faktisk positivt ud i 2010-11 og flere var ude og kalde det en hurtig overstået krise, men en række episoder, med Grækenlands gældskrise som en af de største, lagde en dæmper på opturen og krisen fortsatte som bekendt.

Siden har økonomien stille og roligt været i fremgang, og i dag er rådgivningsbehovene helt anderledes. Målet er stadig, at optimere den enkeltes økonomi, men nu handler det mere om pension, formue og investering. Flere har igen fået blod på tanden – også ift. omlægning af lån, så den lave rente og den genfundne friværdi bruges mest optimalt. 

Efterhånden er økonomien og markedet tilbage på niveau med for godt ti år siden. Dog er der alligevel væsentlige forskelle, idet friværdi og overskydende likviditet blandt danskerne bruges mere fornuftigt, eksempelvis på afvikling af gæld eller til opsparing. Dertil er der med årene kommet nye reguleringer af markedet, både hvad angår pension, investering samt bolig og realkredit. 


Pensionsregler i konstant bevægelse

Ser vi specifikt på pensionsområdet, så er det tydeligt, at det er et område, der er særligt udsat for ændringer. Pensionsreglerne bliver derfor kun mere uigennemskuelige, som årene går, og det er noget vi oplever i rådgivningsbehovet. Flere og flere vælger at få professionel hjælp til at gennemskue og planlægge sin pension bedst muligt.

Samtidig er pensionsområdet kendetegnet ved, at vi får flere og flere mennesker i den pensionsmodne alder. Derfor har fokus i de senere års ændringer været på at gøre det mere attraktivt, at spare op til pension samt at blive længere på arbejdsmarkedet. 

I 2009 blev mellemskatten afskaffet, i 2011 blev efterlønnen væsentligt forringet for mange og i 2013 blev kapitalpensionen erstattet af aldersopsparingen. I 2016 blev folkepensionsalderen hævet til 68 år for personer født i 1963 eller senere – og den stiger yderligere i takt med at gennemsnitslevealderen stiger. 

Det er endt med, at det for mange ikke kan svare sig selv at spare ekstra op til pension. For at imødegå dette, påbegyndtes i 2018 indfasningen af et ekstra fradrag på de første 70.000,-, der indbetales på pensioner med løbende udbetaling, og samme år regler, der betyder senere udbetaling for nye pensionsordninger. Dertil kommer den skattefri seniorpræmie på 30.000,- som den foreløbige rosin i pølseenden af reguleringer med det formål at imødekommende de strukturelle udfordringer på pensionsområdet.Boligbobler og ballade med bidragssatser

Ser vi på boligmarkedet, så er vi efter 10 år, over en bred kam, ved at være tilbage, hvor vi var lige før finanskrisen, hvad boligpriserne angår. Huspriserne bundede ud i 2012 og har siden været inde i en opadgående kurve. Især i og omkring storbyerne er boligpriserne røget i vejret de senere år, mens der flere steder i provinsen stadig er områder, hvor boligerne er billigere end før krisen. Priserne på ejerlejlighederne i storbyen ser dog ud til at være toppet for denne omgang, mens prisen på huse stadig er stigende. 

Mens boligpriserne er steget, er renten faldet. Fra ca. 7 pct. på et fastforrentet lån i 2009 (ja, du læste rigtigt) til nu at ligge helt nede på omkring 1 pct. Hvad angår indlånsrenten var det for ti år tilbage muligt at opnå op mod 5 pct. i rente, hvis blot du bandt dine penge i mere end en måned. Det virker jo helt utænkeligt i dag, hvor det at undgå negativ rente på sine indlånskonti er en typisk problemstilling i vores rådgivning af kunder.

Og så må vi jo ikke glemme bidragssatserne, som så småt begyndte at stige i 2011, men virkelig skabte ballade i 2016, hvor realkreditinstitutterne for alvor tog fat. I dag er den gennemsnitlige bidragssats ca. fordoblet fra omkring 0,5 pct. før krisen til knap 1 pct. nu. Det er på lån med variabel rente og afdragsfrihed, at bidragssatsen er steget mest. Stigningerne har været et adfærdsregulerende tiltag, men også et ønske om øget indtjening, hvilket skabte stor debat og utilfredshed hos boligejerne.


Investeringsmarkeder i fremgang

Vender vi blikke mod investering og aktiemarkedet, så kan vi konstatere, at aktiemarkedet bundede ud i 2009. Herefter og frem til i dag har det til gengæld budt på gode afkast, med de op- og nedture, der nu engang er på aktiemarkedet. Faktisk var 2015 det tredje bedste aktieår i Danmark nogensinde. Det kom efter verdensøkonomien, ovenpå nogle hårde år med gældskrise, igen fik momentum fra ca. 2013.

Udover de uundgåelige op- og nedture aktiemarkedet byder på, har nye EU regelsæt også sat sit præg på investeringsområdet. Den såkaldte MiFID1 kom lige op til krisen, og det handlede i korte træk om at sikre korrekt risikoafklaring med kunden og en dertilhørende investeringsprofil. Knap 10 år efter kom så MiFID2 med fokus på øget gennemsigtighed og omkostninger. Alle regler med det formål at beskytte forbrugeren. Det øgede fokus på omkostningseffektivisering har da bl.a. også skubbet til interessen for ETF’ere, som er et godt og billigere investeringsalternativ – i øvrigt et vi i Uvildige.dk har rådgivet om stort set fra vi startede for 10 år siden.


Uafhængig rådgivning er kommet for at blive

Der er også sket meget de sidste 10 år i vores branche. Da vi startede, var der kun en håndfuld virksomheder og stort set ingen lovgivning på området. Nu er der ca. 50 mindre virksomheder, der yder rådgivning indenfor området og vi er underlagt tilsyn, certificeringer mv. Væksten i rådgivere, skyldes en stødt stigende interesse fra kunderne, hvor flere og flere søger uafhængig rådgivning. Alligevel fylder vores branche med nogle få hundrede ansatte forsvindende lidt i forhold til de ca. 40.000 i den traditionelle finanssektor. Hvorfor går det så ikke hurtigere med udbredelsen af branchen?  

En del af svaret ligger nok i manglende kendskab, da musklerne hos os relativt små uafhængige rådgivningsvirksomheder kan have svært ved at tage kampen om mod bankernes gigantiske marketingsmaskiner. Og så handler det formentlig også om den psykologiske barriere, det er at skulle betale for rådgivning (selvom det indirekte også er det, der sker i banken). Der skal en mental omstilling til og det lader til den efterhånden er godt undervejs. 

Så husk nu, at du selv har ansvaret for din økonomi og glem så ikke historien. Det er altså bare på 10 år, at alt det ovenstående er sket. Der kan sagtens ske lige så meget eller måske mere de næste 10 år.
 

 

 

 

Ultimate Web