En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Året der gik – 2017 i et økonomisk perspektiv

Uvildige.dk, januar 2018

Mundvigene har for mange fulgt de finansielle kurver opad i 2017, som overordnet set var et godt økonomisk år herhjemme og i det meste af verden. 

I 2016 oplevede vi store globale begivenheder som Brexit og det kontroversielle amerikanske præsidentvalg. Selvom disse begivenheder naturligvis har trukket spor ind i 2017, så har det forgangne år også været året, hvor støvet har lagt sig og hvor opadgående grafer er kommet til syne.

Ser vi tilbage og retter blikket mod boligmarkedet, aktiemarkedet samt øvrige finansielle trends og begivenheder har et positivt fortegn altså i store træk været et fælles tema for udviklingen.


Stigende boligpriser og faldende rente

På boligmarkedet har vi igen været vidne til stigende boligpriser, og ikke mindst er ejerlejligheder i de større byer prismæssigt stukket af fra det øvrige marked. Billedet har været det samme de senere år, hvor udviklingen kun har været opadgående, og 2017 tog markedet til nye højder. Dog var der sidst på året tegn på, at prisniveauet så småt er ved at jævne sig ud. Det har så til gengæld spredt sig som ringe i vandet og vi ser derfor nu stigende priser i områderne omkring storbyerne.

Sideløbende med de stigende boligpriser har vi igen oplevet renten falde i 2017, og vi kan konstatere, at vi fortsat nyder godt af den historisk lave rente. Siden finanskrisen i 2008 har renten, med enkelte mindre stigninger undervejs, været nedadgående og vi har således haft en længere periode til at ”vænne” os til de lave renter, hvor 2% betragtes som det ”nye normal”.
Derfor kunne 2018 måske passende være året, hvor vi dedikerer ekstra opmærksomhed til den sunde fornuft. De røde advarselslamper er endnu ikke begyndt at blinke, men tanken om en ny boble er nu heller ikke så fjern. 


Både skærpelser og lempelser for boligkøbere

Flere tegn har vist sig, og for at imødegå disse tegn på bobledannelse har vi i 2017 også set skærpelse af krav til boligkøbere. Det nye regelsæt trådte i kraft 1. januar i år og det skal bidrage til at suge luften ud af en potentiel ny boligboble. 

Kort fortalt betyder disse stramninger at husstande, som optager gæld på mere end fire gange husstandsindkomsten (før skat) og i den sammenhæng låner mere end 60 pct. af boligens værdi, afskæres for visse typer realkredit- og boliglån. 

Vi så også stramninger tilbage i 2016, hvor vi fik øgede krav til udbetaling i forbindelse med huskøb. Hensigten med disse skærpelser er at skabe et mere robust og balanceret boligmarked, og det må da også formodes, at det får en dæmpende effekt på boligpriserne – og det naturligvis især i storbyerne, og ikke mindst hovedstadsområdet. 

Tiltag som dette har til hensigt at kontrollere opsvinget, men samtidig er der også præsenteret boligøkonomiske lempelser, idet 2017 også har budt på nye regler for belåning af sommerhuse. Her er det nu muligt at belåne et fritidshus med 75 pct. realkreditbelåning fremfor 60 pct. Dertil er en ny planlov trådt i kraft, hvilket bl.a. giver mulighed for at sommerhusene kan udlejes en større del af året. Yderligere er det for pensionister nu også muligt, at benytte sommerhuset til helårsbolig allerede efter et års ejertid.

Dette giver alt i alt billigere finansiering og bedre mulighed for udnyttelse af sommerhusene. Begge dele vil kunne bidrage til øget efterspørgsel efter sommerhuse, og kan komme til at medføre prisstigninger i det nye år, vi nu har taget hul på.

Altså lader det til tiden er mere til køb af sommerhus end endnu et forældrekøb, priserne på ejerlejligheder taget i betragtning.


Afblæst børsnotering og øget konkurrence

Værd at nævne er også Nykredit og sagen om børsnoteringen. Enden blev, at en mindre del af Nykredit blev opkøbt af fem pensionskasser, og nu, hvor Nykredit har fået foreløbig klarhed over sin kapital, kan vi forvente, at kunderne vil få større glæde af de såkaldte kundekroner, ligesom realkreditmarkedet i det hele taget lader til at være på vej mod en mere kundevenlig konkurrencesituation.


Aktiemarkederne i hopla trods dollarens benspænd

I de første måneder af 2017, ja faktisk de tre første kvartaler, var også aktiemarkedet præget af stigninger. Det globale aktieindeks steg i perioden med helt op til 15 pct. Danske investorer måtte dog se dele af afkastet blive ædt op af den faldende dollarkurs, som i årets løb er gået fra ca. kurs 7,1 til 6,2 – dvs. et fald på 12,6 pct. Herhjemme har vi således ikke fået fuldt udbytte af et stigende amerikansk aktiemarked.

Men også det europæiske marked har været stigende og kombineret med dollarens udvikling, har vores investeringsanbefalinger fra starten af 2017 været prioriteret omkring europæiske aktier, hvilket har vist sig at være en god strategi i det forgangne år, hvor europæiske og i særdeleshed danske aktier har klaret sig godt.

 

 

Dollarsvækkelsen er en konsekvens af flere fundamentale forhold, og skyldes blandt andet at euroen er blevet styrket på grund af bedre vækstudsigter i Europa, mens politiske risici er blevet mindre. Dertil kommer, at Donald Trump ikke har indfriet forventningerne om at få gennemført de økonomiske reformer, der var i udsigt ved valget. Dollaren steg dengang i perioden efter valget, men er altså siden faldet tilbage til niveauet før valget og ligger nu under det niveau.

Sidste kvartal af 2017 har på aktiemarkedet forløbet forholdsvis roligt – kan det være stilhed før storm? I hvert fald er aktierne lige nu historisk dyre og på trods af fortsatte positive takter for verdens økonomi, er buen spændt hårdt og selv mindre skuffelser kan betyde et dyk. Spørgsmålet er hvornår og hvor dybt dykket bliver.


Forsøg på øget gennemsigtighed i investeringsrådgivning

2017 var også året, hvor banker og investeringsforeninger fik forbud mod at benytte det meget udskældte gebyr, formidlingsprovision, ved bankkunders porteføljeplejeordninger. Det skete som en del af det nye Mifid 2 regulativ, som bl.a. har til formål, at minimere omkostningerne og øge gennemsigtigheden for dig som investeringskunde.  Altså skulle resultatet for dig være en bedre og billigere løsning, som er mere fair og mindre forvirrende. 

Vi kender ikke den endelige effekt heraf endnu, og primo 2018 følger anden del af implementeringsfasen. Den foreløbige konklusion må være, at de gode hensigter til trods, så er vi langt fra i mål endnu. Vi følger udviklingen ind i 2018 og vil behandle emnet yderligere, når der er nyt herom.


Bitcoin blev den helt store finansielle trend

Vi kommer ikke omkring 2017 og investering uden at nævne Bitcoin. Bitcoin har været et lille ”eventyr”, som nok har fyldt mere i medierne end i den enkelte danskers økonomi. Dog er dette finansielle fænomen efterhånden nået bredt ud i den forstand, at de fleste nu har hørt om en eller flere, som har tjent penge på Bitcoins. Det samme gælder i øvrigt også det aktuelle aktiemarked, hvor de positive historier kan gøre blind. Det er på dette stadie, at de knapt så velovervejede investeringer ofte sniger sig ind.

Om eventyret med Bitcoins ender godt eller mindre godt, ved vi endnu ikke, og i det hele taget er de finansielle markeder ofte både uigennemskuelige og utilregnelige. Vores holdning er, at Bitcoins stadig er et lille og meget risikofyldt investeringsobjekt og derfor bør man kun investere heri, hvis du har den nødvendige indsigt samt penge, du kan tåle at miste. 


Vær påpasselig og velovervejet i dine beslutninger 

2017 var et godt år set i et økonomisk perspektiv, men det er altså ikke garanti for, at det samme bliver tilfældet for 2018. Nytårsaften nød vi boblerne – den næste boble kan være knapt så velsmagende og opløftende, så husk nu at være tro mod din sunde fornuft og vær velovervejet i dine beslutninger, alt i mens du nyder opturen. Verdensøkonomien bevæger sig stadig i en positiv retning, men det er ikke nødvendigvis aktierne og boligmarkedet, der fortsat skal gå forrest.

Paradokset er, at netop fordi det går godt, så skal renten stige, og det vil i givet fald kunne påvirke både boligpriserne, aktiemarkedet og obligationerne negativt. De første prognoser for 2018 fortæller, at ”festen” fortsætter lidt endnu, men mon ikke mange af os, her først på året, har frisk i hukommelsen, at efter en fest kommer ofte tømmermænd – især når det er gået rigtig godt.

Sagt på en anden måde, så blev økonomien tilbage i 2008 deprimeret. Efterfølgende har centralbankerne sørget for lykkepiller i form af rigeligt likviditet, og nu er vi efterhånden nået dertil, hvor økonomien kun tager lykkepillerne for sjov. Derfor er det tid til at stoppe behandlingen. Det kan måske give lidt ”abstinenser” på den korte bane, de fleste er dog enige om, at det skal stoppe på et tidspunkt - og for dig handler det så om at have en økonomi, der ikke bliver ramt for hårdt, når vi skal igennem afvænningen. 
 

 

Ultimate Web