En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Årsopgørelsen fra SKAT 2012 – hvad skal du gøre?

Skrevet af Hans Peter Christensen, marts 2013

SKAT’s hjemmeside var i den foregående weekend, igen en af Danmarks mest besøgte hjemmesider. Mange var inde for at se, om de skal af med restskat eller om de skal have penge tilbage. Når folk taler om det, bliver der ofte talt om, at man er heldig eller uheldig - alt afhængig af om man skal have penge tilbage eller skal betale restskat. Jeg vil gerne understrege, at din skat intet har med held at gøre! Du bestemmer selv, om du vil have penge tilbage eller aflevere dem, det kræver blot, at du har grundreglerne på plads.

Det allervigtigste for at undgå restskat er, at du udfylder din forskudsopgørelse korrekt, og husker at ændre den i løbet af året, hvis der sker ændringer. Forskudsopgørelsen er at et slags skattebudget, hvor du informerer SKAT om dine forventede indtægter og fradragsberettigede udgifter i løbet af året. Din trækprocent og fradrag på lønsedlen bliver så beregnet på baggrund heraf, og skatten bliver automatisk opkrævet hen over året. Hvis dine oplysninger er korrekte, stemmer den opkrævede skat, med beløbet du reelt skal betale jævnfør årsopgørelsen. Jeg har tidligere skrevet en artikel om vigtigheden i at udfylde forskudsopgørelsen, og gode råd hertil ”Undgå restskat – får styr på forskudsopgørelsen”. Forskudsopgørelse for 2012, kan du selvfølgelig ikke gøre noget ved nu, så du kan i stedet koncentrere dig om, at kontrollere årsopgørelsen, og se om du skulle have flere penge til gode eller mindre restskat, end SKAT selv har regnet sig frem til. Husk at du kan gå tre skatteår tilbage med ændringer til din skat, så hvis du skulle opdage fejl i denne årsopgørelse, bør du også kontrollere de foregående. Og kig evt. på forskudsopgørelsen for 2013, når du er derinde.

Kontroller årsopgørelsen
De fleste tal opgives automatisk fra arbejdsgiver, bank mv., men det er vigtigt at gå dem igennem, de kan også begå fejl! Derudover er der en forholdsvis stor risiko for, at der mangler nogle oplysninger, og du dermed snyder dig selv i skat. Du kan også have glemt at opgive noget indkomst og dermed ikke betaler den skat, du skal. Der er nogle bestemte områder, hvor du bør være særlig opmærksom.

Kørselsfradrag
Skat beregner automatisk et fradrag baseret på din hjemadresse og den adresse din arbejdsgiver oplyser som arbejdsplads. Men adressen på arbejdspladsen kan reelt være en anden, ligesom antal arbejdsdage kan være et andet. Så kontroller begge dele.

Diverse fradrag
Børnebidrag og diæter glemmes faktisk af en del danskere, og det kan være ret store beløb, det drejer sig om. Håndværkerfradrag har nu eksisteret et par år, og indberetningen foregår rimelig nemt, men du skal stadig selv huske det!

Værdipapirer
Tab på aktier eller andre investeringer er et område for sig. SKAT har udviklet et modul, der skal hjælpe ved automatisk at kunne udregne tab og gevinster. Det fungerer dog langt fra optimalt endnu, og du bør gå deres registreringer igennem. Når først køb og salg er registreret rigtigt, bliver det nemt at indberette korrekt.

Fradrag for garantiprovision
Mange boligejere har lagt deres lån om i 2012, og ved omlægninger beregner banken / realkreditselskabet ofte en garantiprovision som en del af de samlede gebyrer ved omlægningen. Netop udgiften til garantiprovision kan trækkes fra i skat, på lige fod med renteudgifter, men indberettes typisk ikke automatisk. Beløbet kan være flere tusinde kroner, så det er værd at undersøge, om det er kommet med, og hvis ikke selv påføre det.

Familielån
Den øgede forskel imellem indlån og udlån, har gjort familielån populære. Hvis eks. forældrene låner penge ud til en eller flere af børnene, og påregner en rente herfor, skal både forældrene og børnene selv indberette henholdsvis renteindtægt og renteudgiften på deres årsopgørelse.

Indtægter
På indtægtssiden spiller værdipapirer ind igen, som en af de poster, der bør gennemgås. Også lejeindtægter er der mange, der har. Det kan være udlejning af et fritidshus, et værelse, en hel udlejningsejendom med flere lejemål, forældrekøb til et eller flere af børnene eller en lejlighed/et hus, man ikke har kunne eller ville sælge under krisen og i stedet lejer ud. Her er der god grund til at bruge lidt ekstra tid på at sætte sig ind i de forskellige metoder til at opgøre sin lejeindtægt på. Ved udlejning af værelse og fritidshus kan der bruges nogle bundfradragsmetoder, hvor en del af indkomsten er skattefri, og der betales fuld skat af resten – det er de oftest benyttet, men der kan også benyttes en regnskabsmetode.

Ved udlejning af lejlighed / hus er der tre metoder.

  1. Personlig indkomst / almindelige regler
  2. Kapitalafkastordning
  3. Virksomhedsskatteordning

For alle tre gælder det, at huslejen fratrækkes de reelle omkostninger såsom: forsikring, ejendomsskat, ejerforening, vedligeholdelse (ej forbedring), revisorbistand mv. – resultatet heraf kalder jeg ”overskud før renter”. Anvendelsesudgifter som vand, varme og el, afregnes direkte af/med lejeren. Forskellen lægger hovedsagligt i, hvor meget fradrag du kan få for renteudgifterne, og hvilke krav der stilles til regnskab i de forskellige metoder. Personlig beskatning det nemmeste at håndtere, men giver oftest også den største beskatning. Kapitalafkastordningen giver gode muligheder for bedre fradrag af renterne, men giver lidt regnskabsmæssigt arbejde – det kan dog oftest gøres selv evt. med hjælp den første gang. Virksomhedsordningen sikrer fuldt fradrag, men kræver som udgangspunkt revisorbistand. Har du kun små lån og/eller variabelt forrentede lån i ejendommen vil kapitalafkastordningen oftest være det bedre valg, hvor hårdt belånte ejendomme, ofte er bedre tjent med virksomhedsordningen. Der er dog mange ting der spiller ind, så få gerne en professionel vurdering deraf, og husk at medregne udgiften og tidsforbruget på regnskabet i opgørelsen af den samlede fordel ved at bruge de nævnte ordninger.

Brug noget tid på at sætte dig ind i din egen skat, den er givet godt ud, og jo før du får helt styr på det, jo flere år har du gavn af det – meget kan man sige om skatten, men den er nu nok kommet for at blive.

Ultimate Web