En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Så kommer årsopgørelsen fra SKAT

(Bemærk i denne artikel er satser og datoer gældende for årsopgørelsen 2014)

I dag kan du (måske) se dommen fra SKAT

SKAT har meldt ud, at de vil åbne for adgangen til årsopgørelsen mandag d. 9. marts, men mon ikke de følger traditionen fra de seneste par år, og åbner allerede i løbet af fredag d 6. marts? Når de åbner for årsopgørelsen får du det umiddelbare svar på, om du skal betale restskat eller om du skal have penge igen. Men husk at det er opgørelsen med de automatisk angivne tal og at det er dit ansvar at kontrollere tallene, og det kan jo være at du kan påvirke resultatet i positiv retning, hvis du har nogle fradrag som du har glemt at opgive!

Sådan beregnes skatten

Du er skattepligtig af din indkomst, men hvor meget du betaler i skat derpå, afhænger til dels af hvilken type indkomst, der er tale om og hvor stor din samlede indkomst er. Arbejdsindkomst og overskud af virksomhed skal der betales arbejdsmarkedsbidrag af, hvorimod dagpenge, pensioner mv. er undtaget. Renteindtægter og indtægter fra aktier er også indkomstbeskattet som henholdsvis kapitalindkomst og aktieindkomst, de behandles særskilt og indgår derfor ikke direkte sammen med den øvrige indkomst i opgørelsen af skattepligtig indkomst. Både den almindelige indkomst, kapitalindkomsten og aktieindkomsten, har en grænse, hvor skattesatsen stiger når den når et vist niveau, dette kaldes ”progressiv beskatning” altså dem med de højeste indkomster betaler også en højere andel af deres indkomst i skat. Derudover er der diverse fradrag, som yderligere bidrager til den progressive beskatning. Eks. vil en studerende stort set ikke betale skat, da SU’en vil kunne indeholdes i personfradraget. Alt i alt vil en lavtlønnet typisk betale ca. 30 pct. af sin indkomst i skat, en gennemsnitslønnet omkring 40 pct. og en højtlønnet over 50 pct. Om det er hensigtsmæssigt eller ej, er en politisk diskussion, men det er en konstatering, at der kan være penge at spare for den enkelte ved at kende grænserne for de forskellige beskatningsgrundlag, og udjævne sin indkomst over årene om muligt.

Fradrag

Fradrag er udgifter, hvor staten giver dig en rabat, ved at give dig et fradrag i din skat for netop de udgifter. De mest kendte er rentefradrag og fradrag for indskud på pension, men mon ikke også at håndværkerfradrag har været et meget brugt ord de sidste par år. Nogle fradrag opgøres og indberettes helt automatisk, mens der er andre fradrag som du selv har ansvaret for at indberette. Det er naturligvis de sidste, der er mest interessant at beskæftige sig med, da det er der fejlene kan ske, og derfor også der, hvor du risikerer at gå slip af et fradrag, som du er berettiget til. Det er dog altid din pligt (og en god ide) at kontrollere alle tallene, også dem der opgøres automatisk.

Håndværkerfradrag/servicefradrag

Ordningen med håndværkerfradrag var også gældende i 2014. Du kan indberette fradraget med det samme. På forsiden af SKAT tast-selv, er det sidste punkt i den første kolonne (årsopgørelse). Vær opmærksom på, at det er kr. 15.000 i fradrag pr. person, og I selv må fordele det hvis I er gift, ellers følger det personen, der har betalt. For skatteåret 2014 kan der indberettes arbejde udført i 2014 og betalt inden 28 feb. 2015. Husk at ydelsen skal være betalt elektronisk, altså via bankoverførsel, indbetalingskort dankort el.lign. Det er en god ide at sidde med faktura for det udførte arbejde, inden du starter på det, da du skal bruge oplysninger derfra.

Befordringsfradrag / Kørsel

Skat har oplysninger om både din hjemadresse og arbejdsplads, så som en service, udregner de dit befordringsfradrag for dig. Men det er ikke altid rigtigt! Antal arbejdsdage kan være forkerte, ligesom du kan have skiftende arbejdssteder indenfor samme virksomhed, det kan være hovedkontorets adresse der er blevet brugt, du kører måske en anden rute, der er lidt længere - hvilket er ok fradragsmæssigt, hvis det er den hurtigste eller mest praktiske vej (eks. motorvej i stedet for at køre gennem midtbyen). Så der er altså god grund til at kontrollere både den opgjorte distance og antal dage, du har kørt.

Børne- og ægtefællebidrag

Det er en klassiker, at glemme. Betalingen foregår ofte automatisk via en fast overførsel, og har du betalt det i nogle år, vil det også automatisk fremgå af din forskudsopgørelse. Det er dog ikke det samme som, at det bliver påført selve årsopgørelsen. Og det er først når det er med på årsopgørelsen, at det faktisk giver et skattemæssigt fradrag.

Skattefri rejsegodtgørelse

Hvis dit arbejde kræver, at du er væk hjemmefra, kan der være mulighed for at få et fradrag for de udgifter, der er til kost og logi. Hvis du selv betaler, kan du for skatteåret 2014 fratrække kr. 464 for kost og kr. 199 for logi pr. døgn, dog maks. kr. 25.500 for hele året. Husk du skal være væk i minimum et døgn. Hvis din arbejdsgiver dækker dine omkostninger efter regning, eller udbetaler en skattefri godtgørelse, kan du ikke få det førnævnte fradrag, men du kan i stedet få hhv. en ekstra skattefri godtgørelse eller et fradrag til at dække udgiften til ”småfornødenheder”. Dette ekstra skattefri gode eller fradrag er på 25 pct. af kostsatsen. Dette er et af de hyppigst oversete fradrag, men selvfølgelig kun relevant for personer med rejser i arbejdsøjemed. Bemærk også muligheden for fradrag til dobbelt husførelse, der kan være relevant, hvis man har en midlertidig anden arbejdsplads.

Renteudgifter og garantiprovision

Bankerne indberetter dine renteudgifter til SKAT, men der kan være tilfælde, hvor du selv skal indberette yderligere. Det kunne være, hvis du har lånt penge af familien, og der er aftalt en rente derpå, den skal indberettes manuelt, som renteindtægt hos modtageren og renteudgift hos betaleren. Er du en af de mange, der har konverteret lån i 2014, har der muligvis været oprettet en garanti undervejs. På sådanne garantier, er der ofte en provision til banken (en slags rente), og denne løbende provision er fradragsberettiget, men skal typisk indberettes manuelt. Vi ser også tilfælde, hvor et ægtepar er blevet skilt, men begge personer stadig står på gælden. I praksis er det måske kun den ene, der betaler. Hvis man laver en skriftlig aftale om, at det er den ene person, der betaler renteudgifterne, er det samme person, der har fradraget.  Men hvis ikke man gør noget aktivt, vil renteudgifterne blive indberettet med halvdelen til hver. Så der skal den ene altså regulere renteudgiften ned, og den anden regulere den tilsvarende op.

Værdipapirer

Som nævnt kører gevinster på investeringer lidt sit eget løb, og de har også sit eget beregningsmodul inde på SKAT. Det er vigtigt, at du får indberettet evt. tidligere tab, sådan at du kan modregne disse tab i senere gevinster. Når først de er registreret korrekt, er det nemt at overføre det rigtige beløb til selv årsopgørelsen, og fradrag eller gevinster opgøres automatisk.

Vil du undgå restskat

Så er det faktisk et helt andet sted, som du skal starte – nemlig forskudsopgørelsen. Har du fået en stor restskat i år, er der (endnu) en god grund til at kontrollere din forskudsopgørelse for 2015 igen. Du kan sagtens rette den til løbende. Husk, at det ikke er held eller uheld om du skal modtage penge eller aflevere penge til SKAT på denne tid. Det er din evne og vilje til at udfylde dine skattepapirer rigtigt – og det er dit eget ansvar. 

Ultimate Web