En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Hvad betyder ratepensionens forlængede udbetalingsperiode for dig?

Uvildige.dk, august 2018

Der anlægges jævnligt nye stier at gå ned af i pensionsjunglen. En af de senest anlagte er muligheden for forlænget udbetalingsperiode for ratepensioner. Vi kigger nærmere på, hvor stien kan føre dig hen.

Den helt korte version er, at dine pensionsudbetalinger nu får fem år mere at løbe på, og at det for nogle få kan føre til mindre modregning i folkepension og for andre mindre topskat, hvis det gøres rigtigt. For langt de fleste er der dog blot tale om endnu en valgmulighed at forholde sig til. Men det gør ikke din pensionsplanlægning mindre vigtig, tværtimod. Så lad os træde dybere ind i pensionsjunglen.


Hvem har størst glæde af ændringen?

Den forlængede udbetalingsperiode betyder, at du fremover kan få udbetalt din pension over 30 år fra pensionsudbetalingsalderen frem for 25 år. Altså får du fem år ekstra at sprede udbetalingerne af samme portion penge ud over, og det kan som nævnt have en positiv indvirkning for nogle og for andre en meget minimal økonomisk indvirkning.

Betragter vi danskernes pensionsordninger ud fra en simpel skala, hvor vi i den ene ende har mindre pensioner og i den anden ende store pensioner, så vil skalaen bestå af en mindre gruppe i hvert yderpunkt, mens vi i midten vil kunne placere langt størstedelen af den danske befolkning, dem med gennemsnitlige pensionsstørrelser. Det er de to ydregrupper, der kan drage størst fordel af den forlængede udbetalingsperiode. 

Har du en mindre pension, kan de fem ekstra udbetalingsår nemlig betyde, at du rammes mindre af folkepensions modregningsproblematik, da du ved at strække pensionen over flere år, får en mindre årlig udbetaling. Tager vi eksempelvis udgangspunkt i en person født i 1953 med en folkepension på 74.844 kr. årligt og en ratepension på 1.875.000 kr. med udbetalingsstart ved folkepensionsalder (65 år pr. 2018) vil personen under de nye regler samlet set få 68.925 kr. mere i folkepensionstillæg (efter skat) svarende til at ratepensions bliver 6,3 pct. mere værd.

Er du placeret i gruppen med en stor pension, vil der også være en mulig fortjeneste, idet du får fordel af mindre topskat. En person født i samme år, med samme folkepension og samme udbetalingsstart, men med pensioner på samlet 10,4 mio. kr. vil kunne opnå en merværdi på ca. 5 pct. efter skat eller hvad der i eksemplet her svarer til 311.272 kr.


For de fleste er fordelen minimal

For langt de fleste vil der ikke være en stor gevinst i form af pensionstillæg eller sparet skat, men den forlængede periode kan alligevel gøre en forskel, når pensionstilværelsen skal planlægges.

Mennesker kan ikke sættes på formel, og derfor er der ca. lige så mange ønsker til pensionstilværelsen, som der er pensionister, og derfor er det vigtigt, at udbetalingsmulighederne har så vide rammer som muligt.

Nogle ønsker, at kunne planlægge så lang tid som muligt, og for dem er forlængelsen et plus, også selvom der måske ikke er en masse økonomisk gevinst i det. Gevinsten ligger her eksempelvis i øget tryghed, eller andre behov, der dækkes ved at forlænge udbetalingen.


Vær opmærksom på de tre skæringsdatoer

Når du skal finde ud af, hvor på skalaen du hører til, så er der flere ting, du skal være opmærksom på. Bl.a. er der to ting, der spiller ind på, hvilke udbetalingsregler der er gældende for netop dig. For det første er det afgørende, hvornår du er født. Her skal der skelnes mellem, om du er født før eller efter 1960.

Dernæst har det indflydelse, hvornår du har oprettet din pension. Her skal du være opmærksom på, om din pensionsordning er fra før 1. maj 2007, fra den efterfølgende periode og frem til 31. december 2017 eller fra 1. januar 2018 og frem.

Du kan flere steder på internettet finde skemaer, hvor du kan identificere den gruppe, du tilhører, og hvad det så har af indflydelse på din situation og de regler, din pension følger. Det gælder bl.a. i forhold til tidlig udbetaling og tidspunkt for folkepensionsalder.


Pensionsplanlægning påvirker din fremtid

Med den forlængede udbetalingsperiode har vi fået endnu en ændring i pensionsreglerne. Endnu en sti i junglen. Og selvom den for mange ikke fører til meget nyt, så er det ikke ensbetydende med, at det er ligegyldigt. Det er og bliver vigtigt, at planlægge sin pension, og ikke mindst sørge for, at den arbejder for en selv. Der er penge at hente for de fleste.
 


Desværre er optimal pensionsplanlægning også både kompliceret og meget individuelt. Valgmulighederne er for mange og derfor kaster mange håndklædet i ringen nærmest inden, de er kommet i gang.

Vi kender det efterhånden i mange sammenhænge. De mange valgmuligheder og uoverskueligheden i forhold til, hvilke konsekvenser vores valg har fremadrettet. Kompleksiteten gør ganske enkelt at vores beslutninger udebliver og så håber vi ellers bare på det bedste.

Det kan måske gå i nogle sammenhænge, men når det gælder din pensionsplanlægning, er der altså meget på spil. Bliver pensionsjunglens mange stier for uoverskuelige at finde vej igennem, kan du alliere dig med en ekspert til at guide dig sikkert på rette vej. Du skulle jo gerne ende det rigtige sted på den anden side, for det kan blive dyrt med for mange omveje og forkerte valg undervejs.


 

Ultimate Web