En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Brexit eller Bremain - et kort overblik over den britiske EU afstemnings påvirkning på de finansielle markeder 

Uvildige.dk, juni 2016

Torsdag d. 23. juni går briterne til stemmeurnerne for at afgøre, om de fortsat ønsker et medlemskab af EU. Det er en begivenhed, som har hele verdens, og ikke mindst europæernes, opmærksomhed.

Det er derfor også en begivenhed, der kan skrives meget om, hvilket der også er blevet gjort. Her har vi, for overblikkets skyld, dog valgt at holde det helt kort og blot opsummere de væsentligste pointer, som vi lige nu kan forsøge, at forholde os til.

Nervøse trækninger forud for afgørelsens time

Lige nu ligner det dødt løb mellem ja og nej siden. Usikkerheden omkring udfaldet af afstemningen, og om hvad der sker, hvis det bliver et nej, skaber derfor uro og nervøsitet på de finansielle markeder. Det viser sig i disse dage ved at renten, aktierne og pundet presses ned. Risikoen for et britisk EU exit indregnes så at sige i markederne.

Men hvad så når vi kender resultatet sidst på dagen Skt. Hans aften? Hvad vil afstemningen reelt få af konsekvenser?

Det findes der ikke ét klart svar på, men nogle scenarier er mere sandsynlige end andre.

Hvis det bliver et nej

Så vil det engelske pund blive svækket yderligere. Det samme gør sig gældende for aktierne, hvor europæiske aktier generelt vil falde yderligere, mens britiske aktier, nogle mere end andre, vil blive særligt påvirket.

Endelig vil et nej sandsynligvis medføre en dollarstyrkelse over for euroen, og således medføre at investorerne søger mod amerikanske, men også danske stats- og realkreditobligationer, hvilket vil presse renteniveauet yderlige.

Hvor store udsving, vi ser, vil være afhængig af hvor lidt og hvor meget af risikoen der er indregnet i de aktuelle fald her op til afstemningen. 

Hvis det bliver et ja

Bliver briterne i EU, vil usikkerheden og frygten forsvinde, og så vil det engelske pund sandsynligvis komme sig lidt igen. Det samme gør sig gældende aktierne, som også vil stige, mens renten formentlig også vil bevæge sig lidt op på. Altså stabiliserer markederne sig igen – i hvert fald i forhold til spørgsmålet om briterne og EU.

Kun på den korte bane, som også har andre spillere

Disse mulige markedsreaktioner vil først og fremmest vise sig på den korte bane. Konsekvenserne på den lange bane er en anden historie. Det afhænger bl.a. af hvilke aftaler, der bliver lavet med EU efter et eventuelt nej, og om andre lande, i så fald vælger at følge briternes eksempel og bryder ud af EU.

I den sammenhæng er det vigtigt at huske på, at det ikke ene og alene er briternes EU afstemning, som styrer udviklingen på de finansielle markeder. Der er mange andre faktorer i spil, som i sammenspil med den britiske afstemning, påvirker den fremtidige udvikling. Men den 23. juni bliver vi i hvert fald lidt klogere hvad fremtiden bringer på dette område.
 

Ultimate Web