En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Det årlige skattepostyr inden nytår

Skrevet af Hans Peter Christensen, december 2014

Skatteåret følger kalenderåret, så hvis der skal foretages noget optimering af skatten for 2014, skal det som udgangspunkt gøres inden nytåret. Og så er det ikke længe siden at forskudsopgørelsen for 2015 blev sendt ud, så der er er også en opgave i at få den set igennem og rettet til

Hvad skal du nå inden nytår?

Indskyde på pensioner
Hvis du ikke har udnyttet grænsen for især ratepensionsindbetaling (kr. 50.900 i 2014), og du betaler topskat, kan det være en god ide at indbetale op til grænsen. Har du allerede udnyttet grænsen, men ønsker at minmere topskatten yderligere via pensionsindbetaling, skal det ske via en livrente. Det er ikke altid en god ide at sætte ind på pension, men det giver nogle fradragsmuligheder.

Gaver til børn og børnebørn
Er du sikker på at du har mere formue end du selv når at bruge, kan det være en fordel at få noget af det givet videre til næste generation mens muligheden er der. Det vil give kunne give besparelser på arveafgiften og så er det for de fleste en større fornøjelse at give dem videre på den måde. Der kan maksimalt gives kr. 59.800 fra hver forældre til hvert barn og hvert barnebarn uden gaveafgift, svigerbørn kan modtage kr. 20.900.

Balancere tab og gevinster på aktier.
Aktieindkomst beskattes med 27 pct af de første 49.200 og 42 pct af det, der overstiger, ægtefæller har dobbelt bundfradrag. Det er altså bedre at have aktieindkomst på kr. 100.000 to år i træk, end at have gevinst på kr. 200.000 et år og tab på kr. 100.000 året efter. Derfor er det en godt ide at opgøre, hvad der er af allerede realiserede gevinster og udbytter og så vurdere om man har andre aktier, hvor der bør realiseres et tab eller en yderligere gevinst, for at udnytte bundfradraget bedst muligt.

Hvad skal du kontrollere i forskudsopgørelsen

Husk at SKAT baserer tallene i 2015 opgørelsen på dine tal fra 2013, og der kan nemt være sket ændringer på de to år, som kræver din opmærksom.

Start med at kontrollere indeværende år.
Ved at gennemse dine tal fra 2014, kan du både blive klogere på om du har en restskat og du får nemmere ved at udfylde forskudsopgørelsen for 2015. Du kan holde oplysningerne i forskudsopgørelsen op i mod, hvad der faktisk er sket med din økonomi i 2014. Hvis du venter til efter d. 20 i denne måned, vil du typisk have alle de nødvendige oplysninger, fordi din løn/indkomst vil være indberettet.

Personlig Indkomst: Er det små ændringer i lønnen, er det ikke nødvendigt at ændre, men ved nyt job, overgang fra arbejde til pensionering, overgang fra studie til arbejde osv. er det vigtigt at rette til. Husk også evt. overskud fra udlejning og anden indkomst. Du kan se dine 2014 tal ved at kigge i bunden af din lønseddel, vil der stå hvor meget du har tjent år til dato. Har du indkomster flere forskellige steder fra, kan du også bruge funktion ”indkomstoplysninger” på Tast-selv, der kan du søge på alle indkomster for en bestemt periode – eks. i år.

Renteindtægter: Kaldes kapitalindkomst ligesom gevinster på visse investeringer. Indlånsrenterne er meget lave, men har du lavet aftaleindlån eller har du renteindtægter på obligationer, skal de naturligvis medregnes. På aftaleindlån er det forholdsvist nemt at regne ud hvad rente bliver i 2015, da både beløb og rentesats er kendt i hele perioden. Har du obligationer, kan du på depotoversigten se både den nominelle værdi og rentesatsen og dermed selv udregne renterne.

Renteudgifter: Er Især vigtigt for de låntagere med lidt længere Flexlån som eks. F5, hvor renten er faldet en hel del siden den blev fastsat sidst for 5 år siden. Renten på banklån kan også have ændret sig meget, ligesom konvertering til/fra fast rente, optagelse eller indfrielse af lån giver anledning til at rette i tallene. Du kan se hvor meget du betaler i rente på realkreditlån på betalingsserviceoversigten i de måneder, hvor der er opkrævning fra realkredit. Husk at administrationsbidrag også tæller med som renteudgift. Bankrenten kan du se på netbanken under de enkelt lån og kreditters ”kontovilkår”.

Befordring: Kørsel til og fra arbejde, relevant hvis nyt arbejde eller ny bopæl – der findes beregner ved indtastningsfeltet.

Bidrag til A-kasse og efterløn. Husk at evt. udgift til fagforening, skal skrives for sig i feltet ”fagligt kontingent”.

Kursgevinster og udbytte fra investeringer: Har du aktier, investeringsforeningsbeviser eller obligationer, skal du forholde dig til, hvor meget du regner med at komme til at tjene på dem ila. året. Indkomsten vil være kapitalindkomst, hvis det er: kursgevinster på obligationer, rente på obligationer eller udbytte fra obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser. Udbytte og realiserede gevinster fra aktier eller aktiebaserede investeringsforeningsbeviser, vil være aktieindkomst.

Frivillig indbetaling

Hvis du under din gennemgang finder du ud af, at din 2014 tal var forkerte, kan du udregne din forventede skat på Tast-selv under menu punktet ”Årsopgørelse” finder du funktionen ”beregn din skat”, hvor du kan indtaste og beregne. Og så kan du se på lønsedlen, hvor meget du har betalt i skat. Har du betalt for lidt, har du chancen for at spare renten ved at foretage en frivillig indbetaling. Det gøres via funktionen ”betal restskat”.

Rente på restskat.

Og der er god grund til at foretage den frivillige indbetaling. SKAT er begyndt at beregne rente allerede fra 1 januar - altså ca. 2 måneder inden du får din, og dermed inden du faktisk kan se om du skylder penge eller har nogle til gode. Du betaler en rente på forventeligt 3 pct for restskat betalt tilbage i første halvdel af året og 5 pct for restskat betalt tilbage i anden halvdel af året – de er ikke endelig fastsat endnu. Dertil kommer dog, at disse renteudgifter ikke kan trækkes fra i skat, så hvis det skal sammenlignes med en almindelig rente i banken, er det faktisk ca. 4,5 pct. og 7,5 pct - så for langt de fleste vil det altså være en bedre forretning, at indbetale en evt. restskat i stedet for at bruge SKAT som bank. Og det er naturligvis også netop grunden til, at SKAT opkræver en rente, det skal ikke kunne betale sig at have en restskat.

 

Se det som en investering

Det er desværre sådan, at mange danskere ser det som en nærmest uoverskuelig opgave, at udfylde sine egne skattepapirer korrekt. Jeg forstår det i princippet godt, det danske skattesystem er (alt for) komplekst. Men det er nu engang sådan det er, og hvis du vil undgå ubehagelige overraskelser i form af restskat, eller at du snyder dig selv i skat, fordi du glemmer et fradrag, er du nødt til at sætte dig ind i det. Og SKAT gør faktisk en del for at hjælpe dig. Der findes små vejledninger ved alle indtastningsfelterne, der findes små beregnere flere steder og så findes der en helt række hjælpevideoer og artikler på SKATs hjemmeside.  Og når du først har sat dig ind i Tast-selv systemerne og hvordan du indberetter korrekt, bliver det bare nemmere og nemmere for hver gang. Så jo før du investerer tiden i det, jo mere gavn får du af det i længden.

 

 

 

Ultimate Web