En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Din guide til forskudsopgørelsen 2018 – sådan undgår du en grim restskat

Uvildige.dk, december 2017

 

Mens postkassen bugner med tilbudsaviser med julens bedste priser og indbakken vokser med julegaveideer, så har din forskudsopgørelse, måske mere ubemærket, også sneget sig med ind hos dig. Men selvom den er knap så farverig, som de øvrige budskaber, så er den værd at rette opmærksomheden på.

Forskudsopgørelsen er nemlig dit løbende indkomst- og skattebudget for det kommende år. Den kigger således ind i 2018 – og du bør kigge med. 


Den er dit ”skattebudget”

Forskudsopgørelsen er SKAT’s bud på, hvordan din indkomst, dit fradrag og din skatteprocent kommer til at tage sig ud i det nye år. Men måske er der sket større ændringer i dit liv, som betyder, at du er nødt til at rette til i dit nye skattebudget. Det kan være ændrede lån, nyt job, anden pensionsindbetaling, skilsmisse eller ny bolig – blot for at nævne nogle typiske eksempler. 

SKAT’s ”overslag” i forhold til, hvad forventningerne for dit 2018 er, baseres som udgangspunkt på data fra skatteåret 2016, da 2017 endnu ikke er afsluttet. Altså kan det være op til to år gamle tal, som ligger til grund for din forskudsopgørelse, og netop derfor bør du altid kontrollere disse data, da meget kan være sket i mellemtiden. 

Hvis ikke du reagerer, risikerer du at betale for meget eller for lidt i skat. Penge som så udbetales eller opkræves i foråret 2019, hvor årsopgørelsen for 2018 ligger klar. Med andre ord er det fornuftigt, at du forholder dig til din forskudsopgørelse nu, så du minimerer risikoen for at blive ramt af en grim restskat om et års tid.

Hvad du skal være opmærksom i forhold til din forskudsopgørelse, og selv skal sørge for at tilrette, får du her et overblik over – i hvert fald hvad angår de poster, som hyppigst kræver ajourføring. 


Personlig indkomst

Vendes blikket mod lønindkomst, udgør jobskifte eller overgangen fra studie til arbejde samt fra arbejde til pension de mest omfattende ændringer. Det er ændringer, der med stor sandsynlighed vil påvirke din skat. Husk også eventuel overskud fra udlejning og anden indkomst.

Du kan finde dine indkomstoplysninger fra tidligere og indeværende år ved at klikke på ”skatteoplysninger” på Tast-selv. En anden mulighed er at finde din seneste lønseddel, hvor du nederst finder din indkomst for år til dato – husk i begge tilfælde at tillægge forventet løn for den resterende del af 2017.


Renteudgifter

Disse er især vigtige for de låntagere med lidt længere Flexlån som eks. F5, hvor renten er faldet en del siden den blev fastsat sidst for fem år siden. Renten på banklån kan også have ændret sig meget, ligesom konvertering til/fra fast rente, optagelse eller indfrielse af lån giver anledning til at rette i tallene. Du kan se hvor meget, du betaler i rente på realkreditlån på betalingsserviceoversigten i de måneder, hvor der er opkrævning fra realkredit. Husk at administrationsbidrag (bidragssats) også tæller med som renteudgift. Bankrenten kan du se på netbanken under de enkelte lån og kreditters ”kontovilkår”.


Befordring

Befordring dækker over kørsel til og fra arbejde, og dette er relevant, hvis du har fået nyt arbejde eller ny bopæl – der findes beregner ved indtastningsfeltet.


Bidrag til A-kasse og efterløn

I denne sammenhæng skal du huske at eventuel udgift til fagforening, skal skrives for sig i feltet ”fagligt kontingent”.


Kursgevinster, udbytte fra investeringer og renteindtægter

Med den meget lave rente, er der ikke mange renteindtægter pt., men eksempelvis aftaleindlån eller eventuelle renteindtægter på obligationer, er også poster, som skal medregnes. Har du aktier, investeringsforeningsbeviser eller obligationer, skal du også forholde dig til, hvor meget du forventer at tjene på disse i løbet af året. Her skal du huske, at skelne mellem afkast på obligationer, som er kapitalindkomst, og afkast på aktier, der er aktieindkomst.


Frivillig indbetaling og rente på restskat

Hvis du under din gennemgang finder ud af, at dine 2017 tal var forkerte, kan du udregne din forventede skat på Tast-selv. Under menupunktet ”Årsopgørelse” finder du funktionen ”beregn din skat”, hvor du kan indtaste og beregne. På din lønseddel kan du se, hvor meget du har betalt i skat. Har du betalt for lidt, har du chancen for at spare renten ved at foretage en frivillig indbetaling. Det gøres via funktionen ”betal restskat”.

Og husk nu, at der er god grund til at foretage den frivillige indbetaling. SKAT beregner rente allerede fra 1. januar - altså ca. to måneder inden du får din årsopgørelse, og dermed inden du faktisk kan se om du skylder penge eller har nogle til gode. 

Du betaler en rente på ca. 2 pct. for restskat betalt tilbage i første halvdel af året og 4 pct. for restskat betalt tilbage i anden halvdel af året. Da rente til SKAT ikke giver rentefradrag, svarer det faktisk til at betale ca. 3 pct. og 6 pct. - så for langt de fleste vil det altså være en bedre forretning, at indbetale en evt. restskat i stedet for at bruge SKAT som bank. Og det er naturligvis også netop grunden til, at SKAT opkræver en rente. Det skal ikke kunne betale sig, at have en restskat.


Nye ændringer i topskattegrænse og beskæftigelsesfradrag

Udover de ting du selv skal tilrette, er det også værd at være opmærksom på, om der er nyt fra SKAT, som har betydning for den overordnede skat, du skal betale. I forhold til forskudsopgørelsen 2018 er det tilfældet for bl.a. topskattegrænsen og beskæftigelsesfradraget.

Topskattegrænsen hæves nemlig i 2018, hvor personer med en gennemsnitlig månedlig lønindkomst på over 45.190 kr. fremover skal betales topskat. Topskattegrænsen hæves altså til 498.900 kr. (efter Arbejdsmarkedsbidrag er fratrukket) fra 479.600 – en stigning med 19.300 kr. Det kan endda ende med en yderligere stigning på 12.000 kr., hvis udspillet til en ny reform gennemføres.

Hvad beskæftigelsesfradraget angår, så stiger dette med 3.300 kr. til 33.300, hvilket er en konsekvens af skattereformen fra 2012, der også lægger til grund for ændringerne i topskattegrænsen. I den nye reform er det meningen, at loftet helt skal fjernes, via en udfasning over en årrække frem mod 2023 og at pensionsindbetalinger også skal medregnes (det blev de ikke tidligere). Samtidig kommer der et nyt jobfradrag, der giver fradrag til personer med arbejdsindkomst fra kr. 174.000 om året og op til ca. kr. 232.000 og så nedtrappes det for indkomster derover, for helt at forsvinde for personer med en indkomst over ca. 570.000 kr. om året.


Se det som en investering

At udfylde sine egne skattepapirer korrekt, kan desværre virke som en uoverskuelig opgave for mange. Det forstår jeg i princippet godt, da det danske skattesystem er komplekst. Men hvis du vil undgå ubehagelige overraskelser i form af restskat, eller at du snyder dig selv i skat, fordi du glemmer et fradrag, så er det altså nødvendigt, at du sætter dig ind i det – og dertil skal det siges, at SKAT faktisk gør en del for at hjælpe dig. 

Der findes små vejledninger ved alle indtastningsfelterne, der findes små beregnere flere steder og så findes der en helt række hjælpevideoer og artikler på SKATs hjemmeside. Når du først har sat dig ind i Tast-selv systemerne og hvordan du indberetter korrekt, bliver det bare nemmere og nemmere for hver gang. Så jo før du investerer tiden i det, jo mere gavn får du af det i længden. 


Ultimate Web