En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Ejendomme - et vigtigt aktiv

Uanset om det er din egen bolig, udlejningsejendom, forældrekøb eller et fritidshus ved den danske / spanske kyst, er ejendomme en investering og typisk også en væsentlig del af din formue. Udover den økonomiske værdi, kan der også være en brugsværdi hvis ejendommen tjener til familiens formål.

Ejendom til eget brug

Har du planer om at udskifte boligen eller købe et fritidshus, er det vigtigt både at se på prisen og den løbende udgift ved at eje ejendommen. Selvom den ikke nødvendigvis skal belånes, er kapitalbindingen en omkostning. Dog er der som regel også et langsigtet økonomiske potentiale i ejendomme. Og under forudsætning af, at visse betingelser overholdes, er der her en sjælden mulighed for skattefrie gevinster.

Investeringsejendom

Investeringsejendomme kan være et godt supplement til værdipapirer. Historisk set har de givet et fornuftigt afkast, og med en rimelig udlejningsprocent giver de også en god løbende likviditet. Som al investering er der en dog en væsentlig risiko herved, og det kræver en rimelig tidshorisont og indsigt at investere direkte i egne ejendomme. Vi hjælper med udregning af rentabilitet og følsomhedsanalyser på investeringscases. 

Ejendomsfinansiering

En vigtig del af investeringen i ejendomme er valg af optimal finansiering. Valg af finansiering er en afbalancering mellem finansieringsomkostningen og risikoen. Har du risikovillighed og økonomi til at spekulere i variablet forrentet lån i udenlandsk valuta eller er du mere til fast rente i egen valuta.

Hvordan kan vi hjælpe med dine ejendomme

Uvildige.dk hjælper med at opstille fordele / ulemper og beregninger på konsekvenserne ved dine valg, både ved valg af ejendom og finansieringen heraf. Vi hjælper også med at vurdere og evt. forhandle betingelserne på finansieringen, både etableringsomkostninger og rentebetingelser.

 

Ultimate Web
I'm not usually lace wigs uk wearer. I ordered 2 brazilian lacefronts from amazon and this was the lower priced wig. I like this one so much that I sent the other back. The hair bundles looks great. Its a little dry but can be fixed with a little product. The wig is full without being heavy. I took it to my stylist. She bleached the knots, washed it, cut the lace wigs uk plucked the side part and added a little product. She loved this unit for the price. I don't glue this down and it fits well with the brazilian hair uk. The cap fit kinda big my man says I have a big head and this cap still ran a little big to me. I'll probably gel down the sideburns for the weekend for a tighter fit and play with the lace wigs uk. I think its a great unit for the price and I probably will be ordering another curl pattern. I've been wearing the wig for 2weeks now.