En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Mulighed for højere indkomst ved siden af folkepensionen

Uvildige.dk, marts 2019

Ny finanslovsaftale giver dig mulighed for højere indkomst, inden modregningen i din folkepension sætter ind.

Der gøres i disse år flere tiltag fra regeringens side for at gøre det mere attraktivt at spare op til pension og for at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen. Senest er vedtaget en ny finanslovsaftale om justering af modregningssatserne i folkepensionen.


Her sætter modregningen ind

Folkepension udbetales i form af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er ens for alle, mens pensionstillægget er større for enlige i forhold til par. Folkepensionen er dog ikke en statisk størrelse, idet omfanget af både grundbeløb og pensionstillæg er afhængig af eventuel anden indkomst. Derfor vil mange opleve at blive modregnet i deres folkepension.

Helt konkret betyder justeringen i den nye finanslovsaftale at grænserne for, hvornår modregningen i dit folkepensionstillæg samt den personlige tillægsprocent sætter ind, er forhøjet med kr. 15.000,- for enlige og kr. 30.000,- for par i 2019. 

Det vil sige, at grænsen for den såkaldte aftrapning af den personlige tillægsprocent forhøjes fra 20.900,- til 35.900 for den enlige og fra 41.400,- til 71.400,- for par.

Grænsen for hvor meget indkomst, der må være ved siden af folkepensionen, inden der sker modregning i pensionstillægget, forhøjes tilsvarende fra kr. 72.600,- til 87.600,- for enlige og fra 145.700,- til 175.700,- for par.

Dertil er også bundfradraget på arbejdsindtægter hævet med kr. 40.000,-  i 2019. Fra 60.000,- til 100.000,-. Altså kan du tjene kr. 100.000,- årligt, uden det får indflydelse på folkepensionstillægget.

De første to tiltag skal gøre det mere attraktivt at spare op til pension, mens det sidste skal gøre det mere attraktivt stadig at have en tilknytning til arbejdsmarkedet som folkepensionist. Du får med andre ord mulighed for en større indtægt, før modregningen begynder, ligesom din indtægt må være tilsvarende højere, inden dit pensionstillæg frafalder helt. (Forhøjelsen af fradragsgrænserne udfases gradvist over de næste 15 år.)


Sådan spiller dine indtægter ind på modregningen

Lad os i forlængelse heraf lige repetere, hvorledes dine indtægter spiller ind i forhold til modregning. Hvad angår din folkepensions grundbeløb, er det kun eventuel lønindkomst, som har indflydelse på, om du modregnes. I 2019 reduceres grundbeløbet med 30 pct. af arbejdsindtægten over kr. 329.000. For hver kr. 100,- tjent herover, modregnes du altså kr. 30,- i dit grundbeløb. 

Når det gælder pensionstillægget, er stort set al øvrig indkomst i spil i forhold til modregningen. Det vil være udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner, individuelle pensioner og afkast på investeringer. Men altså ”kun” indkomster. Det vil sige udbetalinger fra ”sumpensioner” som aldersopsparing og kapitalpension ikke medregnes ligesom eksisterende formue, friværdi m.v. heller ikke spiller ind.

Det er vigtigt at understrege her, at flere andre parametre kan komme i spil i forhold til, hvordan du modregnes og hvordan du i det hele taget planlægger din pension mest optimalt.


Seniorpræmie et andet nyt tiltag

En af disse kunne bl.a. være den såkaldte seniorpræmie, som også er et resultat af den nye finanslovsaftale. Her er der tale om en ny skattefri seniorpræmie på kr. 30.000,- for alle personer, der er beskæftiget i et omfang, der gennemsnitligt svarer til en 30 timers arbejdsuge det første år efter folkepensionsalderen. Det er muligt at optjene denne seniorpræmie, hvis man har nået folkepensionsalderen efter indgangen af 2019 og den udbetales efter de 12 måneder.


Pensionsplanlægning er din investering i fremtiden

Disse nye regler er endnu en reminder om, at pensionsrammerne er i en konstant forandringsproces og disse seneste ændringer er blot et lille udsnit af stadig flere nye justeringer. Sidste år kom der eksempelvis nye regler for udbetaling af udskudt folkepension samt den nye skatteaftale for omtalte modregningsproblematik – emner vi også har berørt i denne klumme. 

Det positive ved tiltag som disse er, at det hver gang stiller nogle lidt bedre (aldrig alle), mens det negative er, at det hver gang gør hele pensionsjunglen lidt svære at navigere i. De nye stier i junglen baner med andre ord vejen for nogle, men øger samtidig risikoen for, at andre farer vildt undervejs, hvilket, i tilfældet med pension, kan betyde, at man ikke får optimalt udbytte af sin opsparerede pensionspenge. 

Der er tilmed ikke nogen smutvej ud af junglen og frem til den mest fordelagtige løsning. Du er derfor nødt til at være grundig i dit forarbejde, og er du det, kan det med årene betyde betydelige ekstra summer til at forsøde pensionstilværelsen. 

Så selvom disse seneste ændringer måske ikke er direkte aktuelle for dig nu, så lad det være en anledning til at kaste et blik på din pensionsplanlægning alligevel. Ikke mindst nu, hvor fremtidsudsigterne varsler om nedskruede forventninger til afkastene på pensionsopsparingerne. Et emne vi også tidligere har behandlet, og som gør omkostningseffektivisering endnu mere relevant for den enkelte opsparer. Du kan aldrig begynde med din pensionsplanlægning for tidligt, men du kan ofte gøre det mere optimalt for dig selv.

 

 

Ultimate Web