En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Forår på vej i økonomien - Hvad betyder det for dig?

Skrevet af Hans Peter Christensen, marts 2012

I de seneste måneder, er der kommet flere forårstegn i økonomien, både i Danmark og det meste af verdenen. Forårsbebuderne er mangfoldige lige fra de europæiske virksomheders indkøbsvaner, fald i den amerikanske ledighed, øget affaldsmængde på de danske genbrugsstationer og ikke mindst en regnskabssæson der viser, at de fleste virksomheder verden over faktisk stadig tjener penge. Der er dog stadig skyer på himlen ind i mellem og en periode med nattefrost kan ikke udelukkes.

Personligt vurderer jeg, at der er flere positive signaler end negative, og jeg vil derfor gerne sætte fokus på, hvordan et kommende opsving vil påvirke en almindelig dansk privatøkonomi, og hvad du bør forholde dig til i god tid. Eller med andre ord: Hvordan gør du bedst din økonomi forårsklar.

Perioden fra lavkonjunktur til højkonjunktur vil typisk være en positiv spiral der startes og bliver selvbærende / selvforstærkende. Det kan eksempelvis starte med, at virksomhederne undervejs i krisen, har fået tilpasset deres kapacitet, det sammenholdt med det lave renteniveau og lav inflation er med til at holde virksomhedernes omkostninger nede. Det har skærpet virksomhedens konkurrenceevne, og måske har et udskillelsesløb under krisen fjernet nogle konkurrenter. Det vil give øget omsætning og større profit. Virksomheden vil derfor igen ansætte folk. Det betyder lavere ledighed og øget tro på fremtiden, som igen vil gøre, at forbrugerne tør hæve forbruget og foretage større investeringer, som har ligget stille under lavkonjunkturen. Der skaber endnu mere vækst og den positive spiral er hermed startet. Da verden er så globaliseret vil fremgang i en region, kunne trække andre lande med sig op. Så opsvinget kan starte lokalt eller hos nogle af de store økonomier i verden.

Centralbankerne har gjort meget for at holde renterne nede, og regeringerne forsøger at bremse nedturen / starte opturen ved at iværksætte offentlige projekter og give hjælpepakker til trængte brancher. Når opturen starter, vil vi se det modsatte, hvor renterne på et tidspunkt igen vil blive sat op, og problemstillingen vil igen blive at begrænse inflationen, i stedet for at øge væksten. Og så har vi allerede lokaliseret de første påvirkninger på din privatøkonomi. Andre centrale områder er aktiemarkederne og boligpriserne. Jeg vil kommentere de forskellige områder enkeltvis.

Renterne

Under kriser/lavkonjunkturer holdes renterne lave for at stimulere væksten og lette omkostningerne hos virksomheder og borgere. Det ses tydeligt nu, hvor realkreditlån er historisk billige, og flere danske økonomier er blevet hjulpet godt på vej, af de faldende renter. Med F1 eller F3 lån, og afdragsfrie lån, er det væsentligt billigere at bo i en ejerbolig, end at bo i en tilsvarende lejebolig. Det kan være redningen for en økonomi, hvor den en part er blevet arbejdsløs, eller det kan være en god mulighed for at nedbringe dyrere bankgæld meget hurtigt, og dermed frigive penge, når boliglånet i banken er tilbagebetalt. Det betyder så også, at når renten engang begynder at stige, kan det have store konsekvenser, hvis den daglige økonomi kun hænger sammen med den lave rente. Det er derfor nu, i mens renten er lav, at du skal overveje, hvad du skal gøre for ikke at blive hårdt ramt af rentestigninger. Den oplagte mulighed, er at låse renten fast i en længere periode. Det behøves ikke nødvendigvis at være i 30 år. Hvis du kan nå at afvikle anden gæld på eks. 5 år, kan du tage et F5 lån, og når du så skal have en ny, og måske højere rente om 5 år, er den anden gæld færdigbetalt, og der er rigelig plads i økonomien til en rentestigning. De 5 år giver også bedre mulighed for at komme i job igen, eller få huset solgt, hvis der reelt ikke er råd til det. Så sørg for at planlægge din tilbagebetaling af gæld, og få styr på din renterisiko, det er ekstra gode muligheder for det lige nu.

Jobmarkedet

Væksten vil skabe arbejdspladser, og risikoen for arbejdsløshed dermed falde. Det giver naturligvis en bedre jobsikkerhed, men det giver også bedre mulighed for lønstigninger. De seneste overenskomster på stort set alle områder, har vist, at det i øjeblikket er arbejdsgivers marked. Der er stort udbud af arbejdskraft og svag efterspørgsel, hvorfor lønnen naturligt holdes nede. Vi så det omvendte under seneste højkonjunktur, hvor vi i 2007 have en historisk lav arbejdsløshed, og historisk gode overenskomster set fra lønmodtagers side.

Boligmarkedet

Isoleret set vil de stigende renter, betyde faldende boligpriser, da prisen på en bolig i høj grad bestemmes af, hvad det koster at bo i den – altså hvor meget bolig man kan få for et givent beløb dedikeret til husleje. Dog vil renten sandsynligvis først begynde at stige, når væksten er stabil og jobmarkedet i bedring. Det giver flere penge til at købe bolig for, og det vil give en tro på stigende boligpriser. På boligmarkedet er forventninger utrolige vigtige. Hvem vil købe et hus, hvis de tror på, at de kan få et lignende hus kr. 100.000 billigere om et halvt år? Og omvendt, hvem vil turde vente, hvis huset pludselig bliver dyrere og måske endda dyrere at finansiere, fordi renten er på vej op? Når økonomien retter sig, vil bankerne også få det bedre og de vil på et tidspunkt igen blive mere lempelige i deres kreditgivning, og vil igen begynde at konkurrere på lavere renter på boliglån i banken, det vil naturligvis også være positivt for boligmarkedet. Overvejer du at købe/udskifte bolig, er det en god ide, at gøre de indledende øvelser, som at regne på hvordan du/I har råd til, det kan vise sig, at være det helt rigtige tidspunkt at købe bolig på.

Dine investeringer / pension

Aktiemarkederne har allerede reageret positivt de seneste måneder, og der siges da også at aktiemarkederne typisk er et halvt år foran, men de har nu taget fejl før. Der er dog ingen tvivl om, at i en vækstperiode, klarer aktierne sig godt. Prisen på en aktie, bestemmes i høj grad af forventningerne til den fremtidige indtjening. Så selv en lille forbedring på bundlinjen kan betyde store kursstigninger, hvis investorerne tror på, at det er tendens for fremtiden. Obligationerne kan derimod have det svært i en periode med stigende renter, afhængigt af, hvilke type obligationer, der er tale om. Obligationer med en mangeårig fast rente, bliver hårdest ramt, hvorimod virksomhedsobligationer, kan levere gode afkast, hvis risikoen for manglende tilbagebetaling mindskes på baggrund af bedre resultater i virksomhederne. Statsobligationer i meget sikre lande som Tyskland, kan miste værdi, simpelthen, fordi efterspørgslen falder, hvorimod statsobligationer i økonomiske trængte lande, kan stige i takt med risikoen falder, ligesom på virksomhedsobligationerne. Så i starten af opsvinget, er aktier og obligationer med kreditrisiko at foretrække, hvorimod lange danske og sikre statsobligationer typisk klarer sig dårligt i den fase. Da dine pensioner oftest er investeret af dig selv, via dit pensionsselskab eller i banken, vil afkastet på investeringer have stor betydning for din tilværelse som pensionist. Gode afkast i vækstperioderne er afgørende for en god pensionsordning, selvom der kan være mange år til.

Alt i alt, er der mange positive følgevirkninger, af en bedring i økonomien, men der er også områder, hvor du børe reagere nu – så få dannet dig et overblik over din økonomi og dine muligheder, så du kan reagere efter udviklingen!

 

Ultimate Web