En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Husk det nye pensionsfradrag på din forskudsopgørelse

Uvildige.dk, november 2018

Når kalenderen skriver midt november, er det tiden, hvor din forskudsopgørelse for det kommende år ligger klar til dig, og det kan være en god investering at bruge lidt tid på den.

Ikke mindst i år, hvor der er et nyt pensionsfradrag, der skal tages højde for, og som for nogle kan give anledning til optimeringsmuligheder. Er du hurtig til at handle, kan du endda få glæde af det allerede i år.


Hvad betyder pensionsfradraget for dig?

Faktisk er forskudsopgørelsen, som du har modtaget i november, ikke din første forskudsopgørelse i år. I sommers modtog du også en, som resultat af den nye skattereform, regeringen præsenterede i første kvartal af 2018. Heri indgik bl.a. det nævnte pensionsfradrag, men det er dog ikke alle, der for det fulde udbytte heraf.

Fradraget er et ekstra ligningsmæssigt fradrag for pensionsindbetalinger på livrente og ratepension, og det er gældende for indbetalinger op til kr. 70.000,-. Heri medregnes dog også ATP, så for mange vil det være kr. 67.000,- som indbetaling på ”egne” pensionsordninger.


 

Har du mere end 15 år til folkepension, er fradraget fra 2020 på 12 pct. (kun 8 pct. i 2018 og 2019) og har du mindre end 15 år til folkepension, er fradraget på 32 pct. fra 2020 (kun 20 pct. i 2018 og 22 pct. i 2019). Men da der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, er den reelle værdi af fradraget kun ca. 26 pct. af de hhv. 12 og 32 pct.

Altså betyder det, når vi kommer til 2020, at fradraget, for dem med mere end 15 år til pension, er ca. 3,1 pct. (26 pct. af 8 pct.) og 8,2 pct. (26 pct. af 32 pct.) for dem, som har under 15 år til pension. I 2018 og 2019 hedder det henholdsvis 2 pct. for dem med mere end 15 år til pension og 5,2 pct. (2018) samt 5,7 pct. (2019) for dem med mindre end 15 år.


Lad os lige tage et eksempel

Ja, pensionsregler er sjældent enkle. Så lad os opstille et par eksempler til at fremme forståelsen. Lad os antage, at du er 50 år, betaler bundskat ved både ind- og udbetaling samt rammes af modregning i din folkepension. Du indsætter 100 kr. ekstra på din pensionsopsparing i dag. Af de 100 kr. får du, pga. det nye fradrag, hele 41 kr. tilbage i skat. Når tidspunktet for udbetaling kommer, skal du forventeligt betale 38 kr. i skat, men derudover mister du også ca. 20 kr. i folkepensionstillæg og det hele koster dig altså i stedet 17 kr. pga. af modregning.

Men er du 60 år og betaler topskat ved indbetaling samt bundskat ved udbetaling og heller ikke rammes af modregning, får du ved en ekstra pensionsindbetaling i sidste ende 22 kr. ud af forskellen på fradrag nu og skatten ved udbetaling. Det er altså langt fra samme udbytte for alle.

I følgende figur, som tager udgangspunkt i 2020 satserne, kan du finde dig selv og forskellen på fradrag ved indbetaling og skatten ved udbetaling efter det nye pensionsfradrag.

 

 

Bundskat ved indbetaling

Topskat ved indbetaling

Under 15 år til pension

Over 15 år til pension

Under 15 år til pension

Over 15 år til pension

Bundskat ved udb.
Ingen modregning

 8%

3%

22%

17%

Topskat ved udb.
Ingen modregning

-6%

-11%

8%

3%

Bundskat ved udb.
Modregning

 -12%

-17%

2%

-3%

 

Så selvom fradraget er et skridt i den rigtige retning, så løser det langt fra den samspilsproblematik, som er aktuel for rigtig mange danskere, der modregnes i sin folkepension, og derfor risikerer, at deres pensionsindbetalinger i sidste ende blive en dårlig forretning samlet set. I ovenstående ses bort fra effekten af en lavere skat på pensionsafkast.

Har du svært ved at vurdere, om de penge du sætter ind, går ud over din folkepension, er der hjælp at hente derude. Vi oplever ofte, at der er behov for rådgivning og kan se den tryghed, det giver, når denne pensionsplanlægning er helt på plads.


Kig i alle kroge af dit skattebudget

Tilbage til forskudsopgørelsen, som er dit personlige indkomst- og skattebudget for 2019, og således SKAT’s bud på, hvordan din indkomst, dit fradrag og din skatteprocent kommer til at se ud, efter nytåret er skudt ind. Der er derfor mange andre poster i forskudsopgørelsen, som du også bør være opmærksom på. Bl.a. skal du ajourføre hvis:
 

  • Du har omlagt eller optaget lån og dermed har ændrede rente udgifter.
  • Du har ændringer i din lønindkomst.
  • Du har kursgevinster og udbytte fra investeringer og renteindtægter.
  • Du har ændringer i eventuelt kørselsfradrag.
  • Du er blevet skilt.
  • Du er blevet meldt ud af efterlønsordning.


Sørg for at få rettet til, så dit skattebudget bliver så præcist som muligt. I det hele taget er der fornuft i at løbe samtlige poster i din forskudsopgørelse igennem og sikre dig, at disse er opdateret korrekt. Husk på, at det blot er SKAT’s overslag i forhold til forventningerne til 2019, som er baseret på tal fra 2017 og 2018.


Øvrige skattelettelser spiller ind i mindre omfang

I din 2019 forskudsopgørelse er der også andre ændringer i form af det nye jobfradrag på 4,5 pct. af indtægter mellem ca. kr. 187.500,- og kr. 243.000,- samt en nedsættelse af bundskatten med 0,02 pct. Begge er de en del af den nye skattereform, ligesom omtalte pensionsfradrag også er. Dertil sættes topskattegrænsen op fra kr. 498.900,- til kr. 513.400,-, hvilket kan føres tilbage til 2012 skattereformen.
 


 

Der er andre mindre skattelettelser i form af bl.a. små stigninger i beskæftigelsesfradrag og personfradrag, som alle regnes ind det store samlede regnestykke, og som indregnes automatisk i din forskudsopgørelse.

Men hvor meget du kommer til at mærke disse skattelettelser eller ej, er en individuel sag. Sikkert er det dog, at du minimerer risikoen for en grim restskat om et års tid, ved at forholde dig til din forskudsopgørelse nu.


Invester i din egen fremtid nu

Når du sætter dig en november aften og går dit nye skattebudget igennem, så husk at især det nye pensionsfradrag kan give anledning til aktion, og jo før jo bedre. Der kan nemlig allerede være noget at hente i 2018, hvis du tager affære med det samme.

Men som det oftest er, når det kommer til både pension og skat, så er det komplicerede regnestykker i et uigennemskueligt spind af regler og undtagelser. Så vil du undgå restskat og optimere dine skatteforhold i det hele taget, så sørg for at være grundig, og lad evt. en ekspert på området føre dig sikkert ud af 2018 og ligeså sikkert ind i 2019.

 
Ultimate Web