En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

8 gode råd til din årsopgørelse for 2019

Uvildige.dk, marts 2020

Du bør ikke blot fokusere på resultatet på din årsopgørelse. Om du får penge tilbage i skat eller skal betale restskat. Du bør også lægge vejen forbi mellemregningerne.

Her får du en guide, der kan hjælpe dig på vej, og giver dig overblik over de mest brugte fradrag og fejl, vi støder på hos Uvildige.dk.


1. Skat hjælper dig på vej, men ansvaret er dit

Når du logger ind på ind årsopgørelse på skat.dk, får du et oversigtsbillede over de forskellige elementer, der indgår i din skatteberegning. Det er bl.a. indkomst, bolig, fradrag, værdipapirer mv. Når du klikker på de enkelte områder, ledes du enten til mere information eller dertil, hvor du kan indberette dine skattedata, eksempelvis håndværkerfradrag.  

Skat modtager flere og flere oplysninger automatisk fra banker, arbejdsgiver, foreninger mv. Det er i sig selv positivt, at det bliver automatiseret, så den enkelte skattebetaler sparer tid og at det i det store billede reducerer risikoen for fejl eller glemte oplysninger. Men det må ikke blive en sovepude. 

Der er stadig en opgave i at kontrollere tallene. Der kan ske fejl eller være ting, der mangler. Husk derfor, at det er dit eget ansvar at kontrollere tallene og sikre, at alle oplysninger er kommet med. Det gælder både om du har fået det fradrag, som du har ret til og om du har betalt den skat, som du bør.  2. Håndværkerfradrag/servicefradrag

Ordningen med håndværkerfradrag har været gældende i nogle år efterhånden og er i alt på kr. 18.300,-. Fradraget er delt op således, at kr. 12.200,- er vedrørende håndværkerløn og kr. 6.100,- er servicefradrag, altså vinduespudsning mv. 

Der er en udførlig liste over hvilke ydelser, der kan fratrækkes og du kan indberette fradraget med det samme under ”ret årsopgørelse”. Her finder rubrik 460 under ligningsmæssige fradrag, og ved klik på spørgsmålstegnet ud for rubrikken, får du mere information om, hvad der kan fratrækkes.

Vær opmærksom på, at det er kr. 18.300,- i fradrag pr. person, og at I selv må fordele fradraget, hvis I er gift – ellers følger det personen, der har betalt. For skatteåret 2019 kan der indberettes arbejde udført i 2019 og betalt inden 29. feb. 2020. 

Husk også, at ydelsen skal være betalt elektronisk, altså via bankoverførsel, indbetalingskort, MobilePay el.lign. Fradraget svarer til ca. 26 pct., hvilket betyder, at du får ca. kr. 1.560,- tilbage i skat, hvis du indberetter servicefradrag for kr. 6.000,-.


3. Befordringsfradrag/kørsel

Skat har oplysninger om både din hjemmeadresse og arbejdsplads, og som en service udregner de dit befordringsfradrag for dig. Men det er ikke altid korrekt.

Antal arbejdsdage kan være forkerte, ligesom du kan have skiftende arbejdssteder indenfor samme virksomhed. Det kan være hovedkontorets adresse, der er blevet brugt, og du kører måske en anden rute, der er lidt længere - hvilket er ok fradragsmæssigt, hvis det er den hurtigste eller mest praktiske vej. 

Der er dermed god grund til at kontrollere både den opgjorte distance og antal dage, du har kørt.


4. Børne- og ægtefællebidrag 

Denne er en klassiker, at glemme. Betalingen foregår ofte automatisk via en fast overførsel, og har du betalt det i nogle år, vil det også automatisk fremgå af din forskudsopgørelse. 

Det er dog ikke det samme som at det bliver påført selve årsopgørelsen, og det er først, når det er med på årsopgørelsen, at det faktisk giver et skattemæssigt fradrag. 

Du skal indtaste barnets cpr.nr., hvorefter du guides via spørgsmål omkring bidragets størrelse og periode. Herefter kan det endelige beløb overføres til årsopgørelsen.5. Skattefri rejsegodtgørelse

Hvis dit arbejde kræver, at du er væk hjemmefra, kan der være mulighed for at få et fradrag for de udgifter, der er til kost og logi. Hvis du selv betaler, kan du for skatteåret 2019 fratrække kr. 509,- for kost og kr. 219,- for logi pr. døgn, dog maks. kr. 28.000,- for hele året. Husk du skal være væk i minimum et døgn. 

Hvis din arbejdsgiver dækker dine omkostninger efter regning, kan du ikke få det førnævnte fradrag, men du kan i stedet få hhv. en ekstra skattefri godtgørelse eller et fradrag til at dække udgiften til ”småfornødenheder”. Dette ekstra skattefri gode eller fradrag er på 25 pct. af kostsatsen, altså bliver det kr. 127,25. 

Dette er et af de hyppigst oversete fradrag, men dog kun relevant for personer med rejser i arbejdsøjemed. Bemærk også muligheden for fradrag til dobbelt husførelse, der kan være relevant, hvis man har en midlertidig anden arbejdsplads.

Har du fået udbetalt hele kostsatsen på kr. 509,- kan du ikke foretage 25 pct. fradraget.

Skat’s vurdering af, om du har ret til skattefri rejsegodtgørelse, hviler på to forhold, nemlig afstand og arbejdet. Her kan du med fordel læse definitionen af de to på skat.dk for at undgå misforståelser.


6. Renteudgifter og garantiprovision

Bankerne indberetter dine renteudgifter til Skat, men der kan være tilfælde, hvor du selv skal indberette yderligere. Det kunne være, hvis du har lånt penge af familien, og der er aftalt en rente derpå. Denne skal indberettes manuelt, som renteindtægt hos modtageren og renteudgift hos betaleren. 

Husk i denne sammenhæng at der ved optagelse eller konvertering af lån kan være oprettet en garanti undervejs. På sådanne garantier, er der ofte en provision til banken (en art rente), og denne løbende provision er fradragsberettiget, men skal typisk indberettes manuelt. 

Der er også tilfælde, hvor et ægtepar er blevet skilt, men begge personer stadig står på gælden. I praksis er det måske kun den ene, der betaler. Hvis man laver en skriftlig aftale om, at det er den ene person, der betaler renteudgifterne, er det samme person, der har fradraget.  Men hvis ikke man gør noget aktivt, vil renteudgifterne blive indberettet med halvdelen til hver. Så der skal den ene altså regulere renteudgiften ned, og den anden regulere den tilsvarende op. Bemærk i denne sammenhæng, at der er specielle krav for ejerforeninger/andelsboligforeninger.7. Værdipapirer

Gevinster på investeringer kører lidt sit eget løb, og de har også sit eget beregningsmodul på skat.dk. Det er vigtigt, at du får indberettet købskurser og evt. tidligere tab, således du kan modregne disse tab i senere gevinster. Når først de er registreret korrekt, er det nemt selv at overføre det rigtige beløb til årsopgørelsen - fradrag eller gevinster opgøres automatisk. 

Når først registreringerne er lavet, er de også gældende for de kommende år. Det letter det fremtidige arbejde meget, når først de er indtastet korrekt en gang.


8. Undgå restskat

Vil du undgå restskat, er det faktisk et helt andet sted, du skal starte – nemlig forskudsopgørelsen. Har du fået en stor restskat i år, er der (endnu) en god grund til at kontrollere din forskudsopgørelse for 2020 igen. Du kan sagtens rette den til løbende. 

Endelig skal du huske, at det ikke er held eller uheld, om du skal modtage penge eller aflevere penge til Skat. Det er din evne og vilje til at udfylde dine skattepapirer rigtigt – og det er dit eget ansvar.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os for at høre om dine rådgivningsmuligheder.

 

 

Ultimate Web