En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Kom godt ind i det nye skatteår - guide til forskudsopgørelsen

Af Hans Peter Christensen, november 2016 (også bragt i Nordjyske Medier)

Du har netop fået dit ”skattebudget” for 2017, bedre kendt som forskudsopgørelsen. Har du ændret dine lån? Fået andet arbejde? Begyndt at betale mere eller mindre ind på pension? Flyttet? Blevet skilt? Eller er der sket andre større begivenheder i din økonomi er der ekstra god grund til at logge på skat.dk og se tallene efter. 

Forskudsopgørelsen er et overslag på, hvad SKAT forventer, at du har af skattepligtige indkomster og fradrag i 2017, så de kan udregne din samlede skattebetaling for året, og dermed bestemme, hvor stor en del af din indkomst, de skal tilbageholde – altså dit skattefradrag og trækprocent.

Skat baserer som udgangspunkt sit ”gæt” omkring dine forhold på de faktuelle oplysninger fra 2015. De kan ikke bruge 2016, da det jo ikke er afsluttet endnu. Har du selv været inde og rette din 2016 forskudsopgørelse, så tager SKAT udgangspunkt i de tal i stedet. Men det er altså ofte op til to år gamle tal, der ligger til grund for den for udfyldte opgørelse, hvilket betyder, at de med stor sandsynlighed er forældede og dermed misvisende. 

Dermed risikerer du at betale for meget eller for lidt i skat, som så bliver udbetalt eller opkrævet i foråret 2018, hvor du modtager din årsopgørelse for 2017. Så hvis du vil minimere risikoen for at få en grim restskat, skal du altså bruge lidt tid på at forholde dig til din forskudsopgørelse nu. 


Hvad skal du kontrollere i forskudsopgørelsen?

Ved at gennemse dine tal fra 2016, kan du hurtig blive klogere og du får nemmere ved at udfylde 2017 forskudsopgørelsen. Her er de områder der hyppigst kræver en ajourføring.


Personlig indkomst

Nyt job, overgang fra arbejde til pensionering, overgang fra studie til arbejde osv. er de mest omfattende ændringer, der med meget stor sikkerhed påvirker din skat. Husk også evt. overskud fra udlejning og anden indkomst. Du kan se dine 2016 tal ved at klikke på ”skatteoplysninger” på Tast-selv, her kan du finde bl.a. indkomstoplysninger fra tidligere år, men også for indeværende år. Du kan også finde din lønseddel, hvor der nederst står din indkomst for år til dato. I begge tilfælde skal du huske at tillægge den forventede løn resten af året til.


Renteindtægter

Disse kaldes kapitalindkomst ligesom gevinster på visse investeringer. Indlånsrenterne er nærmest ikke eksisterende pt., men har du lavet et aftaleindlån eller har du renteindtægter på obligationer, skal de naturligvis medregnes. På aftaleindlån er det forholdsvist nemt at regne ud, hvad renten bliver i 2017, da både beløb og rentesats er kendt i hele perioden. Har du obligationer, kan du på depotoversigten se både den nominelle værdi og rentesatsen, og dermed selv udregne renterne.


Renteudgifter

Disse er især vigtige for de låntagere med lidt længere Flexlån som eks. F5, hvor renten er faldet en del siden den blev fastsat sidst for fem år siden. Renten på banklån kan også have ændret sig meget, ligesom konvertering til/fra fast rente, optagelse eller indfrielse af lån giver anledning til at rette i tallene. Du kan se hvor meget du betaler i rente på realkreditlån på betalingsserviceoversigten i de måneder, hvor der er opkrævning fra realkredit. Husk at administrationsbidrag (bidragssats) også tæller med som renteudgift. Bankrenten kan du se på netbanken under de enkelte lån og kreditters ”kontovilkår”.


Befordring

Kørsel til og fra arbejde er relevant, hvis du har fået nyt arbejde eller ny bopæl – der findes beregner ved indtastningsfeltet.


Bidrag til A-kasse og efterløn

Husk at evt. udgift til fagforening, skal skrives for sig i feltet ”fagligt kontingent”.


Kursgevinster og udbytte fra investeringer

Har du aktier, investeringsforeningsbeviser eller obligationer, skal du forholde dig til, hvor meget du regner med at komme til at tjene på dem i løbet af året. Husk, at det er relevant at skelne mellem afkast på obligationer, som er kapitalindkomst, og afkast på aktier, som er aktieindkomst


Frivillig indbetaling

Hvis du under din gennemgang finder du ud af, at din 2016 tal var forkerte, kan du udregne din forventede skat på Tast-selv. Under menupunktet ”Årsopgørelse” finder du funktionen ”beregn din skat”, hvor du kan indtaste og beregne. Og så kan du se på lønsedlen, hvor meget du har betalt i skat. Har du betalt for lidt, har du chancen for at spare renten ved at foretage en frivillig indbetaling. Det gøres via funktionen ”betal restskat”.


Rente på restskat

Og der er god grund til at foretage den frivillige indbetaling. SKAT er begyndt at beregne rente allerede fra 1 januar - altså ca. 2 måneder inden du får din årsopgørelse, og dermed inden du faktisk kan se om du skylder penge eller har nogle til gode. Du betaler en rente på ca. 2 pct. for restskat betalt tilbage i første halvdel af året og 4 pct. for restskat betalt tilbage i anden halvdel af året – de er ikke endelig fastsat endnu. Men da rente til SKAT ikke giver rentefradrag, svarer det faktisk til at betale ca. 3 pct. og 6 pct. - så for langt de fleste vil det altså være en bedre forretning, at indbetale en evt. restskat i stedet for at bruge SKAT som bank. Og det er naturligvis også netop grunden til, at SKAT opkræver en rente, det skal ikke kunne betale sig at have en restskat.


Se det som en investering

Det er desværre sådan, at mange danskere ser det som en nærmest uoverskuelig opgave, at udfylde sine egne skattepapirer korrekt. Jeg forstår det i princippet godt, det danske skattesystem er (alt for) komplekst. Men det er nu engang sådan det er, og hvis du vil undgå ubehagelige overraskelser i form af restskat, eller at du snyder dig selv i skat, fordi du glemmer et fradrag, er du nødt til at sætte dig ind i det. Og SKAT gør faktisk en del for at hjælpe dig. 

Der findes små vejledninger ved alle indtastningsfelterne, der findes små beregnere flere steder og så findes der en helt række hjælpevideoer og artikler på SKATs hjemmeside. Når du først har sat dig ind i Tast-selv systemerne og hvordan du indberetter korrekt, bliver det bare nemmere og nemmere for hver gang. Så jo før du investerer tiden i det, jo mere gavn får du af det i længden. 

Ps. SKAT.dk virker også fint på mobil og tablets, så du behøves ikke engang tænde computeren.
 

Ultimate Web