En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Hop i helikopteren og hold hovedet koldt

Uvildige.dk, april 2018

Hvor vigtig er timing og de sidste procentpoint, når du køber bolig, omlægger lån eller handler værdipapirer? 

Både timing og detaljer har bestemt en betydning, men slet ikke i et omfang, der berettiger det fokus, de ofte får i beslutningsprocessen af boligkøber, låntager eller investor. 

Når vi rådgiver, oplever vi således ofte, at kunden overvejende har fokus det forkerte sted i processen – og det er ganske forståeligt, men det kan altså også ende med at blive ganske uheldigt. 


Fra kortsigtet fokus til langsigtet plan

Hvis vi som boligejere eksempelvis skal lægge vores boliglån om, bekymrer vi os ofte meget om, hvorvidt vi nu rammer den bedst mulige kurs. Men har det nu også så stor betydning i det lange løb, om vi har sikret kursen den ene eller den anden dag? Jo, det kan gøre en lille forskel i tallene nu og her, men på den lange bane, er betydningen minimal – hvis du ellers har resten af din økonomiske planlægning på plads. Det er med andre ord mere vigtigt om du har fast rente eller ej, end om du har optaget lånet til kurs 98 eller 96.

Det samme gør sig gældende, hvis vi står overfor et køb af eksempelvis lejlighed. Er markedet stigende, fokuseres der meget på, at det er med at slå til, inden prisen er 100.000 kr. dyrere næste år. Eller omvendt, så afventer man priserne falder igen, og får af den grund måske slet ikke handlet på det de næste to, tre eller fire år. Altså køber nogle uden at tænke sig ordentlig om, mens andre venter unødvendigt, alene fordi de har set at priserne er steget.

Vi ser de samme tendenser, når det gælder pensionsopsparinger eller handel med værdipapirer. Vi forsøger at ramme aktiesalget lige når aktien topper eller afventer at gå ind på markedet, til man tror, at det har bundet ud, så man kan få del i det næste opsving. 

Taler vi pensionsopsparing skynder vi os måske med en yderligere indbetaling for at give pensionen et ekstra boost pga. et skattefradrag her og nu, selvom det måske ville have været bedre i det lange løb, at afvikle på noget gæld først og så øge pensionsindbetalingerne senere i livet. Men det ser vi ikke, fordi fokus er rettet på det, der sker lige for næsen af os, og ikke på den lange bane.

I stedet bør det handle om, at se på de langsigtede trends og i et historisk perspektiv. Altså hvor er vi konjunkturmæssigt, hvordan ser renteniveauet ud, aktiernes prissætning, risikovilligheden i markedet osv. Og så sætte det i forhold til, hvor du er i dit liv, hvilke planer du har for fremtiden og hvor meget du vil betale for sikkerhed eller hvor du vil risikere i jagten på et højere afkast.


Du risikerer dårlige eller ingen beslutninger

Det der typisk sker er, at vores rationelle tankegang sløres af en konflikt mellem beslutningens påvirkning her og nu kontra på den lange bane. Vi er fokuseret på de forkerte ting, fordi de er tydelige for os og fordi de er nemmere at forholde sig til. Men egentlig er det ikke det, som har størst betydning for, om vi har en god og sund økonomi.

Med dette kortsigtede fokus risikerer vi dårlige og paniklignende beslutninger, eller måske får vi slet ikke taget nogen beslutning, fordi vi venter og venter på det perfekte skifte eller den perfekte handel.

Det gør vi, fordi vi ikke hopper op i helikopteren som det første og bruger vores tid på overblikket og den langsigtede planlægning. Vi springer over det strategiske og taktiske niveau for at bruge alle vores kræfter på det operationelle. 


Brug tiden på det strategiske og taktiske niveau

Uanset om du overvejer at købe bolig, konvertere realkreditlån, købe aktier, indbetale til pension eller andet, så sørg altid for at reservere de første og fleste tanker, altså dine grundigste overvejelser, til det strategiske niveau. Det vil sige der, hvor du beslutter, om du overhovedet skal købe bolig og i så fald hvor og hvornår. Gælder det investering, så brug tid på beslutningerne om tidshorisont og risikovillighed, og så er det det, der bestemmer din portefølje sammensætning.

Når du har alt dette på plads, kan du således rykke videre til det taktiske niveau. Her handler om de mere konkrete beslutninger som aktivallokeringen (dvs. fordeling mellem eks. aktier, obligationer og fast ejendom) og evt. gearingseffekt (dvs. hvor meget gæld man har i forhold til værdier). Dette kan være afgørende for om man skal investere i værdipapirer, lave et forældrekøb eller afvikle på sin gæld. Altså er det her, hvor du som investor beslutter, hvilke investeringsprodukter du køber. Og er du aktiv på boligmarkedet, gælder det i denne fase, hvilken finansiering, du ønsker til dit boligkøb. Er du mest tryg ved fast rente eller er du mere til en variabel rente osv. 

Det er i denne del af processen, hvor du får gjort dig de nødvendige overvejelser – også omkring fremtidige ønsker og behov. Her lægger du grundstenen til en sund økonomi, der passer til det liv, du gerne vil leve. 

Først herefter kan du træde ind på det operationelle niveau, hvor du handler og hvor kurs, pris og timing spiller en rolle. Her skal tages stilling til, hvilke papirer eller hvilken lejlighed du investerer i, hvilken pensionsopsparing pengene skal sættes ind på eller hvilke lån, der skal have glæde af ekstraordinære afdrag.


Det bliver meget nemmere for dig

Selvfølgelig er timing, de små detaljer og sidste procenter ikke ligegyldige, slet ikke. Men de er altså ikke alt. Du skal stadig være opmærksom herpå, men du skal som nævnt lige en tur i helikopteren først. Her får du overblikket og her ligger de vigtigste beslutninger, som du bør bruge størstedelen af din tid og dine kræfter på.

Beslutningen om du skal købe hus eller lejlighed, eller bo til leje, er jo af meget større betydning end om du sparer 25.000 kr. i afslag på prisen. 

Ligeledes bør du prioritere beslutningen om du skal investere i aktier frem for ejendomme mere, end om du kommer ind på aktiemarkedet den helt rigtige dag.

Når først du har det overblik, bliver det hele meget nemmere at træffe de rigtige beslutninger – og din økonomiske ”udvikling” mindre tilfældig og mere fremtidssikret.


Som en succesfuld virksomhed – du er direktøren

Dette kan på mange områder sammenlignes med ledelsen af en succesfuld virksomhed. Her koncentrerer direktøren sig ikke om farven på kaffekanden i kantinen og overvåger heller ikke hver eneste medarbejder. Nej, direktøren bruger sine kræfter på det overordnede overblik, på at ansætte de rette folk til de rette opgaver og på de strategiske beslutninger, som hvilken vej virksomheden skal gå i fremtiden osv.

På mange måder kan du på samme vis betragte din egen økonomi som en lille virksomhed, hvor du selv er lederen, der skal udstikke retningen. Du har det overordnede ansvar, men skal finde en leverandør i form af en bank, ligesom du, i form af rådgivning, kan vælge at ”ansætte” en rådgiver til at varetage dine interesser i bestræbelserne på det bedst mulige resultat på bundlinjen.


Ultimate Web