En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Hvad betyder Trump for dig og din økonomi?

Af Hans Peter Christensen november 2016 (også bragt i Nordjyske Medier).

Det er næppe gået nogens næse forbi, at der har været præsidentvalg i USA og fra d. 20 januar 2017 vil Donald Trump være præsident for verdens største økonomi. 

Det kan virke langt væk og alligevel meget tæt på med al den pressedækning, der har været af valget og den noget beskidte valgkamp. Den ekstra opmærksomhed kan også tilskrives Trumps noget usædvanlige stil. Om man kan lide stilen eller ej, er det en konstatering, at han er de amerikanske vælgeres foretrukne kandidat. 


Dystre forudsigelser om de mulige konsekvenser

Hilary Clinton havde en føring i meningsmålingerne og både pressen, bookmakerne og aktiemarkederne havde indstillet sig på, at hun skulle tage sejren. Mange økonomer og analytikere var fremme og komme med advarsler om, hvad det kunne betyde for verdensøkonomien og dermed aktiemarkederne, hvis Trump skulle blive valgt. 

Vi så da også tydeligt hvordan aktierne faldt på nyheden om at FBI undersøgte Clintons mail, og hvordan de steg igen, da det viste sig, at de ikke havde fundet anledning til at anklage hende. Ingen tvivl om at finansverdenen helst så Clinton som vinderen. 

Det er værd at huske på, at Clinton repræsenterer Demokraterne som er venstrefløjen i USA og at det typisk vil være den republikanske og dermed højreorienterede kandidat, der umiddelbart vil være erhvervslivets og ikke mindst finansmarkedernes foretrukne kandidat. Alligevel var der altså en bred enighed om, at en sejr til Trump ville være problematisk og skabe uro i økonomien.

 

"Som udgangspunkt har aktiemarkederne det bedst med, at fremtiden er rimelig forudsigelig.

 

Frygten skyldes Trumps uforudsigelighed og som nævnt noget anderledes facon. Som udgangspunkt har aktiemarkederne det bedst med, at fremtiden er rimelig forudsigelig. Især når man er på vej tilbage fra en lang sej krise og ikke rigtig har mere af det traditionelle krudt tilbage i tønden, nemlig rentenedsættelser og forøgelse af offentlige budgetter. 

Mere konkret har Trump været ude med meldinger om at USA skal ud af frihandelsaftaler og han vil mindske immigrationen til USA. Begge dele kan give økonomiske problemer. Samhandel mellem lande har historisk været med til at øge velstanden i hele verden og protektionisme er en noget ”egoistisk” måde at løse sine egne indenrigsøkonomiske udfordringer på. 

Ligesådan kan den lavere immigration være positivt for ledigheden på den korte bane, men vil mindske udbuddet af arbejdskraft og dermed produktionen på den lange bane. Trump har også været ude med meldinger om, at der skal laves store infrastruktur projekter, som potentielt kan gældsætte staten yderligere og der er frygt for at det blot vil betyde et større ”gældshul”. Og så er der stor bekymring for hans udenrigspolitiske holdninger og hvordan resten af verden vil reagere på hans facon. Der kan også være store økonomiske konsekvenser ved at blive uvenner med andre statsoverhoveder eller fornærme hele nationer.


Hvad er så sket indtil nu?

I skrivende stund har røgen netop lagt sig og der har været en enkelt børsdag efter resultatet blev kendt. Den umiddelbare reaktion var meget kraftig. Aktiemarkederne i Asien (som var de eneste, der havde åbent da resultat blev kendt), faldt med på tre-fem pct. og futuremarkedet (handel med aktierne inden børsen reelt åbner), viste tilsvarende fald for de europæiske aktier amerikanske futures. 

Da de europæiske markeder åbnede fra morgenstunden var faldende reduceret til ca. tre pct., men vi så også med det samme, hvordan aktierne fra de forskellige virksomheder blev påvirket meget forskelligt. 

Eks. steg Novo aktien sammen med en masse øvrige medicinalaktier, hvorimod især Vestas tog en ordentligt nedtur sammen med bl.a. Mærsk. De forskellige aktier påvirkes altså forskelligt. Forklaringen ligger i, at Clinton havde meldt ud, at medicinalbranchen har for store avancer på deres medicin og at hun vil arbejde på at konkurrence i branchen skal op og priserne ned. Derfor åndende branchen lettet op, da hun ikke blev valgt. 

 

 

På den anden side havde producenterne af vedvarende energi som eks. Vestas håbet på at Clinton ville vinde, da hun har en mere proaktiv tilgang til udskiftningen af fossil brændstof, hvor Trump på den anden side ikke rigtigt anerkender at CO2 udslip kan være et globalt problem, og hvis det er, så er det hvert fald ikke et USA behøves at løse. 

Containerdelen i Mærsk vil få mindre at lave, hvis samhandlen i verden mindskes. Trumps plan er bl.a., at der skal produceres mere i USA i stedet for at importere det, og det vil betyde mindre fragt, hvis verdens største forbrugerøkonomi sænker sin import. 

Den amerikanske dollar faldt også, hvilket er tegn på manglende tro på den amerikanske økonomi og en forventning om at valget ville betyde, at der vil gå endnu længere tid inden den amerikanske centralbank vil hæve renten igen. Og så dykkede den Mexicanske Peso også, da Trump som nævnt vil ophæve samhandelsaftaler og jo også har truet med en mur mellem de to lande.


Men så vendte det...

Dagen endte faktisk med samlet set pæne stigninger over hele linjen og selv i USA er aktierne steget, ligesom den amerikanske dollar endte dagen med en styrkelse. Forskellen mellem de forskellige brancher holdt dog ved, og der har været samme tendens i USA, hvor også de amerikanske medicinalselskaber tog føringen sammen med industrivirksomheder og bankaktier. 

Den primære grund til, at markederne begyndte at vende, var Trumps sejrstale, som sammenlignet med hans retorik under valgkampen var meget dæmpet og lagde op til samarbejde både internt i landet og også med udlandet. 

 

 

Samtidig stod det også klart, at republikanerne står til at have flertal i kongressen. Den lovgivende magt ligger i kongressen og når præsidenten er fra samme parti som har flertallet i kongressen, er der bedre mulighed for at lave reformer og større ændringer i landet. Det kræver dog, at Trump får genetableret samarbejdet internt i partiet, da han kom i karambolage med andre medlemmer i partiet under valgkampen og der meget usædvanligt var fremtrædende medlemmer af partiet, der tog afstand fra ham.

Det ser nu ud til, at Trump er villig til at samarbejde med resten af partiet og som nævnt er erhvervslivet mere positive overfor en republikansk regering.


Hvilken effekt får det mon på din økonomi?

Der er så mange faktorer, der spiller ind og nogle kan vise sig at blive meget negative – eks. manglende eksport og mindre fokus på omstillingen til vedvarende energi, som jo er en mærkesag herhjemme også for de danske virksomheder. 

Omvendt kan det vise sig at blive positivt, hvis nogle af de tiltag og reformer, der har været tale om, viser sig succesfulde. Lykkedes det vitterligt Trump og kongressen sammen at sætte fut i den amerikanske økonomi, vil det have en afsmittende effekt på verdensøkonomien. 

 

"Renten vil også blive påvirket. En bedring i økonomien vil betyde stigende renter, også herhjemme..

 

Kort sagt gør det ikke så meget, hvis et land reducerer andelen af importerede varer, hvis det samlede forbrug stiger mere. 
Et af de værktøjer, som Trump har adviseret, er at han vil bruge er en kraftig nedsættelse af selskabsskatten, lavere skat på arbejde for især de lavtlønnede og så en højere minimumsløn. De to første tiltag er jo meget i tråd med, den diskussion, der kører herhjemme. Vil en nedsættelse af skatten øge væksten tilstrækkeligt til at den relative mindre skattesats vil blive opvejet at en større produktion og sparede offentlige udgifter til ledige, sådan at samfundet samlet set får gavn af det. 

Der er nok nogle politikere, der vil holde øje med, om det lykkedes i USA – så vil modet på at prøve det herhjemme nok stige. Så måske kan Trumps sejr betyde en lavere skat for dig eller spare os for forsøget, hvis det fejler derovre. 

Renten vil også blive påvirket. En bedring i økonomien vil betyde stigende renter, også herhjemme, især fordi Trump har udtalt, at han er uenig i centralbankens nuværende strategi med at holde renten på unaturlige lave niveauer. Men viser han sig at være ustyrlig og/eller reformerne ikke har den ønskede effekt, kan det ikke afvises, at det vil presse renterne endnu længere ned eller holde dem nede i en længere periode.

 

Helt kort så viser de foregående dage følgende:

  1. Vi bor i en global verden, hvor andres lande politiske beslutninger har stor betydning for resten af verden. 
     
  2. Udfaldene kan tolkes på mange måder og finansmarkederne er meget hurtige til at reagere og ofte også overreagere.
     
  3. Det er ikke fornuftigt at satse for meget på udfald af store betydninger som Brexit eller præsidentvalg – både udfald, den umiddelbare effekt og den langsigtede effekt er umulig at forudsige præcist. Så sørg for at indrette din økonomi, så den ikke rammes for hårdt i alle tilfælde.
     
Ultimate Web