En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Hvad er PAL-skat og hvordan afregnes den?

Helt kort, er PAL-skat den beskatning, der pålægges det løbende afkast og renter af din pensionsopsparing. Det gælder for både ratepension, alderspension og livrente. Dette gør sig gældende uanset om det er rente, udbytte eller kursgevinster. 

PAL-skat, eller pensionsafkastskat, afregnes en gang årligt, og det sker uanset om gevinsterne er realiseret eller ej (lagerprincip). Beskatningen er på 15,3 pct. og afregnes helt præcist d. 15. januar 2016. 

Sammenligner du med en ”almindelig” opsparing, skal der betales mellem 27 og 42 pct. i skat af det løbende afkast, så 15,3 pct. er en væsentlig besparelse i den sammenhæng. Dog er lagerprincippet en ulempe, da man kan skubbe gevinsterne på almindelige aktier og derved vente med at betale skatten til de realiseres.

Negativ PAL-skat
Negativ PAL-skat opstår når investeringerne har givet et tab. Pal skatten beregnes af det tabte beløb og fremføres til fremtidige gevinster i kommende år. Altså modregnes den negative PAL-skat fra tidligere år i fremtidige år med positivt pensionsafkast.

Opkrævning af PAL-skat
Selve opkrævningen sker via pensionsindehavers pengeinstitut og oplysninger herom der således ikke tilgængelig ved direkte henvendelse til SKAT. Kontakt i stedet pengeinstitut eller pensionsselskab for oplysninger og opgørelse.

Når PAL-skatten trækkes på pensionskontoen kan det i nogle tilfælde resultere i et midlertidigt overtræk og vær her opmærksom på om det kan undgås samt hvilke ekstra udgifter dette kan påføre. 
 

Ultimate Web
I'm not usually lace wigs uk wearer. I ordered 2 brazilian lacefronts from amazon and this was the lower priced wig. I like this one so much that I sent the other back. The hair bundles looks great. Its a little dry but can be fixed with a little product. The wig is full without being heavy. I took it to my stylist. She bleached the knots, washed it, cut the lace wigs uk plucked the side part and added a little product. She loved this unit for the price. I don't glue this down and it fits well with the brazilian hair uk. The cap fit kinda big my man says I have a big head and this cap still ran a little big to me. I'll probably gel down the sideburns for the weekend for a tighter fit and play with the lace wigs uk. I think its a great unit for the price and I probably will be ordering another curl pattern. I've been wearing the wig for 2weeks now.