En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Hvad skal du nå inden nytår? 

Af Hans Peter Christensen, december 2015 (også bragt i Nordjyske Stiftstidende)

Indbetaling på pensionen 
Er du en af de ca. 500.000 danskere, der betaler topskat, kan det være en god ide at indbetale lidt ekstra på din ratepension eller livrenteordning. Hvis du ikke har udnyttet grænsen for ratepensionsindbetaling (kr. 51.700 i 2015), er indbetalingen på ratepension som udgangspunkt at foretrække. Husk, at pensionsindbetalinger ikke nødvendigvis er en god ide, bare fordi de giver et fradrag i skatten. Der kan være bedre alternativer, især hvis du ikke betaler topskat og samtidig er i farezonen for modregning i folkepensionstillægget, når du bliver pensionist. 

Du kan forholdsvist nemt selv regne ud om, og i så fald hvor meget af, din indkomst vil komme til at være over topskattegrænsen. Grænsen for om du skal betale topskat er i 2015 på kr. 459.200 om året. Det skal bemærkes, at grænsen er efter, at der er fratrukket AM-bidrag (8 pct.) og efter indskud på pension. 

Så en person, der tjener kr. 50.000 om måneden og har en pensionsordning, hvor arbejdsgiver betaler 10 pct. og medarbejderen selv betaler 5 pct., vil have et topskattegrundlag på:  

Kr. 50.000 x 12 x (1- 5 pct.) x (1 – 8 pct.) = 524.400 fratrukket grænsen på kr. 459.200 = kr. 65.200.  

Det er altså de kr. 65.200, der skal sættes ind på en ratepension/livrente for helt at undgå topskatten. Det kan dog vise sig praktisk umuligt pga. begrænsninger på, hvor meget og hvordan pengene kan indsættes. Husk også at fratrække evt. indskud, du har lavet tidligere på året, hvis de ikke er trukket over din lønseddel. 

En anden måde at regne beløbet ud på, er at tage lønsedlen fra november og se på den samlede indkomst, der som regel står i bunden af lønsedlen, og så lægge december lønnen til. Eller hvis du får din lønseddel tidligt, kan du bare vente på din december lønseddel og så aflæse årsindkomsten (brug evt. ”AM-indkomst og træk 8 pct. fra). På det tidspunkt er det selvfølgelig for sent at lave ekstra indbetaling på din firmapension, da lønnen er kørt. Så hvis du vil indbetale på din firmapension, skal du regne på det nu, og give lønkontoret besked om den ekstra indbetaling hurtigst muligt. 

Gaver til børn og børnebørn 
Er du sikker på, at du har mere formue, end du selv når at bruge, kan det være en fordel at få noget af det givet videre til næste generation, mens muligheden er der. Det kan give besparelser på arveafgiften, og så er det for de fleste en større fornøjelse at give dem videre på den måde. Der kan maksimalt gives kr. 60.700 fra hver forældre til hvert barn og hvert barnebarn uden gaveafgift. Svigerbørn kan modtage kr. 21.200. For større beløb er det muligt at lave et såkaldt familielån. Her skal I dog være opmærksom på at få udarbejdet korrekt gældsbrev, for at det ikke risikerer at blive sidestillet med en gave og dermed udløser gaveafgift.
 
Udjævne gevinster og tab på aktier
2015 har indtil videre været et fornuftigt år for aktieinvestorer, især de danske aktier havde et godt forår, hvor der også kom en del udbytter fra selskaberne og investeringsforeningerne. Tages de seneste års stigninger med, så er der mange private investorer, der er ved at have så store realiserede gevinster på deres aktiebeholdninger, at de for alvor skal tænke skatteaspektet ind i billedet. 

Aktieindkomst beskattes med to forskellige satser afhængigt af, hvor store udbytter og realiserede gevinster man har inden for samme år. Der betales 27 pct. af de første kr. 49.900 og 42 pct. af det, der overstiger grænsen. Ægtefæller har dobbelt bundfradrag, som de kan fordele som de vil.  

Hvis et ægtepar har udbytter på kr. 50.000 og derudover sælger nogle aktier ila. året med en gevinst på kr. 150.000, har de samlet haft aktieindkomst på kr. 200.000. Der skal de betale knap kr. 27.000 af de første ca. kr. 100.000 og godt kr. 42.000 af de næste ca. kr. 100.000. I alt betales der skat på kr. 69.000. Hvis parret i stedet ventede med at realisere gevinster for kr. 100.000 til året efter ville den samlede skat blive kr. 15.000 lavere! Eller hvis parret havde nogle andre aktier med et negativt resultat, kunne de sælge de aktier og dermed realisere tabet, så det kan fratrækkes i gevinsten – de samme aktier kan jo købes igen efterfølgende, dog helst ikke samme dag.  

Det er altså bedre at sprede sine gevinster over flere år og dermed udnytte den årlige grænse for den lave sats. Det kræver, at man opgør, hvad der er af allerede realiserede gevinster og udbetalte udbytter (før aconto udbytteskat) for året og så se på, om man har andre aktier, hvor der kan realiseres et tab eller en yderligere gevinst, så det samlede resultat er optimeret til skatteforholdene. Det skal understreges, at skatteoptimering er vigtigt, men man skal naturligvis ikke vente med at realisere en gevinst, hvis man er nervøs for, at aktien skal falde. Det er trods alt bedre at have en høj gevinst og betale en høj skat af den, end at have en lav eller ingen gevinst og så have sparet skatten. Omvendt kan din gevinst være ca. 7 pct. lavere, hvis du kun skal betale den lave skat, for at du har det samme ud af det, som hvis du skulle betale den høje skat. 

Håndværkerfradrag for 2015 
Bolig-job ordningen populært kaldet håndværkerfradraget gælder stadig i 2015 og fortsætter i 2016 og 2017, dog i en lidt anden form. For så vidt angår 2015 er det stadig de gamle regler. Det betyder, at du kan få fradrag for ”service i hjemmet” - altså rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. Også vedligeholdelse og reparation af bolig er omfattet. Det gælder både helårsbolig, fritidsbolig, andelsbolig og lejebolig (dog med visse undtagelser). Arbejdet skal være udført i 2015 og husk at betale inden d. 29 feb. 2016! 

Arbejdet skal være udført af en momsreg. Virksomhed, dog undtagen service i hjemmet, hvor der i stedet skal udfyldes en serviceerklæring. Så er der et par småting, du kan få ordnet inden jul eller skal ungerne passes i et par dage i juleferien, er der altså mulighed for fradrag. Der kan fratrækkes kr. 15.000 pr. person for hele året. 

Kom bare i gang 
Konklusionen er, at for en del mennesker er der stadig mulighed for at nå at optimere sin skat inden årets udgang, men lad være at vente for længe, da nogen af tingene kræver, at du går i gang med det samme.

Har du egen virksomhed, er afsnittet omkring indkomst og topskat nok det mest væsentlige her, men der kan være andre ting, du bør være opmærksom på. Eks. er der stadig en 30 pct. ordning for personligt ejede virksomheder, dog er det nu en livrente pengene skal indbetales på, hvis de overstiger den førnævnte grænse for indbetaling på ratepension. Og husk så lige det der med at få rettet forskudsopgørelsen når du er ved at se på det med skatten – og så kan du lade julefreden sænke sig over din ”skat” med god samvittighed. 

Ultimate Web