En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Hvordan klarer din formue sig i det finansielle stormvejr?

Skrevet af Hans Peter Christensen, august 2011

Den nuværende turbulens på finansmarkederne og fornyet frygt for finanskrisen 2.0, har betydet et fald i renterne.
Isoleret set er det jo positivt, at det er billigere at låne penge. Det giver både private og virksomheder med gæld, noget mere råderum. Men hvis værdier i form af aktier, ejendomme mv. falder i værdi på grund af turbulensen, er den lave rente sjældent nok til at opveje dette.
Aktierne påvirkes hurtigst og mest, siden årsskiftet er aktiemarkederne i Danmark og det det meste af verdenen faldet 20-25 %, især de seneste 3-4 uger er det gået stærkt. Boligmarkedet bliver også påvirket, manglende lyst til at sætte sig dyrere, frygt for arbejdsløshed og frygt for yderligere fald i priserne, sætter en dæmper på efterspørgslen. På den anden side holder den lave rente en hånd under boligmarkedet, hvilket har dæmpet faldet lidt.
Hvad betyder fald i værdierne for dig?
Står du og skal bruge pengene indenfor den nærmeste fremtid, kan det være meget kritisk, hvorimod en pensionsopsparing, der først skal bruges om 20-30 år, og hvor der stadig indbetales på ikke bliver berørt ret meget. En anden vigtig faktor er, hvor stor en del af din samlede formue er anbragt i de forskellige typer af værdier/aktiver? Og hvor afhængig er din fremtidige økonomi af denne del?
Jeg har prøvet at stille to økonomier op, det er begge fornuftige økonomier med fast ejendom, lidt kontantopsparing og noget pensionsopsparing. Det kunne sagtens være to helt almindelige husstande, med en alder i intervallet 40-60 år.

Husstand 1
Værdier
mio. kr.
Gæld
mio. kr.
Ejendom
3
Realkreditlån
1
Kontantopsparing
0,1
Pensionsmidler, obligationer
1,5
Udskudt skat
0,6
pensionsmidler, aktier
0,5
Udskudt skat
0,2
I alt
5,1
 1,8
Formue i alt
3,3

Familien har en stor del af formuen bundet i deres ejendom, men har også nogle aktier i deres pensionsopsparing. De skylder kun kr. 1. mio. til realkreditselskabet. Når deres pension skal udbetales, kommer der en skattebetaling herpå, i skemaet kaldet ”udskudt skat”

Husstand 2
Værdier
mio. kr.
Gæld
mio. kr.
Ejendom
1,5
Kontantopsparing
0,3
Pensionsmidler, obligationer
1
Udskudt skat
0,4
pensionsmidler, aktier
1,5
Udskudt skat
0,6
I alt
4,3
1
Formue i alt
3,3

Husstand 2, har samme formue som den forrige, men den er fordelt anderledes, her fylder ejendommen væsentligt mindre og er gældfri. Til gengæld er der større pensionsopsparinger, og en større andel heraf er placeret i aktier nemlig kr. 1,5 mio, imod husstands 1’s 0,5 mio.
Hvem tager den største risiko?
Man kan fristes til at sige husstand 2, der har en million mere placeret i aktier
Og hvis aktierne falder med 25 % mister de da også hhv.
Husstand 1: kr. 75.000 eller 2,3 % af deres samlede formue
Husstand 2: kr. 225.000 eller 6,7 % af deres samlede formue
Men hvad sker der, når boligpriserne falder eks. 10 %, så mister de hhv.
Husstand 1: kr. 300.000 eller 9,1 % af deres samlede formue
Husstand 2: kr. 150.000 eller 4,5 % af deres samlede formue
Husstand 1, som ellers umiddelbart har den laveste risiko, mister altså 9,1 % af deres samlede formue ved et boligprisfald på 10 %, væsentligt mere end husstand 2 tabte ved et fald i aktiekurserne på 25 %. Så længe de bliver boende i huset, og ikke har brug for friværdien, betyder det ikke så meget. Omvendt betyder et fald i aktier heller ikke noget, så længe de ikke er nødt til at realisere dem – derfor er det meget afgørende hvordan den samlede formue er sammensat, og hvor længe der går inden pengene skal bruges.
Lav en strategi og undgå panik
Udsving i dine værdier kan ikke undgås, vælger du at stå kontant vil du udhule din formue på sigt, da kontantrenten fratrukket skat og inflation er negativ, du vil altså langsomt men sikkert miste købekraft/værdi af den del af formuen, der er kontant. (dermed ikke sagt, at det ikke kan være det bedste af to onder på den korte bane). Det er vigtigt, at du planlægger din økonomi og laver en strategi for hvad du kan acceptere af udsving, og hvad du vil gøre i tilfælde af store fald eller stigninger – for når du står midt i det, er det let at blive grebet af panik eller grådighed!
Du er kaptajnen!
Vi oplever jævnligt, at almindelige mennesker, lægger inde med investeringer, hvor de reelt ikke kender risikoen. Og langt de fleste har faktisk ikke overblik over hvor stor deres formue er og hvordan den er fordelt. De finansielle markeder kan være svære at navigere igennem, og i sidste ende er det dig, der er kaptajnen og tager risikoen på om du kommer sikkert igennem – så start med at finde ud af, hvor du er lige nu, så er mulighederne for at du kommer sikkert i mål bedre.

Kontakt os hvis du gerne vil have hjælp til at få overblik over din formue og kende risikoen herpå.

Ultimate Web