En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Hvorfor er min pensionskonto i minus?

Skrevet af Hans Peter Christensen, januar 2015

Det er et typisk spørgsmål her i Januar måned og især i år, fordi 2014 var et godt investeringsår. Grunden til er, at der er opkrævet Pensionsafkastskat på kontoen lige omkring d. 15. januar. Pensionsafkast er den skat du betaler af selve afkastet (altså ”renten”) på din pension. Og den er lidt speciel i forhold til den skat man betaler af afkast på sine andre investeringer, der ikke er på sin pension. På pensioner bruger man nemlig en metode kaldet for ”lagerbeskatning”. Det fungerer på den måde, at man betaler skat af stigningen af pensionen uanset om man har realiseret, altså solgt, sine værdipapirer eller ej. Man opgør simpelthen værdien ved starten af året og værdien ved udgangen af året, og renser der så for evt. ind- og udbetalinger. Så har man selv værdistigningen, og det er den, der skal betales skat af. Og hvis så hele pensionen har været investeret, står der ingen kontanter til at afregne afkastskatten til skattevæsenet, og så går kontoen i overtræk.

Løsningen herpå
Det kan løses enten ved at sælge nogle papirer eller ved at indsætte et ekstra beløb på sin pension. Man skal være opmærksom på, at indbetalinger til inddækning af pensionsafkastskat indgår på akkurat samme måde som almindelige indbetalinger, og kan altså ikke bare lige hæves igen, ligesom de tæller med i grænsen på hvor meget man må sætte ind for året. Satsen for pensionsafkastskat er 15,3 pct., og fordi den udregnes som den gør, er det en nem måde at se, hvor meget man har fået i afkast for det foregående år. Du simpelthen bare beløbet, som der er trukket i skat, og dividerer med 0,153, så har du afkastet i kroner og ører. Vær dog opmærksom på, at hvis du et negativt afkast, så får du ikke penge retur, men kan gemme den negative værdi, som så kan modregnes i senere års overskud. Så har du tab fra tidligere år, der ikke er helt indhentet, kan du ikke bruge metoden til at udregne årets afkast. Så husk på, at jo større beløb skattevæsenet trækker på din pensionskonto, jo større afkast har du fået – så er det slet ikke så slemt at betale meget i skat.

 

 

 

 

Ultimate Web