En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Hvorfor koster uvildig økonomisk rådgivning det, den koster?

Skrevet af Hans Peter Christensen, april 2015

Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at der findes forskellige typer af rådgivning. Den type rådgivning, vi yder hos Uvildige.dk er uafhængig rådgivning – dvs. vi på ingen måder modtager provision eller andet fra finansielle udbydere eller andre samarbejdspartnere. Jf. lovgivningen på området, må man ikke kalde sig uafhængig, hvis man modtager noget sådant.

Det betyder, at vi ikke har anden indtjening, end den vi modtager direkte fra vores kunder, eller med andre ord, er det kunderne selv, der skal betale vores løn og øvrige omkostninger. Det er en anden tankegang, end den man er vant til at møde i banken, hvor man ikke får en regning for den tid, de bruger på en i banken. I stedet betaler man via sin bankrente, ekspeditionsgebyrer og de provisioner banken får for at sælge realkreditlån, investeringer, pensioner og forsikringer. Derfor er det meget svært at se, hvad man betaler i banken, hvorimod prisen for vores rådgivning bliver meget tydelig, da den afregnes direkte.

Vores timepris varierer afhængig af opgavetypen, men ligger mellem kr. 1.200 og 1.500 før moms, det vil sige at inkl. moms betales der kr. 1.500 – 1.875. På vores pakkeløsninger er timeprisen i realiteten lavere. Det kan være svært at forholde sig til om det er en høj eller lav pris, og vi får sommetider nogle kommentarer og spørgsmål til prisen – det har vi det fint med og vil faktisk gerne forklare, hvordan det hænger sammen.

Er det dyrt?

Alt er relativt – Ringer man efter en håndværker eller tager man til mekanikeren på et mindre værksted, er timeprisen typisk omkring kr. 400 + moms, dvs. kr. 500,- eller ca. en tredjedel af vores. Hvordan hænger det sammen? Håndværkeren kan fakturere en større andel af sin arbejdstid til kunden, har ikke så store administrative omkostninger og kan også kan have en fortjeneste på de materialer, der bruges til at udføre opgaven og derved tjene lidt ekstra.                        

Bruger man en statsautoriseret revisor, advokat eller anden specialiseret rådgiver er timeprisen typisk mellem kr. 1.500 og kr. 2.500 uden moms, dvs. 1.875 - kr. 3.125 med moms. Grunden til, at timeprisen her er dyrere, er at der bl.a. bruges meget tid på løbende uddannelse og ajourføring inden for de områder der rådgives om. Og det bliver dermed en mindre andel af arbejdstiden, der kan faktureres. De større krav til medarbejdernes uddannelse giver også forventning om et højere lønniveau. Denne type virksomhed er ofte underlagt lovgivning, der giver større omkostninger til administration, da der stilles høje krav til forretningsgange, dokumentation og ansvarsforsikringer. Eksempelvis er vi i vores branche underlagt lov om finansiel rådgivning og skal have tilladelse fra Finanstilsynet til at drive virksomheden og er underlagt løbende tilsyn.

Hvad går pengene til?

Vi tror på fuld åbenhed og fortæller gerne hvad vores omkostninger går til – her er eks. hvad vores omsætning for 2014 gik til.

Som det ses af diagrammet, er det ca. halvdelen af indtægterne, der går til at dække rådgivernes løn. Den resterende halvdel (på nær de ca. 2 % i overskud), går til at dække vores omkostninger til administration, lokaler, IT, markedsføring og transport.

En bankansat, der har erfaring og kompetencer inden for investerings-, erhvervs- og/eller formuerådgivning har typisk en lønomkostning på tkr. 40-60 om måneden afhængig af anciennitet og ansvarsområde. Vi bestræber os på at ligge på samme niveau for at sikre kvalificeret arbejdskraft. En rådgiver bruger ca. 30 % af sin tid på andet end at rådgive – fordelt på administrative opgaver, uddannelse, transporttid, tale med potentielle kunder, netværke mv. Der er derfor kun ca. 70 % af tiden til rådighed, der kan faktureres.

Og her er så forklaringen på vores timepris.

Lønomkostningen på en rådgiver = kr. 50.000
Gennemsnitlige arbejdstimer på en måned efter ferie, sygdom mv. = 125 timer.
Faktureringsgrad = 70 %
Forhold mellem løn til rådgiver og øvrige omkostninger 100 %.

(Kr. 50.000 + kr. 50.000)) / 70 % / 125 timer = kr. 1.142 kr./time.

Så for at det løber rundt skal timeprisen være kr. 1.142 før moms, og som andre virksomheder, vil vi også gerne vil have noget overskud i vores forretning samt lidt elastik i forhold til uforudsete udgifter, finansiering af vækst mv., hvorfor vi har sat timeprisen til kr. 1.200 – 1.500 før moms.

Timepriser vs. Pakkepriser vs. Løbende aftaler

Kunden kan altid selv vælge om det skal være en aftale på timebasis eller en pakkeløsning. Vi har valgt at bruge pakkeløsningerne fordi, det er vores erfaring, at især privatkunder foretrækker en fast pris og et foruddefineret indhold. Vores mest benyttede pakkeløsning er et økonomitjek.

Dette koster kr. 6.975 inkl. moms eller kr. 5.580 uden moms, som altså er det som vi får, da momsen skal afregnes med SKAT.

Som tidligere udregnet er vores timepris kr. 1.200 uden moms, og vi beregner altså 4,65 timer på sådan en pakke.

Tiden går med

 • Indledende afklaring om behovet på tlf. eller mail (15 min)
 • Fremsendelse af samarbejdsaftale, mødebekræftelse, vejledning til at finde dokumenter m.v (15 min)
 • Evt. hjælp til at finde de nødvendige dokumenter og opfølgning på om vi har modtaget alt materialet
 • Forberedelse (2 timer)
  • Indtastning af oplysninger i vores beregningssystem
  • Rådgiverens analyse af oplagte optimeringsmuligheder samt et overblik over økonomien
  • Forberedelse af de ønsker kunden har fremhævet som værende det primære formål med mødet – eks. konvertering af lån
 • Afholdelse af møde (2 timer)
  • Gennemgang af økonomien i dag
  • Gennemgang af kundens spørgsmål og ønsker
  • Andre optimeringsmuligheder
 • Fremsendelse af rapport, resume, evalueringsskema og faktura (30 min)
 • Opfølgning på tlf. eller mail (30 min)

I alt bruges der 5,5 timer i gennemsnit, hvoraf ca. en time kan udføres af administrativ medarbejder, og derfor ikke medregnes direkte i timeforbruget.

Og det er altså sådan, at vi er kommet til prisen på økonomitjekket.

Der er lavet lignende beregninger på de øvrige pakker, og vi bestræber os på at være gode til at screene vores potentielle kunder, sådan at de får den rigtige pakke eller vælger en timeløsning, når der er behov for det.

Løbende aftaler

Vi har også kunder, der vælger at lave en løbende aftale med os, hvor de betaler et fast beløb for at kan bruge os som deres primære sparringspartner. Dette giver et tættere samarbejde, fordi vi løbende taler med kunden og dermed kommer til at kende både deres økonomi, deres ønsker og særlige hensyn meget tæt. Dermed bliver både rådgivning og samarbejdet endnu bedre end på ad hoc rådgivningen.

Vores prissætning på de løbende aftaler, er lavet ud fra vores forventede timeforbrug på at overvåge kundens økonomi og give rådgivning efter behov. Der er ikke dobbelt så meget arbejde med at rådgive om et lån eller en pension, der er dobbelt så stor, men i en bank betaler kunden typisk en procentsats på renten eller en procentsats af pensionen. Så derfor kan der især for kunder med større forretningsomfang være mange penge at spare ved at vælge en tidsafregnet rådgivning i stedet.

En løbende aftale skal betragtes som at kunden ansætter sin personlige økonomiske rådgiver, der dog deles med andre. Vi finder ud af, hvor stor en andel af rådgiverens tid, der vil gå med at rådgive kunden og så betaler kunden den del af omkostningerne der svarer hertil. 

Ultimate Web