En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Hvornår er man som økonomisk rådgiver uafhængig?

Af Hans Peter Christensen, september 2015 (også bragt i Nordjyske Stiftstidende)

Vi har tidligere belyst interessekonflikten mellem, at en virksomhed både skal sælge sit eget produkt og rådgive om det. Her nævnte vi, at alternativet til denne sammenblandede rådgivningsform er uafhængig rådgivning, men at dette heller ikke er uden faldgruber.

Kort om branchen

Herhjemme har der eksisteret uafhængige rådgivere, pensionsmæglere, forsikringsmæglere og bankmæglere i mange år. Det har dog primært været virksomheder der inden for pensions- og forsikringsområdet har brugt mæglere til at indhente tilbud på forsikringer til virksomheden og pensionsaftaler til virksomhedens medarbejdere. Der har været nogle ganske få aktører, der har henvendt sig til private. På investeringsområdet, har der også været nogle uafhængige aktører, der har hjulpet formuende kunder med at placere pengene på andre måder end de traditionelle bankløsninger. Igen har det dog været henvendt til en smallere gruppe af kunder, nemlig de meget formuende.

I udlandet derimod, har det i mange år været helt normalt, at man henvender sig til sin uafhængige rådgiver eller mægler inden man gik i banken – I England, som jo er ca. 10 gange så stort som Danmark, er der registret 23.640 ansatte i branchen, der også omfatter investeringsrådgivning. Tager man størrelsesforholdet i betragtning, vil det altså svare til, at der i Danmark skulle være et par tusinde ansatte i branchen herhjemme og det reelle tal er nærmere nogle hundrede. Vi er altså langt bagefter, men det er langsomt ved at ændre sig.

Lovgivningen på området

Banker og andre finansielle virksomheder er underlagt en særlig lovgivning og overvåges af Finanstilsynet, der skal holde øje med, at de overholder lovgivningen. Pr. 01.01.2014 blev også finansielle rådgivere omfattet af denne lovgivning, dog med nogle overgangsregler, så eksisterende rådgivningsvirksomheder havde mulighed for at tilpasse sig den nye lovgivning. Rådgivere, der laver investeringsrådgivning var i forvejen omfattet af loven. Og det er værd at bemærke at det er forskellige tilladelser.

  • Investeringsrådgivning – Kræves for og giver tilladelse til at rådgive både virksomheder og private, men kun om investering.

  • Finansiel rådgivning – kræves for og giver tilladelse til at rådgive privatpersoner om alt inden for den finansielle område (hvis virksomheden har den fulde tilladelse).

Lovgivningen er lavet for at beskytte forbrugerne og sikre, at den rådgivning der udøves overholder krav til dem, der står bag, ligesom der også foretages en differentiering mellem uafhængig rådgivning og rådgivning fra ”tied agents”. Jeg mener, at selvom lovgivningen på nogle områder har gjort vores hverdag mere besværlig og givet en del administrativt arbejde, så er det samlet set en fordel både for forbrugerne og rådgiverne, at der nu er fælles retningslinjer for området.

Problemerne i branchen og hvordan du undgår dem

Baggrunden for lovgivningen var blandt andet nogle historier om kunder, der var blevet lovet en masse af nogle rådgivere, som i nogle tilfælde ikke havde kompetencerne eller moralen til at drive en rådgivningsvirksomhed. Det kunne være gældsramte kunder, der søgte hjælp, og skulle betale for hjælpen på forhånd, men aldrig kom en løsning nærmere. Det kunne være formuerådgivere, der slog sig op som uafhængige rådgivere, men havde tætte forhold eller interesser i investeringsprojekter, som de anbefalede kunderne at investere i.

Dette resulterede i nogle trælse historier først på forums på nettet og senere også i aviser og TV – og de var oftest helt berettiget. Så allerede inden lovgivningen på området trådte i kraft kom Forbrugerrådet Tænk med nogle retningslinjer og gode råd til at finde en ordentlig rådgiver – og selv nu, hvor lovgivningen er trådt i kraft, er rådene stadig brugbare og er i øvrigt blevet opdateret på deres hjemmeside.

Rådene fra forbrugerrådet er:

1. Vælg en godkendt rådgiver
Som nævnt kræver det nu godkendelse fra Finanstilsynet, at yde finansiel rådgivning til private. Der findes en liste på finanstilsynets hjemmeside (se på listen ”finansiel rådgiver” under pkt. ”øvrige”.

https://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Virksomheder-under-tilsyn/VUT-database.aspx

2. Tjek fokusområde

Forskellige rådgivere kan have forskellige spidskompetencer eller kan have fravalgt at rådgive om nogle områder. En del af den nye rådgivning er, at efter 2019 skal alle finansielle rådgivere kunne rådgive om hele kundens økonomi – men indtil da kan man godt vælge kun at fokusere på realkreditlån, bankforretninger eller andet.

3. Tjek geografien

Mange rådgivere reklamerer med at de er landsdækkende, også selvom de kun har kontor et sted i landet. Og hvis du bor i Nordjylland og rådgiveren holder til i København, skal du nok indstille dig på, at det bliver over tlf. eller mail – eller at du kommer til at betale for noget transport.

4. Få alsidig rådgivning med flere ansatte

Hvis en rådgivningsvirksomhed har flere medarbejdere, bliver den samlede viden i organisationen alt andet lige større. Og der er mulighed for at de enkelte medarbejdere kan have et specialistområde, som de øvrige medarbejdere kan trække på.

5. Undersøg prisen

Der er i skrivende stund 24 godkendte rådgivningsfirmaer – og priserne varierer fra knap kr. 1.000 i timen til godt 2.000 i timen. Så der er bestemt forskel. Pris og kvalitet kan hænge sammen, men det kan også bare være et udtryk for geografiske forskelle og/eller nystartede virksomheder, der har lavere priser for at opbygge en kundebase. Vær opmærksom hvis prisen er meget lav eller gratis, så kan der være tale om en ikke-uafhængig rådgiver (forklares nedenfor).

Læs hele evt. hele beskrivelsen her: http://taenk.dk/gode-raad/privatoekonomi-guide-til-uvildige-raadgivere

Se også konkurrence- og forbrugerstyrelsens portal www.forbrug.dk for flere gode råd, der dog ikke er opdateret efter, at lovgivningen er faldet på plads.

http://www.forbrug.dk/Artikler/Test-og-raad/Skift-leverandoer/Bank/Uvildige-finansielle-raadgivere     

Begge steder er det også muligt at finde information om gratis gældsrådgivning, som helt klart er værd at stifte bekendtskab med, inden man betaler for gældsrådgivningen andetsteds.

Vær opmærksom på uafhængigheden

En anden del af den nye lovgivning er, at man nu har bestemt, at man ikke kan kalde sig uafhængig, uvildig eller lignende, hvis man modtager nogen form for provision fra finansielle udbydere. Dermed ikke sagt at man ikke kan kalde sig finansiel rådgiver. Så hvis du kigger på listen over godkendte rådgivere, vil der også være ”afhængige” rådgivere på den.

Inden for pensionsverdenen kender vi begrebet ”tied agent”, altså en som er bundet op på en bestemt udbyder. Det kan man også vælge inden for finansielle rådgivere. Så får rådgiveren en provision fra den bank, realkreditinstitut, pensionsselskab, investeringsforening mv., hvor kunden får sine nye forretninger. De ikke-uafhængige rådgivere kan typisk vælge blandt flere udbydere, og hvis rådgiveren får det samme i provision alle steder fra, kan rådgivningen stadigvæk godt være mere uafhængig end den som man modtager i banken. Men hvis en udbyder giver en væsentlig højere provision, eller der kun er en aftale med en udbyder, så er rådgiveren i praksis ligeså bundet af bestemte produkter som banken er. Der er altså en klar risiko for, at man ikke får det bedste produkt, til gengæld er rådgivningen som regel meget billig eller endda gratis, fordi rådgiveren får sin indtjening fra udbyderen af lånet eller investeringen.

Vi så noget lignende for år tilbage i pensionsmæglerbranchen, hvor kutymen var at mæglerne blev betalt direkte af pensionsselskabet og der ikke var en særlig opdeling i omkostningerne. Det resulterede i mistanker om at mæglerne valgte den løsning til kunden, som gav dem selv bedst indtjening. De blev tvunget til at ændre modellen, så deres honorar blev opgjort særskilt, altså stort set det samme som vi ser for de finansielle rådgivere nu. Det skete bare i pensionsbranchen for ca. 10 år siden, og i dag findes der stadig pensionsselskabernes egne rådgivere, ”tied agents” og uvildige mæglere.

Du skal have en skriftligt aftale - tag og læs den

Der har åbenbart være lidt startvanskeligheder i tolkningen af den nye lovgivning for finansielle rådgivere. Vi er hvert fald stødt på eksempler, hvor virksomheder der kalder sig uafhængig, stadig har direkte eller indirekte indtjening fra bankerne – men da virksomhederne er underlagt løbende tilsyn, så har vi en klar tro på, at der hurtigt bliver ryddet op i det. Men husk lige at spørge til uafhængigheden! Der i øvrigt også kommet et krav i lovgivningen om, at der altid skal foreligge en skriftlig samarbejdsaftale mellem kunde og rådgiver, der bl.a. også skal forklare om virksomheden er uafhængig, så læs aftalen godt igennem!

Har du brug for at vide mere eller har du spørgsmål om uafhængig økonomisk rådgivning, der ikke er blevet besvaret i ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os hos Uvildige.dk.

Ultimate Web