En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Relevante informationer fra dig

Vi har brug for oplysninger om Indtægtsforhold, udgifter, formue og gæld.

Er der tale om en fælles økonomi, er det vigtigt, at vi får oplysninger fra begge parter.

Informationerne finder vi ud fra følgende dokumenter:

 • Lønsedler (3 seneste, hvis der er afvigelser)
 • Dokumenter på anden indkomst (pension, dagpenge mv.)
 • Seneste årsopgørelse fra SKAT
 • Forskudsopgørelse fra SKAT
 • R75 fra SKAT
 • PBS-oversigter fra det seneste år (eller ajourført budget)
 • Oversigt over konti, lån og kreditter i banken 
  (med rentesatser, ydelse mv.)
 • Oversigt over investeringer (depoter)
 • Oversigt over realkreditlån (årsopgørelse, eller PBS)
 • Oversigt over evt. andre lån (fra långiver eller PBS)
 • Pensionsoversigt fra pensionsinfo
  evt. suppleret med oversigten fra pensionsselskaber
 • Anslået værdi på aktiver (bolig, biler osv.)
 • Navne og fødselsdato på børn samt status på, om de er hjemme,- eller udeboende

Ovenstående kan med fordel bruges som tjekliste.
Vi modtager meget gerne oplysningerne elektronisk

Se også  vores vejledning til at finde dokumenterne

Specielt for erhverv

Regnskab fra min. seneste år (gerne de seneste 3)
Budget for næste år (hvis haves) 

Ultimate Web