En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Valg af investeringsafdeling

Alle investeringsforeninger har et stort udvalg af fonde, men hvad skal jeg gå efter? kurspotentiale eller højt udbytte? Læs vores besvarelse

investering af arv

Min bank anbefaler investeringsforeninger, men deres omkostninger er høje - hvad skal jeg gøre? Læs vores besvarelse

Hvad er going-concern værdien?

Hvis den indre værdi pr. aktie er 90. Hvor stor er da selskabets going-concern værdi pr. aktie? Læs vores besvarelse

Salg efter udbytte

Kan det passe, at det er ligemeget hvornår jeg sælger nogle investeringsbeviser? Læs vores besvarelse

Beskatning af indeksobligationer

Hvordan beskattes indeksobligationer for private? Læs vores besvarelse

Realisering af tab

Kan vi få fradrag for tab på aktier i Sparekassen Lolland? Læs vores besvarelse

Investering af mindre beløb

Jeg overvejer at investere et mindre beløb (dvs. 50.000) i stats- eller realkreditobligationer. Læs vores besvarelse

Investering udenom banken

Hvordan kan jeg investere mine penge, så banken ikke tjener så meget? Læs vores besvarelse

Overdragelse af aktier

Som 65-årig og med et betydeligt urealiseret tab på danske bankaktier, er jeg interesseret i at vide, hvordan disse aktier kan overdrages til ens børn og børnebørn - altså livsarvinger. Læs vores besvarelse

Risiko for investeringsbeviser ved recession

Hvad sker der med mine investeringsbeviser i DanskeInvest, hvis der kommer recession i Danmark eller Danske Dank går konkurs? Læs vores besvarelse

Investeringsbeviser kontra statsobligationer

Jeg vil hermed spørge om det er bedst at sælge indvesteringsbeviser i Dannebrog (Danske Bank) og købe 4% statsobligationer for pengene? Læs vores besvarelse

Fradrag for tab på aktier i Amagerbanken

Jeg har aktier i Amagerbanken, som jo er krakket. Disse er købt sidste år. Er det muligt, jeg kan trække beløbet fra på sidste års opgørelse? Læs vores besvarelse

Afkast hos LD, usædvanligt stort?

Sidder og ser på min nye opgørelse fra LD 2010 som kan præstere et afkast på 12%, og så er det jeg undrer mig lidt...Læs vores besvarelse

Hvilken online børsmægler vil I anbefale?

Jeg mener mit pengeinstitut ikke er gearet til online aktiehandel. Derfor undersøger jeg i øjeblikket, hvilke alternativer der findes. Kan I anbefale nogle? Er der noget specielt man skal se efter?... Læs vores besvarelse

Ændring i en Sparindex aktie

I efteråret investerede vi efter rådgivning fra Uvildige.dk 10 % af vores portefølge i Sparindex World Index Hedged. Sparindex varsler nu en ændring af index til World Minimum Volatility Index og vil ændre afdelingens navn til Globale Aktier Min. Risiko Index. Kan Uvildige.dk anbefale, at vi beholder vore beviser i afdelingen?... Læs vores besvarelse

Handel med obligationer

Kan i skrive forskellen på ægte obligationer og investeringsbeviser. Mange banker benytter ene investeringsbeviser... Læs vores besvarelse

 

 

Ultimate Web