En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Lad overskuddet blive til mere overskud, men pas på risikoen

Er der overskud i virksomheden, bør det placeres bedst muligt. En sådan strategi stiller store krav til din finansielle viden samt kræver, at du er yderst opmærksom på de risici, de tilbudte produkter repræsenterer samt til hvor meget,
du reelt betaler i banken for den såkaldte opmærksomhed.

Hos Uvildige.dk gennemgår vi både din virksomheds og dine private finansielle potentialer og forsøger at optimere dem, så du får et solidt og pålideligt overblik over, hvordan evt. overskud placeres bedst og dermed skaber basis for yderligere udvikling og innovation.

Ingen smarte smutveje

Investeringsmarkederne er meget effektive, og informationerne flyder så hurtigt, at det er umuligt, at lave smarte handler og ekstraordinære afkast, uden at tage en større risiko. Formueforvaltere vil forsøge at forklare dig, hvordan netop deres måde at vælge aktier på, er bedre end andres. Til gengæld skal de have en stor del af afkastet i form af omkostninger. Adskillige undersøgelser, bl.a. udarbejdet af Danmarks Nationalbank (4. kvt. 2008), viser, at det i længden er bedre, blot at følge markedsudviklingen.

Korrekt fordeling / aktivallokering

Din fordeling på forskellige obligationer, aktier og andre alternativer er den allervigtigste beslutning i din investeringsstrategi. Fordelingen bestemmes ud fra din riskovillighed, tidshorisont, øvrig økonomi, løbende op- eller nedsparing, skatteforhold mv. Når Uvildige.dk har hjulpet med at afklare foranstående, kan vi hjælpe dig med at lave den helt rigtige strategi og dermed fordeling.

Minimer omkostningerne

Den eneste mulighed for at få et højere afkast uden at tage en større risiko, er ved at minimere dine omkostninger. Der er omkostninger ved handel og løbende omkostninger i investeringsforeninger, porteføljeplejeaftaler, puljeordninger, investeringsselskaber og andre steder der tilbyder at varetage dine investeringer. Problemet er, at der meget sjældent oplyses om, hvad omkostningerne reelt er, og du dermed ikke opdager, hvor stor en del af dit afkast, der forsvinder på den konto. På almindelige danske investeringsforeninger betaler du typisk 1,5-2 % for aktieafdelinger, og mere end halvdelen heraf går til banken, der solgte dig dem!

Du kan undgå en stor del af omkostningerne ved kun at handle, når det er nødvendigt og hvor kurtagen er billigst. Og så skal du vælge investeringsforeninger og porteføljepleje med meget lave omkostninger. Vores investeringsforslag, har altid fokus på at minimere dine omkostninger, så der er mest muligt afkast til dig. 

Sådan kan vi hjælpe dig

Som formuende har du måske både investeringer i din pensionsopsparing, almindelig opsparing og evt. et holdingselskab / en virksomhedsskatteordning. Vi tilbyder at lave en uvildig gennemgang af alle dine nuværende investeringer, så du får ryddet op i de værste produkter og omkostningstunge løsninger. Og vi kontrollerer, om dine investeringer passer med din risikovillighed.

Herefter kan vi lave konkrete investeringsforslag, som du selv styrer fremadrettet, med rådgivning efter behov - eller vi kan lave løbende overvågning, hvor vi holder øje med alle dine investeringer så den fastlagte strategi overholdes og du løbenede får tilbagemeldinger på hvordan porteføljerne udvikler sig.

Vores erfaring er, at vi sparer vores kunder 0,5-1,5 % i omkostninger p.a. ift. de traditionelle løsninger, så har du fx investeringer for kr. 5 mio, vil det betyde ca. kr. 50.000 om året. Derudover kommer trygheden ved at vores rådgivning kun skal tage hensyn til dine behov, og ikke påvirkes af indtjening på kurtage og provision, som den ofte gør i banken.

Ultimate Web