En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Investeringsrådgivning

Balancen imellem at få et tilfredsstillende afkast, uden at tage en for stor risiko, er for de fleste mennesker meget svær at finde uden hjælp. Både fordi, at investeringsområdet er fyldt med komplekse produkter og regler, men også fordi at menneskets egen psykologi gør os til irrationelle investorer. Vi bliver nemt overmodige eller så skræmte af udsving i vores formue, at vi tager forkerte beslutninger om vores egne investeringer.

Ingen smarte smutveje

Investeringsmarkederne er så effektive og informationerne flyder så hurtigt, at det er umuligt, at lave smarte handler og ekstraordinære afkast, uden at tage en større risiko. Formueforvaltere vil forsøge at forklare dig, hvordan netop deres måde at vælge aktier på, er bedre end andres, til gengæld skal de have en stor del af afkastet i form af omkostninger. Adskillige undersøgelser, bl.a. udarbejdet af Danmarks nationalbank (4. kvt. 2008), viser at det i længden er bedre, blot at følge markedsudviklingen.

Korrekt fordeling / aktivallokering

Din fordeling på forskellige obligationer, aktier og andre alternativer er den allervigtigste beslutning i din investeringsstrategi. Fordelingen bestemmes ud fra din riskovillighed, tidshorisont, øvrig økonomi, løbende op- eller nedsparing, skatteforhold mv. Når vi har hjulpet med at afklare foranstående, kan vi hjælpe dig med at lave den helt rigtige strategi og dermed fordeling.

Minimer omkostningerne

Den eneste mulighed for at få et højere afkast uden at tage en større risiko, er ved at minimere dine omkostninger. Der er omkostninger ved handel og løbende omkostninger i investeringsforeninger, porteføljeplejeaftaler, puljeordninger, investeringsselskaber og andre steder der tilbyder at varetage dine investeringer. Problemet er, at der meget sjældent oplyses om, hvad omkostningerne reelt er, og du dermed ikke opdager, hvor stor en del af dit afkast, der forsvinder på den konto. På almindelige danske investeringsforeninger betaler du typisk 1,5-2 % for aktierafdelinger, og mere end halvdelen heraf går til banken, der solgte dig dem!

Du kan undgå en stor del af omkostningerne ved kun at handle, når det er nødvendigt og hvor kurtagen er billigst. Og så skal du vælge investeringsforeninger og porteføljepleje med meget lave omkostninger. Vores investeringsforslag, har altid fokus på at minimere dine omkostninger, så der er mest muligt afkast til dig. 

Eksempel på besparelser
 

 
 
Standard
Optimeret
Startbeløb 250.000 250.000
Indsættes årligt 30.000 30.000
Antal år 25 25
Afkast pa. før omkostninger 7,0 % 7,0 %
Afkast pa. efter omkostninger 5,5 % 6,5 %
Slutværdi
2.488.000
2.973.600

I dette eksempel vil investor med den optimerede investering og dermed lavere omkostninger, have en merværdi af sine investeringer på kr. 485.600 mere efter de 25 år.

Hvordan kan vi hjælpe dig

Vores rådgivning og hjælp tilpasses efter dit behov. Er du lige begyndt på at investere, er det typisk et spørgsmål om at få lagt en grundlæggende strategi, som du selv kan følge og varetage. Når investeringerne når en vis størrelse, begynder det at give mening at få en løbende overvågning, så du får hjælp til hele tiden at have den rigtige fordeling. Du er altid velkommen til at kontakte os, og høre om hvilken værdi vi kan tilføre dine investeringer.

Faktaark om investering

Ultimate Web