En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Sammenhæng mellem rente og obligationskurser

Skrevet af Hans Peter Christensen, februar 2009

Udviklingen i obligationskurser er et relevant emne for både investorer og boligejere med realkreditlån. Ændringer i kurserne kan betyde et tab eller gevinst for investorer, men obligationer i porteføljen, og for boligejere kan kursændringer betyde at en konvertering af lånet skal overvejes.
Hvordan påvirkes din rente af kurserne?
De fleste obligationer har en fast påtrykt rente (pålydende rente). Hvis obligation handles til kurs 100 (pari), betyder det at køberen får en rente lidt højere end den pålydende (rentes rente effekt). Køber investor obligationen til en lavere kurs, får investor en højere effektiv rente. Det gør han fordi han kun betaler eks. Kr. 90.000 for noget der over en årrække giver kr. 100.000 tilbage, udover det beregnes renten ud fra det nominelle beløb altså kr. 100.000.

Nominel rente og løbetid
Købskurs
Effektiv rente
6 %, 30-årig obligation
100
6,14 %
6 %, 30-årig obligation
90
7,20 %
6 %, 30-årig obligation
80
8,48 %

 

Er du investor og har købt obligationen til kurs 100, og den efterfølgende falder til kurs 80 får du ikke en højere effektiv rente, det er prisen på købstidspunktet der afgør det. Tværtimod har du nu et kurstab på dine obligationer, du behøves dog ikke realisere det, så længe du ikke skal bruge pengene og er tilfreds med din rente.
Regnestykket virker også for lån baseret på obligationer, det vender bare om. Jo højere kurs du kan sælge obligationerne til, jo billigere bliver renten.
Hvad er det der bestemmer kurserne?
Kurserne på obligationer bliver bestemt af udbud og efterspørgsel. Når du som investor har en 6 % obligation, og renten på markedet falder, vil en anden investor give en højere pris (kurs) for din obligation, hvor han er sikker på at få 6 % i rente. Efterspørgslen påvirkes også af alternativinvesteringerne. Får vi en periode med medvind på aktiemarkederne, vil mange investorer efterspørge aktier i stedet for obligationer, og efterspørgslen falder. Nogle vil endda sælge deres obligationer og købe aktier i stedet, så udbuddet samtidig stiger og også presser kurserne ned.
Tilliden til udstederen af obligationen har også en stor rolle, det har vi set det seneste år, i øjeblikket er det statsobligationer i bla. middelhavslandene, der har det svært. Kurserne på deres obligationer er lavere end de tyske. Grunden er at disse lande har en meget høj gæld, og derfor er mere udsatte. Sidst men ikke mindst er virksomhedsobligationer verden over styrdykket pga. manglende tro på at pengene kan tilbagebetales.
Kursfølsomhed
Den største indflydelse på danske realkredit- og statsobligationer er renteudviklingen. Det er forskelligt hvordan obligationerne påvirkes. Som udgangspunkt er obligationer med lang løbetid mest kursfølsomme, obligationer, der udløber til kurs 100 om få år, vil ikke svinge ret meget. Et værktøj til at ”måle” kursfølsomheden er varigheden, som kan ses i de fleste kurslister. Varigheden fortæller hvor meget en obligation teoretisk set, stiger eller falder i kurs ved en renteændring på 1 %-point. Altså hvis varigheden er 5 vil kursen falde med 5 %, når renten stiger med 1 %-point. Det er dog ikke et præcist tal, men kan bruges som indikator. Lav varighed = lav kursrisiko.
Det er vigtigt at understrege, at der er forskellige renter. Den korte rente er styringsrenten for dit banklån eller flekslån. Den lange rente bestemmer renten/kursen på dit 20- eller 30-årige realkreditlån, og kan ikke på samme måde kontrolleres af nationalbanken. 
En del af billedet
Dette var et indblik i nogle af de aspekter du bør have in mente, når du overvejer at investere i obligationer eller optage realkreditlån. I næste artikel vil jeg komme nærmere ind på beskatningen vedrørende obligationer både ved investering og låneoptagelse.
Ultimate Web