En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Investeringsrådgivning

Balancen i mellem, at få et tilfredsstillende afkast, uden at tage en for stor risiko, er for de fleste mennesker meget svær at finde uden hjælp. Både fordi, at investeringsområdet er fyldt med komplekse produkter og regler, men også fordi at menneskets egen psykologi gør os til irrationelle investorer. Vi bliver nemt overmodige eller så skræmte af udsving i vores formue, at vi tager forkerte beslutninger om vores egne investeringer.

Ingen smarte smutveje

Investeringsmarkederne er så effektive og informationerne flyder så hurtigt, at det er umuligt, at lave smarte handler og ekstraordinære afkast, uden at tage en større risiko. Formueforvaltere vil forsøge at forklare dig, hvordan netop deres måde at vælge aktier på, er bedre end andres, til gengæld skal de have en stor del af afkastet i form af omkostninger. Adskillige undersøgelser, bl.a. udarbejdet af Danmarks nationalbank (4. kvt. 2008), viser at det i længden er bedre, blot at følge markedsudviklingen.

Korrekt fordeling / aktivallokering

Din fordeling på forskellige obligationer, aktier og andre alternativer er den allervigtigste beslutning i din investeringsstrategi. Fordelingen bestemmes ud fra din riskovillighed, tidshorisont, øvrig økonomi, løbende op- eller nedsparing, skatteforhold mv. Når Uvildige.dk har hjulpet med at afklare foranstående, kan vi hjælpe dig med at lave den helt rigtige strategi og dermed korrekt fordeling.

Minimer omkostningerne

Den eneste mulighed for at få et højere afkast uden at tage en større risiko,opnår du ved at minimere dine omkostninger. Der er omkostninger ved handel og løbende omkostninger i investeringsforeninger, porteføljeplejeaftaler, puljeordninger, investeringsselskaber og andre steder, der tilbyder at varetage dine investeringer. Problemet er, at der meget sjældent oplyses om, hvad omkostningerne reelt er, og du dermed ikke opdager, hvor stor en del af dit afkast, der forsvinder på den konto. På almindelige danske investeringsforeninger betaler du typisk 1,5-2 % for aktieafdelinger, og mere end halvdelen heraf går til banken, hvor du købte dem!

Du kan undgå en stor del af omkostningerne ved kun at handle, når det er nødvendigt og hvor kurtagen er billigst. Og så skal du vælge investeringsforeninger og porteføljepleje med meget lave omkostninger. Vores investeringsforslag, har altid fokus på at minimere dine omkostninger, så der er mest muligt afkast til dig. 

Eksempel på besparelser 

 
Standard
Optimeret
Startbeløb 4.000.000 4.000.000
Indsættes årligt 100.000 100.000
Antal år 10 10
Afkast p.a. før omkostninger 6,0 % 6,0 %
Afkast p.a. efter omkostninger 4,5 % 5,5 %
Slutværdi
7.440.700
8.120.200

I dette eksempel vil investor med den optimerede investering og dermed lavere omkostninger, have en merværdi af sine investeringer på kr. 679.500 mere efter de 10 år.

Sådan kan Uvildige.dk hjælpe dig?

Som formuende har du måske både investeringer i din pensionsopsparing, almindelig opsparing og evt. et holdingselskab / virksomhedsskatteordning. Vi tilbyder at lave en uvildig genenmgang af alle dine nuværende investeringer, så du får ryddet op i de værste produkter og omkostningstunge løsninger. Uvildige.dk kontrollerer om dine investeringer passer med din risikovillighed.

Herefter kan vi lave konkrete investeringsforslag, som du selv styrer fremadrettet, med rådgivning efter behov - eller vi kan lave løbende overvågning, hvor vi holder øje med alle dine investeringer så den fastlagte strategi overholdes og du får løbnede tilbagemeldinger på hvordan porteføljerne udvikler sig.

Vores erfaring er, at vi sparer vores kunder 0,5-1,5 % i omkostninger p.a. ift. de traditionelle løsninger. Se evt. ovenstående eksempel. Er du nysgerrig på hvor stort merafkastet vil være for dig, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

 

Ultimate Web