En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Iværksætterens møde med banken

Af Brian Stjernholm, maj 2016 (også bragt i Iværksætteren)

Når du som iværksætter skal i banken og skaffe finansiering til din iværksætter drøm, er det vigtigt at være rigtig godt forberedt. Hvis banken efter jeres møde mangler info og derfor er i tvivl om din ide holder vand, kan du ikke forvente, de selv bruger en masse tid på research. I stedet vil de sige nej tak, og bevæge sig videre til den næste kunde, som måske har gjort sit hjemmearbejde bedre.

Fokus på forretningsplan og budgetter

Hoveddokumentet i din forberedelse bør være forretningsplanen. Forretningsplanen er ikke kun for bankens skyld, den er også med til at sikre, at du har tænkt din ide igennem, så den forhåbentlig ikke falder fra hinanden første gang den får et skub.

Forretningsplanen indeholder en lang række punkter vedr. din ide, lige fra produktbeskrivelse over markedsføring til salgskanaler mv.

På det økonomiske område er det budgetterne, der er det vigtigste redskab. Når budgetter nævnes i flertal, så er det fordi der faktisk er flere vigtige budgetter, som realistisk skal hænge sammen, for at du får succes.

 • Etableringsbudgettet
  Et samlet budget over hvor mange penge der skal til for at starte din virksomhed. Her skal du ikke fokusere på, hvor pengene skal komme fra, men alene hvor meget du samlet set skal stå med i hånden for at kunne starte din virksomhed op.
   
 • Privatbudget
  Dette er faktisk et af de steder jeg oplever at iværksætteren ofte ikke har fokus nok. Sammenhængen mellem virksomhedens økonomi og privatøkonomien. Det er vigtigt at finde ud af hvor meget man som minimum skal kunne tage ud pr. måned for at kunne betale sine regninger og det løbende forbrug, man har privat. Det kan sagtens være man vil skære ned på nogle udgifter mens man starter virksomheden op, men man skal på forhånd være meget bevidst om, hvad man vil skære væk, og har man familie, skal man være 100 % sikker på, at de også synes det er en god ide at undvære ferier i 3 år, eller hvad det nu kan være?
   
 • Driftsbudget
  Driftsbudgettet skal meget gerne vise, at der er potentiale til at generere flere indtægter end udgifter, men da et budget kun er ”bedst mulige gæt”, er det vigtigt at have styr på forudsætningerne og være kritisk i forhold til både omsætning og udgifter. Da man endnu ikke har noget erfaringsgrundlag for virksomheden kan det være svært at vurdere hvor stort salgspotentialet er, og hvor hurtigt man kan få udbredt produktet.
   
 • Likviditetsbudget
  Denne del af budgetlægningen undervurderes ofte, men den er usandsynlig vigtig. Et er at have flere indtægter end udgifter set over hele året, noget andet er konstant at have penge til at betale sine regninger. Hvis du som virksomhed fx arbejder med større projekter, som afregnes ved afslutning af projektet, eller du har nogle store kunder, som har presset dig til at give kredittid på betalingerne, så skal du også have penge til at betale husleje, leasingydelser eller andre driftsudgifter i den mellemliggende periode. Finanskrisen har vist os vigtigheden af at have styr på likviditeten, for her bukkede flere virksomheder under som følge af mangel på likviditet, selvom de faktisk var rentable og havde flere indtægter end udgifter.

Finansieringen

Når du har din forretningsplan inklusiv dine budgetter klar, så er det tid til at få styr på finansieringen, altså fremskaffelse af de penge du i etablerings- og likviditetsbudgettet har fundet ud af, du har behov for til etablering og drift af virksomheden. Større etableringsomkostninger vil ofte finansieres via lån, som afvikles i takt med at aktiverne afskrives, mens likviditeten ofte vil finansieres med en kredit, da likviditetsbehovet kan svinge meget over året.

Når du skal i banken er det selvfølgelig vigtigt, at du har en god ”salgstale” klar, som kan sælge din ide og din virksomhed til banken. Men det er mindst ligeså vigtigt, at du har forberedt dig på, hvilke risici der er ved driften af din virksomhed. Bankens ansatte er jo ansat til at risikovurdere, og derfor skal de, groft sagt, forsøge at finde ”hullerne i osten”.

Når den bankansatte spørger ind til de huller han kan se, så er det en kæmpe fordel, hvis han hører en iværksætter, der klart og tydeligt har svar på tiltale, og kan fortælle hvordan de forskellige risici søges afdækket eller minimeret.
En anden ting du som iværksætter skal have gjort dig klart er, at banken formentlig ikke vil tage hele risikoen for dig. Derfor vil du formentlig blive bedt om selv at finansiere en del af dit behov, eller stille fuldgod sikkerhed for en del af beløbet.

I mange tilfælde vil banken også kræve at du hæfter personligt for finansieringen med hele din formue. Dvs. også med de aktiver du ejer privat. Driver du en personligt ejet virksomhed, hæfter du helt automatisk med hele formuen, og driver du din virksomhed som ApS eller A/S, vil du oftest blive bedt om at kautionere, og på den måde hæfte med din formue.

Denne hæftelse kan få store konsekvenser for privatøkonomien, hvis ikke det går, som du drømmer om. Derfor er det vigtigt at have baglandet med, når disse beslutninger skal træffes, så familien er klar over hvilke risici der løbes, og det er selvfølgelig også vigtigt, at du har rigtig godt styr på hvilke konsekvenser det kan have, hvis virksomheden ikke kan løbe rundt. Hvis du bliver forelagt dokumenter, hvor du ikke er 100 % sikker på konsekvensen af din underskrift, så lad være at skrive under. Få en advokat eller anden rådgiver til at se på det, så du forstår, hvad du skriver på.

Vær opmærksom på dine omkostninger

Når godkendelsen foreligger og den endelige finansiering skal laves, giver det sig selv at der skal fokus på omkostningerne, så man samlet set betaler mindst muligt. Her skal man også være opmærksom, særligt hvis man hæfter personligt. Fx har jeg set situationer, hvor det bedre kan betale sig at tage et kreditforeningslån i huset, end at tage et anlægslån i banken. Et andet eksempel kan være, hvis banken kræver sikkerhed i et privat værdipapirdepot, så kan det bedre betale sig at sælge papirerne, hvis renten på kreditten er større end afkastet på værdipapirerne.

Vi ser nogle gange at erhvervsdrivende ikke vil lave denne blanding af private og erhvervsmæssige midler, men hvis du hæfter personligt, så er sammenblandingen der alligevel, og så kan du ligeså godt optimere økonomisk, så dine finansieringsomkostninger efter skat er mindst mulige.

Ovenstående input er ikke en udtømmende liste for de økonomiske overvejelser du skal gøre dig, men de er fornuftige at benytte og de giver dig et godt fundament for arbejdet.
 

Ultimate Web