En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

God ide at konvertere sin kapitalpension til en aldersopsparing?

Skrevet af Hans Peter Christensen, august 2014

I år er det sidste chance for at kunne konvertere sin kapitalpension til en aldersopsparing, og dermed kun betale 37,3 pct. i afgift, i stedet for de 40 pct. det ellers koster at hæve sin kapitalpension som pensionist. Dermed opnås der altså en rabat på 2,7 pct., det lyder næsten for godt til at være sandt, at skattevæsenet er begyndt at give rabatter - og derfor er der naturligt nok, mange der er i tvivl. For langt de fleste er der dog ikke noget at være i tvivl om. Der er kun nogle få tilfælde hvor det ikke er oplagt at konvertere kapitalpensionen.

  • Hvis man har en garanteret rente på sin pension, som man ikke kan videreføre eller bliver kompenseret for at opgive.
  • Hvis den er mindre end kr. 10-20.000, og der skal betales gebyr for omlægningen.
  • Hvis man alligevel har planer om at hæve den i år, skal den ikke konverteres først.
  • Hvis man har et ønske om at kunne ændre den til en ratepension eller livrente senere.

Men det er altså sjældent at de ovennævnte undtagelser er i spil. Og den største betænkelighed vi møder, er at mange tænker, at det er bedre at få forrentet eks. 500.000 kr. på en kapitalpension end 313.500 kr. på en aldersopsparing (det resterende beløb efter de 37,3 pct i afgift). Da det høje beløb på kapitalpensionen alt andet lige vil blive til flere penge med tiden når den forrentes. Det er dog ikke et validt argument, for man skal huske at, der også vil skulle betales 40 pct. i afgift af det merafkast, man ville kunne opnå, og så er regnestykket altså stadig i aldersopsparingens favør. Et forsimplet eksempel hvor en person med en kapitalpension på 100.000 kr. forventer at få 4 pct i afkast de næste 10 år, kan illustrere forskellen. Begge pensioner giver samme afkast, da det forudsættes, at de placeres på samme måde og de beskattes begge efter PAL skat reglerne dvs. 15,3 pct. i skat af afkastet.

Kapitalpension: værdi i dag = 100.000 kr., efter 10 år =  kr. 140.000, efter afgift (40 pct) = kr. 84.000

Aldersopsparing: værdi i dag = 62.700 kr., efter 10 = 87.700 kr, ingen afgift herpå ved udbetaling.

Altså vil personen her tjene kr. 3.700 ved at have lagt om til en aldersopsparing. Her fra skal trækkes bankens evt. gebyr ved omlægningen.

Dermed skulle det gerne være tydeligt, at det er en god ide, at få lavet sin kapitalpension lavet om til en aldersopsparing på nær nogle få undtagelser som nævnt ovenfor.

Ultimate Web