En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Andelsboligforening: "Vi opnåede store besparelser og bedre finansieringsrammer"


Kundecase


Hvem?

AB Jættestuen, en andelsbolig med 22 rækkehuse beliggende i Svenstrup nær Aalborg. Repræsenteret ved andelboligforeningens bestyrelsesformand, Torben Pedersen.

Læs her andelsboligforeningens oplevelse af rådgivningsforløbet og den betydning det har haft efterfølgende.


Hvorfor?

"Vi manglede i forbindelse med en refinansiering af foreningens ejendomme effektiv bistand. Det ledte os til Uvildige.dk, hvor foreningens økonomiske forhold blev gennemgået."


Hvilken rådgivning?

"Vi fik af Uvildige.dk's Hans Peter Christensen gennemgået vores finansielle situation og modtog god vejledning til, hvordan vi bedst kom ud af en swap ordning med vores daværende bankforbindelse. Derefter fik vi vejledning til at etablere ny finansiering med de bedste fordele for vores forening.

Forløbet strakte sig over to møder samt vejledning under vores ekstraordinære generalforsamling. Alt i alt en periode på kun ca. 3 uger, inklusive varsling for indkaldelse til generalforsamlingen, men det har gjort en forskel i mange år frem."


Hvordan var oplevelsen?

"Det var i det hele taget en rigtig god oplevelse. Vi fik en meget saglig og god forklaring på de dispositioner, vi havde gjort og hvad vi burde gøre her og nu samt fremover. Vi skylder efterfølgende stor tak til Uvildige.dk for deres vejledning."


Hvad blev udbyttet?

"Vi opnåede, at få rigtig gode rammer om vores finansiering og havde derefter så stor besparelse i vores låneudgifter, at vi kunne lave alle vores planlagte og nødvendige vedligeholdelser og forbedringer uden at lave huslejestigninger i de næste 5 til 10 år.

Vi følger nu op med enkelte rådgivningstimer, så alt forbliver optimalt. Efter vores første rådgivningsforløb, har vi, efter nogle år, fået vejledning til låneomlægninger, der har medført yderligere besparelser på kr. 133.- månedligt pr. bolig.

Det er noget der virker i en veldrevet andelsbolig forening."


Ultimate Web