En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Nykredit børsnoteres - hvad betyder det for kunderne?

Af Brian Stjernholm, februar 2016.

Den 4. februar blev det offentliggjort, at aktierne i Nykredit Holding A/S foreslås børsnoteret i løbet af de næste 12-24 måneder, så der kan hentes ekstern kapital, som iflg. ledelsen skal bruges til at imødekomme de skærpede kapitalkrav, som man forventer indføres i de kommende år. 

I dag ejes Nykredit Holding A/S 90 % af Foreningen Nykredit, hvor Nykredits og Totalkredits bank- og realkreditkunder er medlem, mens de sidste 10 % ejes af Industriens Fond, Foreningen Østifterne (Nykredits forsikringskunder), samt PRAS A/S, som er ejet af Lokale Pengeinstitutter. 

Aktierne er altså stort set alene ejet af en forening, hvis eneste formål er at varetage kundernes interesser. 

Dette ændrer sig med en børsnotering, og selvom det er hensigten at Foreningen Nykredit skal bevare aktiemajoriteten, så vil man være nødt til også at fokusere på de eksterne investorers interesse for afkast.  

Nykredit har da også allerede meldt ud at bidragssatserne sættes op pr. 1. juli, fordi selskabet skal vise, at de kan generere et afkast der svarer til de øvrige finansielle virksomheder, for ellers vil de ikke være attraktiv for investorerne, og så vil det være vanskelligt at rejse kapital ved en børsnotering. 

Ifølge Nykredits ledelse sker børsnoteringen og prisstigningen for kundernes skyld, fordi en prisstigning ville blive højere hvis man forbliver i foreningsejerskab. 

Hvad betyder det for kunderne? 
Prisændringerne, som er varslet, betyder konkret at bidragssatserne stiger til et højere niveau end i dag. 
Specielt for kunderne med rentetilpasningslånene F1 til F4 er der tale om en væsentlig stigning. Procentuelt er det F3 og F4 med afdrag der stiger mest. Her er stigningen ved 80 % belåning af boligen, på hele 43 % når bidragssatsen øges med 0,325 %-point fra 0,75 % til 1,075 %. Pr. lånt million betyder det, iflg. Nykredits egne beregninger, 200,- kr. pr. måned efter skat. 

I kroner og øre er det F1 til F4 lånene uden afdrag, der stiger mest, og her skal man efter ændringerne, hver måned betale 230,- kr. pr. måned efter skat. 

Med Foreningen Nykredit som hovedaktionær, og dermed også primær modtager af et evt. kommende aktieudbytte, vil Nykredit indføre såkaldte kundekroner, hvor aktieudbytterne føres tilbage til kunderne i form af kontante fordele. De præcise vilkår for kundekroner er ikke på plads, og der er bl.a. en igangværende dialog med skat, der skal klarlægge hvordan et fordelsprogram kan skrues endeligt sammen.

Er det til kundernes fordel? 
Set udefra kan det være svært at finde fordelen for kunderne. Nykredit præsterer et fint resultat, specielt på realkreditforretningen som er den der er udset til at skulle betale. Med de målsætninger koncernen har sat sig, vil den kunne leve op til alle kendte kapitalkrav såfremt målsætningerne indfries, og derfor virker forklaringen om at det er kapitalkrav der er grund til ændringerne en lille smule søgt. 

Det kan derfor også være svært at få øje på hvordan det er for kundernes skyld, at man vil gå fra en struktur, hvor der ikke er noget investorkrav om udbytte, til en struktur hvor man er tvunget til at præstere ekstra indtjening til eksterne investorer. 

Faktum er, at Nykredit fra 1. juli bliver landets dyreste kreditforening, medmindre de øvrige aktører på markedet følger med op. Hidtil har satserne fulgtes pænt ad, så det bliver spændende at se, om omdannelsen af den sidste foreningsejede kreditforening giver priserne et generelt skub opad, eller om konkurrenterne vil udnytte det og holde priserne på det nuværende niveau.

Ultimate Web