En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Bankaktionær eller Garant – Skal du være nervøs?

Skrevet at Hans Peter Christensen, maj 2009

Er du aktionær i din bank eller har du garantbeviser i din sparekasse? Mange har stillet kapital til rådighed for det pengeinstitut, hvor de selv er kunde. Det kan enten være for at opnå særlige fordele i form af bedre rentevilkår, det kan være for at komme med til den årlige generalforsamling eller det kan være fordi det er vurderet som en god investering.

Der har desværre været nogle grimme tilfælde, hvor aktionærer og garanter har mistet deres investering. I øjeblikket er bankaktier stadigvæk meget lidt værd i forhold til værdien for et par år siden, og de fleste garanter kan ikke indløse deres garantbeviser. Kvartalsrapporterne for første kvartal strømmer ind på både store og små banker – udmeldinger om deltagelse i Bankpakke II (kreditpakken), bliver også offentliggjort. Hvordan skal du forholde dig til udmeldingerne fra din bank? Hvor stor er din risiko?

Aktionær

Aktier er en del af bankes egenkapital. Aktien er en ejerandel i banken, og som aktionær får du del i bankens over- eller underskud. Tjener banken penge får aktionærerne typisk udbytte, og aktien stiger i værdi. Falder overskuddet, falder værdien på aktien. Går banken konkurs er aktionærerne sidst i køen til at få sine penge igen, og det betyder at pengene som oftest er tabt.

Garant

Garantbeviser udgør sparekassens garantkapital, der faktisk ikke er ”ægte” egenkapital. Garanterne har dog ligesom aktionærerne mulighed for medbestemmelse i form af stemmeret til generalforsamlingen. Afkastet på garantbeviser er væsentligt anderledes end på aktier. Aktierne er en ejerandel, men garantkapitalen er et lån. Det betyder at garanterne får en løbende rente på garantbeviserne. Renten er højere end på en opsparingskonto, for at kompensere for risikoen. Renten er ikke direkte afhængig af sparekassen overskud, men følger typisk udviklingen i det generelle renteniveau. Går sparekassen konkurs, er garanterne næstsidst i køen – hvilket er meget langt tilbage når først sparekassen er i problemer.

Indløsning

Hverken aktierne eller garantbeviserne kan indløses på forlangende. Aktierne kan som regel sælges til en anden investor, men måske til en meget dårlig kurs. Garantbeviserne har ingen kursudsving, men det er nærmest umuligt selv at sælge dem selv. Typisk kan garantbeviserne indløses i sparekassen, men for tiden har de fleste sparekasser lukket for denne mulighed. Beslutningen om ikke at indløse garantbeviserne blev truffet af frygt for at garanterne ville hive deres penge ud, og dermed svække sparekassernes kapitalgrundlag.

Kvartalsregnskaber

I øjeblikket kommer der rigtig mange kvartalsregnskaber fra både banker og sparekasser. Nogle har stadig overskud, selvom der er kalkuleret med store tab. Hos andre er tabene så store, at det er blevet til et underskud. Mange har benyttet kvartalsrapporten til også at meddele om, hvorvidt der ansøges om bankpakke II eller ej. Der bruges meget energi på at overbevise aktionærer og garanter at pengeinstituttet stadig er et stabilt foretagende og ikke er i vanskeligheder på trods af tab og behovet for bankpakke II. Det er naturligvis rart at blive beroliget, men husk at Bank Trelleborg, Roskilde Bank og EBH bank, alle sammen kom med beroligende udmeldinger kort tid før konkursen. Så betragt det ikke som en garanti!

Risiko

Er der en risiko? Ja, der er altid en risiko ved at investere i en virksomhed, uanset om den producerer vinduer eller låner penge ud. Derudover er der en forøget risiko, hvis en uforholdsmæssig stor del af din investering er placeret samme sted. Jeg har set flere eksempler på at over 50 % af en portefølje er placeret i aktier fra samme bank eller garantbeviser. Uanset hvilket virksomhed der investeres i, bør investeringen som hovedregel ikke udgøre mere end 5-10 % af de samlede investeringer.

Bankpakke II

Når pengeinstitutterne melder ud, at de nu ansøger om bankpakke II, kan det tolkes som et nødråb. Her mener jeg dog det omvendte. At pengeinstituttet vælger at tage imod bankpakke II, skal tolkes positivt. Ved at modtage lånet fra staten er pengeinstituttet bedre rustet mod flere tab. Du skal altså ikke blive unødig nervøs over den udmelding, og skal du til ekstraordinær generalforsamling for at stemme om deltagelse i pakken vil min anbefaling være et klart ja! (uanset om du er aktionær eller garant)

Konklusion

Tag et kig på dine investeringer, hvor stor en del af dine penge er investeret i pengeinstituttet. Hold fordelene og dine forventninger til afkastet op imod den beskrevne risiko, og overvej herefter om der skal foretages ændringer! Er du I tvivl bør du vende det med en ekspert, og den ekspert skal ikke findes i det pengeinstitut du har investeret i, hvis du vil have et objektivt svar…
 

 

Ultimate Web