En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Rådgivningspakker

I Uvildige.dk har vi valgt at tilbyde vores rådgivning i pakkeløsninger. Pakkestrukturen mener vi, giver vores kunder det bedste overblik, fleksibilitet og sikkerhed. Pakkerne er inddelt i grundpakker og specialpakker.

Du kan også vælge at afregne ud fra tidsforbrug, hvis du foretrækker det.
 

Grundpakker

Grundpakkerne indeholder en en generel gennemgang og optimering af din økonomi. Er det en forholdsvis almindelig økonomi vil et økonomitjek være dækkende i  de fleste tilfælde. Har du udlejningsejendom eller egen virksomhed har vi en særlig pakke til dig, der også inkluderer samspillet i mellem virksomhed og privatøkonomi.

Er dit behov for rådgivning meget specifikt som eks. investeringrådgivning eller pensionsplanlægning, vil specialpakkerne typisk være det bedste valg for dig, de går i dybden med det enkelte emne, samtidig med den øvrige økonomi ses igennem. 

Grundpakkerne kan udvides efter behov. Hvis det viser sig, at der ønskes investering, hjælp til boligkøb eller detaljerede beregninger på forskellige pensionsscenarier kan der køber yderligere timer så pakken "opgraderes".

 Pris  inkl. moms

7.975,- 

  Pris efter aftale

 Hvad er inkluderet  Økonomitjek  Økonomitjek virks.ejer
 Hjælp til at finde de relevante dokumenter    
 Oprettelse i Formueportalen    
 Overblik over daglig økonomi og rådighedsbeløb    
 Overblik over formue og gæld    
 Rådgivning om realkreditlån og evt. konverteringsmuligheder    
 Vurdering af rentesatser på både ud- og indlån    
 Overblik over pensionsordninger    
 Vurdering af risiko og omkostninger på investeringer    
 Kontrol af års- og forskudsopgørelser    
 Anbefalinger til ændringer i økonomien / Handleplan    

 Opfølgning på handleplan

   
 Virksomhedens betydning for privatøkonomien    
 Gennemgang af regnskab og bankbetingelser    

 


Specialpakker

Har du et specifikt behov for rådgivning ved køb af bolig, investeringsrådgivning eller pensionsplanlægning, kan du vælge vores pakker hertil. I specialpakkerne har vi fokus på enten investering eller pension, men inddrager naturligvis den øvrige økonomi, da den rigtige rådgivning om investering og pension kræver, at vi kender resten af din økonomi.

 

 

Pris inkl. moms

Efter aftale

9.975,-

11.975,-

Hvad er inkluderet  Investering Seniorplan, enlig Seniorplan, par
Klarlægning af investeringsprofil og strategi    
Konkrete investeringsforslag    
Vejledning til udførelse af ændringer    
Rådgivning omkring skat på investeringerne    
Detaljeret oversigt over udbetalinger af egne og offentlige pensioner  
Analyse af behov og situation  
Overblik over øvrige værdiers betydning for seniorøkonomien  
Rådgivning om optimal udbetalingsrækkefølge, brug af friværdi mv.  

 

Hjælp til udførelse 

Når vi har rådgivet dig, vil der oftest være en del ændringer i din økonomi, de kan være små eller store. En del af vores kunder vælger selv at udføre dem, og andre vil gerne have os til at hjælpe med det. Ønskes der hjælp, er det muligt at vælge vores servicepakker efter behov. Du behøver først at tage stillng hertil, når rådgivningen er gennemført og du derved kender behovet og omfanget af ændringer i økonomien.

Pris inkl. moms

Timepris

Timepris

Hvad er inkluderet Udførelse Bankskifte

Hjælp til at udføre anbefalinger fra rådgivningen

Rente og gebyrforhandling med nuværende bank   
Tilrette års- og forskudsopgørelser
Fremsendelse af relevant dokumentation til ny(e) banker  
Indhente tilbud fra to nye banker og evt. egen bank  
Gennemgang af de indhentede tilbud  

 

Se også vores løbende aftaler, hvis du ønsker at gøre brug af vores ydelser løbende.

Ultimate Web