En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Pensionsopsparing - tid til at skrue forventninger (og omkostninger) ned

Uvildige.dk, december 2018

Der er udsigt til lavere afkast på pension og investering de kommende år, og det får bl.a. betydning for din pensionsformue og deraf størrelsen på dine pensionsudbetalinger.

I november i år offentliggjorde et ekspertråd bestående af professorer og fagpersoner fra pensionsbranchen en ny rapport med forudsætninger for pensionsprognoser og afkastforventninger for de næste 10 år frem i tiden. Disse nye forudsætninger fastlægger en form for fælles forventningsafstemning i forhold til udviklingen på de finansielle markeder og de vil være gældende for pensionsprognoser beregnet efter 1. januar 2019.

Men hvad er det lige, det reelt betyder og hvilken effekt har det for dig og din pensionsopsparing? Det kigger vi lidt nærmere på her.


Forventningerne til afkast skrues ned

Helt kort er essens af de nye forudsætninger en forventning om at aktier og obligationer fremadrettet ikke vil give så meget i afkast, som de har gjort de seneste år.

Vi kommer fra en lang periode med faldende renter, hvilket har været godt for obligationsafkastet. Vi kan ikke forvente, at renten falder på samme vis de næste 20-30 år, som de har gjort fra 1980’erne og frem til i dag. Derudover er aktierne steget meget siden 2009 og her kan vi heller ikke forvente, at de vil stige med flere hundrede pct., som det har været tilfældet de seneste 10 år. 

Både obligationer og aktier er steget meget i årene efter finanskrisen, og når tingene har givet godt i en periode, må vi forvente, at de ikke giver ligeså godt i den næste periode. Det ville være unaturligt, og det er dette, der nu lægges ind i pensionsprognoserne fremadrettet. Sagt med andre ord, så har vi haft en fest på investeringsmarkederne og nu bliver det hverdag igen – måske endda også noget tid med tømmermænd fra festen.

Konkret betyder det for dig, at når du i det nye år klikker ind på pensionsinfo.dk og finder din pension, vil du blive mødt af et nyt estimat på, hvor meget du kan forvente i årlig udbetaling, når du går på pension.

Altså er udmeldingen fra pensionsselskabet til dig, at vi tror ikke længere, at du får så meget i afkast, som vi tidligere har troet. Derfor vil du, hvis du logger ind på din pension inden nytår have udsigt til en højere pensionsudbetaling, end hvis du logger ind i det nye år.


Det har været længe undervejs

Det er naturligvis ikke uden betydning, hvilke forventninger der er til det afkast, du får på din pension i årene frem til udbetaling. Der er stor forskel på, om det eksempelvis er 3 pct. eller 5 pct. i afkast, og om det det drejer sig om en 20-30 årig periode eller en 4-5 årig periode. Jo længere du har til pensionsalderen, jo større betydning har det.

Eksempelvis kan forventningen i dag være, at du får 250.000 kr. udbetalt årligt som pensionist og 3. januar kan det så være faldet til 220.000 kr. Altså har du på papiret pludselig mistet 30.000 kr. årligt som pensionist. 

Det er dog ikke noget, der er sket lige pludseligt. Det er noget, der har været diskuteret i længere tid, ja faktisk i nogle år, og konklusionen understreger den pointe, vi har skrevet om i flere af vores tidligere artikler. Behovet for at skrue forventningerne ned har således også været en del af budskabet i rådgivning til vores kunder.

Efter lang tids forskning og lange rapporter mv. er det fra officielt hold nu også meldt mere bredt ud, at dette lægges ind i prognoserne. Så der er ikke noget nyt i det. Nu kan du bare se det på din pension.


Et mere retvisende billede

I denne sammenhæng skal huske på, at dit afkast hverken ville være blevet højere eller lavere af, om der var blevet ændret i dine forudsætninger eller ej. Det er derimod et spørgsmål om det billede, du nu får, er mere retvisende. Beholdte man forventninger, som de er nu, ville du formentlig bare blive skuffet, når du skal have din pension udbetalt. Nu tager du skuffelsen på forkant og kan forberede dig bedre på fremtiden, og det er da trods alt bedre.

For mange bliver skuffelsen formentlig heller ikke så stor. Mange med en betydelig årrække til pensionsalderen er nemlig slet ikke opmærksom på, hvad de kan forvente at få udbetalt, når pensionsalderen rammer, og har ej heller nogen holdning til om eksempelvis en årlig udbetaling på 300.000 kr. er nok eller om 220.000 kr. er for lidt. Så for mange fylder dette ikke meget i tankerne. Det er klart, at er du tættere på pensionsalderen, har du mere fokus herpå, men så vil du til gengæld ikke kunne mærke effekten af de nye afkastforventninger i så høj grad, da det er færre år, det har indvirkning på.


Hvad gør du for, at din pension ikke taber pusten?

Vil du jagte samme afkastforventning, må du tage større risiko på dine investeringer, men det er ikke nødvendigvis planen, du skal følge.  Alternativt skal du, hvis muligt, vælge at sparre mere op, for at udligne faldet i afkast. Men det kræver, at det giver mening i forhold til resten af din økonomi.

Du kan jo også vælge at acceptere, at det er sådan situationen er, og at du måske ikke har samme brug for så mange penge. Er afkastene lave, kan det også være at renten stadig er lav, og at du ikke har behov for samme økonomi, når pensionsalderen sætter ind.

Men alt dette kan ingen af os vide. Tingene kan nå at ændre sig flere gange, inden du skal have din pension udbetalt, og disse konsekvensberegninger tages da også op løbende. 

Nærmer du dig pensionsalderen og er begyndt at spekulere på dette, så kan det være, at du har en pensionsplan, som du skal have genopfrisket. Har du eksempelvis fået udarbejdet en nedsparringsplan, så kan det være, at du skal have denne genberegnet.

Men står du derimod med 20 år eller mere pensionsalderen, så gælder det stadig, at du skal forholde dig til om de penge, du må have i overskud i det daglige budget, er bedst givet ud til opsparing på pension, på at afdrage gæld eller noget helt tredje.


Sæt dine forventninger realistisk og sæt fokus på omkostninger

Altså er de nye prognoser ikke ensbetydende med, at du skal ændre en hel masse. Det er stadig de samme grundregler, der gør sig gældende. Kan du indfri noget gæld, hvor renten er højere, end det du kan forvente at få i afkast på din pension, så er det i de fleste tilfælde en god ide at afvikle gæld.

Men det er klart, at når afkastforventningerne er så lave, så bliver omkostningerne endnu vigtigere. Får du 10 pct. i afkast og betaler 2 pct. i omkostninger, så afleverer du 20 pct. af dit afkast, men betaler du 2 pct. i omkostninger og afkastet kun er 5 pct., afleverer du 40 pct. af dit afkast i omkostninger. Så det er vigtigt at holde sig for øje, at jo mindre det forventede afkast er, jo større effekt får det, at du sikrer bedst mulig omkostningsminimering på pension og investering. Det er en vigtig pointe, som du bør tage med dig ind i tiden med lavere afkastforventninger. Så det er bestemt ikke blevet mindre vigtigt, at forholde sig til sin pension og sine investeringer, tværtimod. Så gør nu noget, hvis du vil have mest muligt ud af dine penge.


Ultimate Web