En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Positive afkast og negative renter prægede 2019

Uvildige.dk, januar 2020

Hvad fyldte i danskernes økonomi i 2019? Her får du overblik og indblik gennem et tilbageblik på året, der gik, på de finansielle markeder.

Selvom de negative historier om hvidvask og svindelsager fortsat trak de store overskrifter, så var der også andre interessante og mere positive historier at tage med fra 2019. Eksempelvis renteudviklingen, som vakte både begejstring og bekymring.


Lav udlånsrente og negativ indlånsrente

Vi startede året med en 30-årig fast rente på lidt over 2 pct. I starten af september måned bundede den ud med lidt over 0,5 pct., inden den ved årets udgang af endte på ca. 1 pct. Altså blev renten fordoblet i årets sidste måneder, men halveret i forhold til årets start. Således har vi fortsat en meget billig udlånsrente, som endda er endnu billigere end samme tid sidste år. Det kan være godt nyt, hvis du overvejer en låneomlægning i forbindelse med den næste opsigelsesfrist på realkreditlån, som venter ved udgangen af januar.

Mens udlånsrenten har været attraktiv for os forbrugere, har det derimod knebet mere med indlånsrenten. Presset på renterne resulterede nemlig i negative indlånsrenter, som nu også er indført til private flere steder. En ny problemstilling, som fik mange til at gå på jagt efter alternativer, når opsparingen skulle placeres. Det betød, at overskydende likviditet, nogle steder, er blevet investeret i mere risikofyldte aktiver.


Et godt investeringsår

Den generelt større risikoappetit på investeringsmarkederne samt de store fald i slutningen af 2018 gjorde, at 2019, trods bump på vejen, blev et godt investeringsår. Det var der ellers ikke umiddelbart noget, der tydede på ved indgangen til året, hvor der hang mørke skyer over aktiemarkedet i form af bl.a. Brexit, handelskrig mellem USA og Kina, budget-ballade i Italien og uro i Mellemøsten. Dertil havde renterne som nævnt været stigende i 2018 og generelt var der udsigt til økonomisk afmatning. Men som bekendt faldt renten, ligesom flere af de nævnte politiske hårdknuder løsnede sig lidt, for en stund i hvert fald. 

Dette resulterede i at både aktie- og obligationskurser steg i 2019. De store globale aktieindeks med hele 30 pct., mens de store europæiske aktieindeks kom lige i hælene med 26 pct. De danske aktier fulgte også godt med og steg 27 pct. På obligationssiden blev især de mest risikofyldte obligationer belønnet med tocifrede afkast og de rentefølsomme obligationer nød godt af rentefaldet. Så det er svært at finde noget, der generelt ikke gik godt i 2019.


Husk PAL-skat og glem ikke strategi

Dette gode investeringsår har betydning i forhold til PAL-skat, som opkræves d. 15. januar. I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at havde du tab i 2018, modregnes det en eventuel gevinst i 2019. Altså betaler du kun PAL-skat af differencen (PAL-skat udgør 15,3 pct. af afkastet).

Samtidig er det gode investeringsår en anledning til som en investor, at rette fokus på sin strategi og risiko. Der kan være behov for rebalancering af porteføljen samt brug for at gentænke sin sammensætning af værdipapirer. Måske udgør aktierne nu mere end ønsket eller måske nye områder bør erstatte eksisterende. Pas på risikoen ikke bliver uhensigtsmæssigt høj og vær tro mod din strategi samt ydmyg i forhold til forudsigelserne for den kommende tid.


Investeringsomkostningerne kom i fokus

Endnu en ting, der er værd at huske på, når vi taler investering, er omkostningerne. Det blev vi mindet om i 2019, som var det første år, bankerne skulle sende de nye mere gennemsigtige omkostningsopgørelser på investeringsløsninger ud til kunderne. 

Hos Uvildige.dk oplevede vi, at mange valgte at benytte lejligheden og den øgede gennemsigtighed til at få ”en second opinion” på sin investeringsløsning. I flere tilfælde lod disse nye omkostningsopgørelser fra bankerne dog vente på sig, så mon ikke mindst ligeså mange investorer følger denne tendens i 2020, når opgørelserne sendes ud på ny. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, i forhold til bedre oplysning til forbrugerne på et kompliceret og ofte uigennemskueligt marked.Markedet for lejeboliger er vendt

Rettes blikket fra investeringsmarkedet til boligmarkedet er der tegn på, at byggeboomet nåede toppen i 2019. Det er i hvert fald blevet nemmere at finde lejebolig i byerne. Herunder også Aalborg. 

De senere år er der blevet bygget meget i byerne, og tilsyneladende også mere, end der har været efterspørgsel til. Det giver en vis tomgang, som er positiv for dem, der måtte være på jagt efter en lejebolig. Mon ikke det eksempelvis bliver nemmere at finde studieboligen i år, end det har været tilfældet de seneste mange år. Har du investeret i ejendomme, må du derimod forvente at skulle budgettere med en vis tomgang.


Pensionsfradrag fuldt indfaset og grænsen for topskat stiger igen

På pensionsfronten var 2019 et forholdsvis stille år. Men der har også været mange ændringer de senere år i bestræbelserne på at gøre det mere attraktivt selv at spare op til pensionen. Bl.a. med det nye ekstra pensionsfradrag, som også er værd at nævne her. Fradraget skal gøre det attraktivt at spare op til pensionen, selvom det betyder, at du pga. din egen opsparing vil modtage mindre folkepension.

Det nye ekstra pensionsfradrag er kommet i etaper og har været gældende i 2018 og 2019 med en reduceret sats. I 2020 er det fuldt indfaset. Det betyder, at personer med mere end 15 år til pensionstidspunktet effektivt får ca. 8 pct. ekstra i fradrag, mens personer med mere end 15 år til pensionstidspunkt kun får ca. 3 pct. ekstra i fradrag.

Den højere grænse for topskat er også stadig ved at blive fuldt indfaset og stiger derfor pænt i 2020, hvor der nu kan tjenes op til ca. kr. 48.000,- om måneden (efter fradrag af pensionsindbetaling), inden der skal betales topskat. 


Et kort kig ind i 2020

Kigger vi yderligere ind i det nye år, er det umiddelbart svært at tro på samme afkast i 2020. Husk på, at en af grundende til 2019 blev så godt, også skal findes i at 2018 sluttede så dårligt, som det gjorde. Den gode afslutning på 2019 bidrager modsat til at minimere sandsynligheden for, 2020 bliver ligeså godt. 

Med hensyn til renten, så må den fortsat betegnes som super billig. Men både Norge og Sverige har sat renten op for nyligt, mens der er forlydender om, at ECB så småt mærker presset for at renten snart skal op igen. Dog lyder den officielle udmelding, at renten fortsat holdes i ro. På den ene side indikerer centralbankerne altså at renten holdes nede og stimulerer økonomien, men på den anden side er der ved at være bekymring for, hvad konsekvenserne ved den negative rente er, herunder risikoen for en ny finansiel boble. Ikke mindst fra de EU lande, der har et sundt økonomisk fundament og fra mange opsparer, der er utilfredse med den negative rente.

Dertil venter der i 2020 formentlig også en endelig afrunding af Brexit føljetonen, ligesom den tiltagende konflikt i Mellemøsten og det amerikanske præsidentvalg til november bliver nogle af de centrale begivenheder, der er værd at følge. 

Disse og andre faktorer kan få indflydelse på din økonomi i 2020. Men den eneste sikre indflydelse er dig selv, så husk at tage stilling og være på forkant med din økonomi. Optimering og planlægning er nøglen til en god og fremtidssikret økonomi.

 

 

Ultimate Web