En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Få et eksternt og uvildigt syn på regnskabet

Uvildige.dk tilbyder finansiel rådgivning med udgangspunkt i finansielle strategi. Vi analyserer virksomhedens regnskab med særligt fokus på balancestruktur, likviditet, indtjeningsevne og kapitaltilpasning, og vi giver et sikkert og solidt overblik til at finde flere og bedre optimeringsmuligheder, så i kan fremhæve og udnytte nye og stærke sider i en evt. forhandling med banken og investorer.

Mere fokus på regnskabets finansielle poster

Virksomhedens økonomiske nøglemedarbejdere har fokus på områder som driftsoptimering, controlling, årsregnskab og rapporteringer til ledelsen. Ofte er det svært at finde tilstrækkeligt med tid og overskud til at fokusere på fx finansiering, investering og bankforretningerne. Måske har medarbejderne heller ikke det fornødne kendskab til/indblik i de muligheder, som findes på bank/finansieringsmarkedet og hvilke priser, der er forbundet med brug af disse muligheder.

Dette opnår du ved en ekstern regnskabsanalyse

Du får en ekspertgennemgang og "second opinion" af hvor god virksomheden er til at generere overskud, hvordan kapitalbindingen i virksomheden påvirker resultatet. Du får overblik over virksomhedens muligheder samt en vurdering af virksomhedens betingelser hos banken og andre finansielle samarbejdspartnere.

Alt i alt giver det dig bedre mulighed for at træffe de rigtige beslutninger og deremed bedre mulighed for at navigere en økonomisk sund virksomhed med mest mulig overskud til ejerne.

Uvildige.dk giver gerne løbende sparring til ejerne og/eller den økonomiansvarlige i virksomheden.
 

Ultimate Web