En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Så kom forskudsopgørelsen - og hvad så?

Af Hans Peter Christensen, november 2015 (også bragt i Nordjyske Stiftstidende)

Du har netop fået dit ”skattebudget” for 2016, bedre kendt som forskudsopgørelsen. Lige for at repetere, så er Forskudsopgørelsen altså et overslag på, hvad SKAT forventer at du har af skattepligtige indkomster og fradrag i 2016, så de kan regne din samlede skattebetaling for året ud, og dermed bestemme, hvor stor en del af din indkomst de skal tilbageholde – Altså dit skattefradrag og din trækprocent.

Skat baserer som udgangspunkt sit ”gæt” omkring dine forhold på de faktuelle oplysninger fra 2014. De kan ikke bruge 2015, da det jo ikke er afsluttet endnu. Har du selv været inde og rette din 2015 forskudsopgørelse, så tager SKAT udgangspunkt i de tal i stedet. Men det er altså ofte op til to år gamle tal, der ligger til grund for den forudfyldte opgørelse, hvilket betyder, at de med stor sandsynlighed er forældede og dermed misvisende. Du risikerer dermed at betale for meget eller for lidt i skat, som så blive udbetalt eller opkrævet i foråret 2017, hvor du modtager din årsopgørelse for 2016. Så hvis du vil minimere risikoen for at få en grim restskat, skal du altså bruge lidt tid på at forholde dig til din forskudsopgørelse! 

Hvad skal du kontrollere i forskudsopgørelsen
Ved at gennemse dine tal fra 2015, kan du hurtig blive klogere og du får nemmere ved at udfylde 2016 forskudsopgørelsen. Du kan også holde oplysningerne i 2015 forskudsopgørelsen op i mod, hvad der faktisk er sket med din økonomi i 2015. 

Personlig indkomst
Nyt job, overgang fra arbejde til pensionering, overgang fra studie til arbejde osv. er de mest omfattende ændringer, der med meget stor sikkerhed påvirker din skat. Husk også evt. overskud fra udlejning og anden indkomst. Du kan se dine 2015 tal ved at klikke på ”skatteoplysninger” på Tast-selv, her kan du finde bl.a. indkomstoplysninger fra tidligere år, men også for indeværende år. Husk at medregne forventet indkomst resten af året når du sammenligner indkomst.

Renteindtægter
Renteindtægter kaldes kapitalindkomst ligesom gevinster på visse investeringer. Indlånsrenterne er meget lave, men har du lavet aftaleindlån eller har du renteindtægter på obligationer, skal de naturligvis medregnes. På aftaleindlån er det forholdsvist nemt at regne ud hvad rente bliver i 2016, da både beløb og rentesats er kendt i hele perioden. Har du obligationer, kan du på depotoversigten se både den nominelle værdi og rentesatsen, og dermed selv udregne renterne.

Renteudgifter
Disse er især vigtige for de låntagere med lidt længere Flexlån, som eksempelvis F5, hvor renten er faldet en del siden den blev fastsat sidst for 5 år siden. Renten på banklån kan også have ændret sig meget, ligesom konvertering til/fra fast rente, optagelse eller indfrielse af lån giver anledning til at rette i tallene. Du kan se hvor meget du betaler i rente på realkreditlån på betalingsserviceoversigten i de måneder, hvor der er opkrævning fra realkredit. Husk at administrationsbidrag også tæller med som renteudgift. Bankrenten kan du se på netbanken under de enkelte lån og kreditters ”kontovilkår”.

Befordring
Kørsel til og fra arbejde, som er relevant ved nyt arbejde eller ny bopæl – der findes beregner ved indtastningsfeltet.

Bidrag til A-kasse og efterløn
Husk at eventuel udgift til fagforening, skal skrives for sig i feltet ”fagligt kontingent”.

Kursgevinster og udbytte fra investeringer
Har du aktier, investeringsforeningsbeviser eller obligationer, skal du forholde dig til, hvor meget du regner med at komme til at tjene på dem i løbet af året. Husk at det er relevant, at skelne mellem afkast på obligationer, som er kapitalindkomst, og afkast på aktier som er aktieindkomst

Frivillig indbetaling
Hvis du under din gennemgang finder du ud af, at din 2015 tal var forkerte, kan du udregne din forventede skat på Tast-selv. Under menupunktet ”Årsopgørelse” finder du funktionen ”beregn din skat”, hvor du kan indtaste og beregne. Og så kan du se på lønsedlen, hvor meget du har betalt i skat. Har du betalt for lidt, har du chancen for at spare renten ved at foretage en frivillig indbetaling. Det gøres via funktionen ”betal restskat”.

Rente på restskat
Der er god grund til at foretage den frivillige indbetaling. SKAT er begyndt at beregne rente allerede fra 1 januar - altså ca. 2 måneder inden du får din årsopgørelse, og dermed inden du faktisk kan se om du skylder penge eller har nogle til gode. Du betaler en rente på ca. 3 pct for restskat betalt tilbage i første halvdel af året og 5 pct for restskat betalt tilbage i anden halvdel af året – de er ikke endelig fastsat endnu. Men da rente til SKAT ikke giver rentefradrag, svarer det faktisk til at betale ca. 4,5 pct. og 7,5 pct - så for langt de fleste vil det altså være en bedre forretning, at indbetale en eventuel restskat i stedet for at bruge SKAT som bank. Det er naturligvis også netop grunden til, at SKAT opkræver en rente, det skal ikke kunne betale sig at have en restskat.

Se det som en investering
Det er desværre sådan, at mange danskere ser det som en nærmest uoverskuelig opgave, at udfylde sine egne skattepapirer korrekt. Jeg forstår det i princippet godt, det danske skattesystem er (alt for) komplekst. Men det er nu engang sådan det er, og hvis du vil undgå ubehagelige overraskelser i form af restskat, eller at du snyder dig selv i skat, fordi du glemmer et fradrag, er du nødt til at sætte dig ind i det - og SKAT gør faktisk en del for at hjælpe dig. 

Der findes små vejledninger ved alle indtastningsfelterne, der findes små beregnere flere steder og så findes der en helt række hjælpevideoer og artikler på SKATs hjemmeside.  Når du først har sat dig ind i Tast-selv systemerne og hvordan du indberetter korrekt, bliver det bare nemmere og nemmere for hver gang. Så jo før du investerer tiden i det, jo mere gavn får du af det i længden.
 

Ultimate Web