En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Rekordstore indlån - få mest muligt ud af pengene

Af Brian Stjernholm, juni 2016.

Danskerne har rekord mange penge stående på indlånskonti i bankerne, på trods af de meget lave renter. Hvis dine penge står til 0 %, kan der være penge at tjene, ved at se sig om efter alternativer. 

Jeg vil komme ind på tre alternativer til indlånskontoen, og yderligere på hvordan du kan optimere, hvis indlånskontoen er det rigtige valg for dig, hvilket den sagtens kan være. 

Markedets bedste rente frem for obligationer

Hvis man placerer sine penge til den bedste indlånsrente på markedet p.t., så kan man få 0,6 til 0,8 %, alt efter indeståendets størrelse, og om man kan tåle at have en måneds opsigelse på sine penge. Selvom det lyder som en meget lav rente, så er det faktisk attraktivt i forhold til den rente, man kan få på fx obligationer.

De korte obligationer med 1 til 5 års løbetid, og som ligger til grund for rentetilpasningslånene, har i dag en effektiv rente på mellem 0 og 0,4 %. Så her får du mere ud af indlånskontoen.  De længerevarende obligationer, hvor den nominelle rente er på 2 %, får man en effektiv rente på over 3 %, men med den forrentning kommer også en væsentlig risiko, fordi kursen (og dermed værdien af investeringen) vil falde kraftigt, hvis renten stiger. Dette kan potentiel æde gevinsten op. 

Alternativ 1: Indfri egen gæld via forskellige alternativer

Hvis du har gæld, er det oplagt at se på at indfri noget af gælden, da dit afkast så vil svare til den effektive rente, du betaler på gælden. Specielt hvis du har banklån, kan det ofte svare sig at indfri gæld. Mange kan dog godt lide at have en ”buffer” stående i kontanter, og her kan man via en kredit i princippet opfylde begge ønsker. Både at få et afkast af sit indlån og have adgang til likvider. 

Det kan fx gøres ved at lave boliglånet om til en boligkredit, hvor der kan sættes ind og hæves som du ønsker det. Faldgruben ved dette er, at det kræver ”rygrad” at få gælden afviklet, og ikke hæve det overskydende, hver gang man får lyst til at købe nyt. Er belåningen under 80 %, findes der også alternativer i bankernes prioritetslån. Her skal man dog være opmærksom på vilkårene for lånet, da banklånene ikke er identiske med realkreditlån. 

Alternativ 2: Indfri andres gæld

Når jeg foreslår at indfri andres gæld, så er der ikke tale om at finde en tilfældig gældsplaget på gaden. Det handler i stedet om ”familielån”. Det vil sige, at dine børn (eller andre nærtstående), låner af dig i stedet for banken.

Fidusen er at udnytte forskellen mellem indlånsrente og udlånsrente uden om banken, og så dele besparelsen i porten.

Hvis du får 0 % for dit indlån og du har en søn eller datter, der betaler 6 % på et lån i banken, så kan du låne pengene til dit barn, som herefter indfrier egen gæld. Her kan renten fastsættes til 3 % og så vinder I begge økonomisk. 

Alternativ 3: Invester dine penge

Sidste alternativ er at investere pengene. Alt efter hvad din risikovillighed er, kan det måske også betale sig at investere i stedet for at indfri gæld, eller måske en kombination af de to.

Investering handler om at finde den rigtige fordeling af fx aktier og obligationer samt indlån, hvilket der desværre ikke er nogen facitliste på. Det kræver indsigt i både risikovillighed og horisont, for at finde den rette fordeling.

Også her kan indfrielse af gæld indgå som en del af investeringen, da det sjældent giver mening fx at have lån i korte obligationer, og så samtidig investere i de samme obligationer og betale gebyrer begge steder for at låne sine egne penge. 

Tag aktivt stilling til placering af dine penge

Hvis du har et større beløb stående til 0 %, kan du som minimum placere dem til 0,6 %, og måske er der endnu mere at hente ved at følge et af ovenstående råd. Det vigtigste er, at du har taget aktiv stilling til, hvordan du får mest muligt ud af din opsparing.

Ultimate Web