En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Få mere ud af dine pensioner

Skrevet af Hans Peter Christensen, august 2012

Der kører i øjeblikket en diskussion i medierne om muligheden for at samle ”klatpensioner” et sted. Disse klatpensioner stammer typisk fra tidligere jobs. Det er blevet foreslået, at opgaven kan løses af eks. ATP som et ikke-kommercielt selskab, hvorimod pensionsbranchen selv mener, at de godt selv kan løse opgaven.

Hele problematikken omkring de små pensioner er, at selskaberne opkræver omkostninger for at administrere pensionen. Og da en del af omkostningen typisk er en minimumsomkostning, vil den udgøre en meget stor del af den smule pension der, står i selskabet. Har du eks. en pension med en værdi på kr. 25.000,- og betaler en minimumsomkostning på kr. 1.000,- om året, svarer det til 4 pct., og afkastet på pensionen efter omkostninger og pensionsafkastskat er måske 2 pct., så mister du faktisk 2 pct. om året, og dertil kommer der en forringelse af købekraften på grund af inflationen. Efter 10 år, vil pensionen reelt være kr. 10.000 mindre værd – og er der lang nok tid til, at pengene skal bruges, vil pengene være helt spildte til sidst. Det giver derfor god mening at samle dine pensioner, så omkostningerne samlet set bliver mindre. Og om muligt flytte pensionerne til det sted, hvor omkostningerne er de laveste.

Udover, at det kan være fordelagtigt ud fra et omkostningssynspunkt, kan det også gøre det meget mere overskueligt for dig. Jo bedre du kan overskue dine pensioner, jo bedre kan du vurdere om de passer til dit behov, eller om du skal indbetale mere eller mindre ved at tegne eller opsige supplerende og frivillige ordninger. Vi ser meget ofte kunder, der indbetaler i blinde og ender med unødvendige store ordninger og unødvendige dyre omkostninger – alt sammen fordi pensionsområdet er så komplekst, at det er tæt på umuligt for pensionskunderne at gennemskue, hvad de reelt har, og på hvilke betingelser. Samtidig er det også nemt at miste motivationen for at sætte sig ind i det, når man ikke ved hvor man skal starte eller slutte. Så er det ofte nemmere, bare at lægge papirerne i skuffen og lade være med at tænke på det. Det kan dog nemt blive en dyr beslutning!

Mulighederne

Hvis du skifter job, og samtidig skifter til en anden pensionskasse, vil du som oftest kunne få overført din eksisterende pension til den nye pension. Der er en aftale i branchen om, at sådanne pensioner kan overføre gratis eller til meget lave omkostninger. Du skal dog være opmærksom på, om der er forsikringer tilknyttet til din pension, og i så fald om du kan få en lignende dækning det nye sted, som du den du opsiger det gamle sted. Forsikringer, der dækker dit liv og helbred, kan godt være svære tegne, især hvis du først har haft noget sygdom. De fleste arbejdsmarkedspensioner tilbyder en standarddækning, uden at du skal afgive supplerende dækning. Ønsker du en højere dækning end standard, eller bliver du ikke tilbudt forsikringer uden at skulle afgive helbredsoplysninger, er det meget vigtigt at du ikke bare opsiger eksisterende forsikringer.

Vil du selv gøre en indsats, vil det som regel være endnu bedre at overføre pengene til banken og selv bestemme hvordan de skal forvaltes. Det er dog langt fra alle ordninger, hvor man kan få lov til dette, og igen skal man huske at evt. forsikringer tilknyttet ordningen ikke bare må opsiges, inden ens ønskede dækning er opnået andetsteds. Grunden til at banken er et bedre alternativ, er at der ikke er løbende administrationsomkostninger. En pensionsordning i en bank, foregår i princippet som en konto, hvor der sættes penge ind, og derfra kan du så selv vælge, om du vil investere pengene og hvordan.

Vælger du at lade banken tage sig af forvaltningen, risikerer du at betale omkostninger på størrelse med hvad de opkræver i pensionsselskaberne, hvorimod du, ved at undersøge markedet, kan finde nogle væsentligt billigere alternativer. Er det en livrenteordning du har eller ønsker, kan du ikke benytte banken (direkte), da det kun er pensions- og forsikringsselskaber, der tilbyder disse. Din bank kan sælge dig en ordning, men de er kun formidlere. Og du kan derfor ikke selv få lov at forvalte pensionen.

Gode råd

Det er altid svært at generalisere og fortælle hvad det bedste alternativ for dig er, fordi der er så mange parametre, der spiller påvirker beslutningen. Alligevel har vi samlet nogle overordnede råd som en lille handlingsplan, så du kan komme godt i gang med at træffe de rigtige valg omkring din pension. Går du i stå bør du få hjælp hertil i stedet for at opgive. Som altid skal du huske, at være opmærksom på hvilken interesser, den rådgiver, der hjælper dig selv har. Der findes mange gode og reelle pensionsrådgivere, men som alle andre ansatte, skal de være tro mod deres arbejdsgiver. Derfor bærer rådene sommetider præg af, hvilke produkter og muligheder, som selskabet selv tilbyder. Det er din pensionsopsparing og din tilværelse som pensionist, det har betydning for, så ansvaret er i sidste ende dit.

 

 

Sådan optimerer du din pension:

1)      Start med at tage stilling til hvad du ønsker af dækning og opsparing. Hvordan skal dit liv som pensionist se ud, og hvad kræver det af din økonomi?
2)      Dan dig overblik over, hvad du allerede har af pensioner i dag. www.pensionsinfo.dk, kan hjælpe med at give dig et oveblik, men ikke alle ordninger er med, og den kan være svær at læse og forstå korrekt.
 3)      Undersøg muligheden for at tegne det du mangler, for at flytte aftaler og for at opsige unødvendige aftaler. Kontakt din pensionskasse, bank mv. og spørg om betingelserne.
 4)      Tegn ønskede forsikringer og livrente via den ofte obligatoriske arbejdsmarkedspension.
Kontakt din pensionskasse og bed dem ændre det efter dine ønsker.
 5)      Lav evt. frivillige indbetalinger via rate- og kapitalpension i banken.
Vær opmærksom på, at regler for maksimalt indskud både gælder for indbetalinger i pensionskasserne og banken.
 6)      Forvalt så vidt muligt din egen pension, brug brede fonde med lave omkostninger. Se evt. www.optimalpension.dk, www.sparindex.dk, www.majinvest.dk
 7)      Husk at afvikle gæld og/eller opspare i frie midler, også er en del af din økonomi som pensionist. Rente sparet er rente tjent, og pensionsordninger er ikke altid den bedste måde at spare op på.
 8)      Prioriter at have overblik over din pension og samlede økonomi – det er dit ansvar! Det kan virke som en stor opgave, men belønningen ved at få det gjort er større!

 

Ultimate Web