En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Hvad betyder det for mig at realkreditobligationerne har ”serieskifte” for tiden?

Skrevet af Hans Peter Christensen, august 2014

Bag alle realkreditlån ligger der obligationer. De forskellige lån er baseret på forskellige obligationer der udstedes i serier. Det er vigtigt både for låntagerene og for investorerne, der aftager obligationerne, at der er en fornuftig omsætning i obligationerne. Hvis der er for lidt handel, kan priserne blive presset op eller ned, når der skal optages og indfris lån. Så af praktiske årsager laver man på de fastforrentede lån serier, der løber i tre år ad gangen. De sidste tre år har man for de 30-årige lån brugt obligationer i en serie, der udløber (er fuldt tilbagebetalt) i 2044. Det vil sige at en låntager, der optog lån i efteråret 2011, faktisk havde et lån, der var baseret på en 33-årig obligation, selvom kunden oplever det som et 30-årigt lån. Hvorimod en kunde der optager et 30-årigt lån i dag, stadig vil kunne få det i 2044 serie, og dermed have et lån baseret på en 30-årig obligation. I praksis mærker man som sagt ikke den store forskel som låntager. Investorerne derimod, oplever faktisk en forskel. Investoren, der købte 2044 serien for tre år siden, skal vente 33 år, inden pengene er fuldt tilbagebetalt, hvorimod investoren, der køber den i dag, kun skal vente 30 år. 

Det har den betydning for låntageren, at fordi investoren der skal vente tre år længere med at få alle pengene igen, vil han have noget mere i effektiv rente. Den effektive rente på en obligation bliver reguleret via kursen, så i praksis betyder det at kursen på en 33-årig obligation er dårligere end en tilsvarende 30-årig obligation. Og så kommer vi til hele humlen – lige nu er der et serieskifte i gang. Denne gang er det 2044 obligationen, der bliver udskiftet med en 2047 obligation. Den gamle serie, altså 2044 serien kan benyttes indtil udgangen af denne måned, og den nye serie er allerede taget i brug. Så hvis du står og skal have et fastforrentet lån i denne tid, skal du altså tage stilling til om du vil have det i den gamle (2044) eller nye (2047) serie, vil du have et 20-årigt lån er det hhv. 2034 og 2037, der skal vælges imellem.

Da investor jo ville have en højere effektiv rente på den længst løbende obligation, er kursen derpå dårligere og du vil som låntager opleve at få en tilsvarende højere effektiv rente, selvom begge dele for dig opleves som et 30-årigt lån. Forskellen er pt. ca. halvandet kurspoint, det koster altså 15.000 kr. pr. lånte million, at komme over i den nye serie.  Den eneste fordel der er ved at komme over i den nye serie, er at den er lidt mere rentefølsom, så hvis du senere vil lave en opkonvertering af lånet, kan du tjene lidt mere på et lån i den nye serie frem for den gamle. Men erfaringsmæssigt, er der ikke mange, der benytter den mulighed, så for langt de fleste vil det være bedre at få et lån i den gamle serie mens tid er – og så skal der handles hurtigt, da det kun er muligt måneden ud og også kræver noget ekspeditionstid, så nogle institutter lukker allerede for tilbudsgivning deri på mandag i uge 33.

Ultimate Web