En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Løser den nye skatteaftale modregningsproblematikken?

Uvildige.dk, februar 2018

Begejstringen for den nye skatteaftale, som menes at løse størstedelen af samspilsproblematikken, har indtil videre været stor. Men løser skatteaftalen nu også problemerne efter hensigten?

Samspilsproblematikken, som er central for denne skatteaftale, er kort fortalt det faktum, at det for mange lønmodtagere ikke kan betale sig at spare op til pension. Det er tilfældet, da den skat og modregning, de får ved udbetaling, langt overstiger det fradrag, der gives ved indbetaling.


>> Klik her og få en uforpligtende snak om optimering af din økonomi


Lad os lige regne efter

Med de nye regler får man, hvis man har mindre end 15 år tilbage til folkepensionsalderen, et ekstra ligningsmæssigt fradrag på 32 pct. af pensionsindbetalinger op til 70.000 kr.

Det vil sige, at betaler man 70.000 kr. ind til ratepension eller livrente, så kan man trække 22.400 kr. fra i ligningsmæssige fradrag, som er den samme kategori, hvor man trækker fagforening og A-kasse fra.

Skatteværdien af dette er dog begrænset til ca. 26 pct., hvilket betyder at den skattemæssige værdi i kroner og øre, bliver 5.824 kr. Sætter man 5.824 kr. i forhold til de 70.000 kr., der betales ind til pension, så giver det et reelt ekstra fradrag på 8,3 pct.

Når vi sammenligner samspilsproblematikken for personer, der ikke betaler topskat og har mindre end 15 år til folkepensionen, så kan vi se, at problematikken langt fra er løst. Den er blot blevet en lille smule mindre.

 


Et eksempel - før og efter skattaftalen

Lad os tage et eksempel med udgangspunkt i en person, der har under 15 år til folkepension, og som er ramt af samspilsproblematikken. Personen har en indtægt på 360.000 kr. 

Før skatteaftalen ville personen få ca. 38 pct. i fradrag for indbetalingen, og blive beskattet samt modregnet med ca. 58 pct. ved udbetaling, altså et tab på 20 pct.
Efter den nye skatteaftale er fradrag forøget til ca. 46,3 pct., men skat og modregning ved udbetaling er fortsat 58 pct. Så tabet er blot reduceret til 11,7 pct.

Det skal nævnes, at personer, der tjener mindre end 350.000 kr. pr. år, vil fremover ikke få reduceret sit beskæftigelsesfradrag med pensionsindbetalingerne. Dette vil reducere tabet på indbetalingerne med yderligere 2,5 pct., så det kun bliver ca. 9 pct.


Der skal stadig meget til, før det betaler sig

Et argument man ofte hører, når der skal tales for, at det alligevel kan betale sig at spare op til pension, er at afkastet beskattes lempeligere, end hvis man sparer op i frie midler. Denne lempeligere skat rammer dog kun afkastet, hvor modregningen rammer hele beløbet inkl. afkast. Så der skal rigtig mange år, eller et meget højt afkast, til at det ændrer på konklusionen om, at det ikke kan svare sig at betale ind, hvis man bliver modregnet.

De eneste, der har fået ”vendt” deres situation fra at have et tab før den nye aftale til en gevinst ved indbetaling efter den nye aftale, er personer der har mindre end 15 år til folkepension og som har topskat ved indbetaling og bundskat ved udbetaling. De havde før et tab på ca. 6 pct., mens de i dag har en gevinst på ca. 2 pct.


>> Klik her og læs mere om rådgivning i forhold til pensionsplanlægning


Få altid regnet efter, inden du tager stilling

Kigger vi på dem, som man fra politisk hold havde fokus på at hjælpe, nemlig dem med de laveste lønninger, så er der ikke en eneste, der var ramt af modregning i går, der ikke er det i dag.

Blot i mindre omfang. Så du skal altid få regnet efter, så du kan tage stilling ud fra din specifikke situation, inden du kaster ekstra penge ind på dine ratepensioner og livrenter.

I nedenstående tabel kan du se et overblik, som viser om det ift. skat og modregning kan betale sig at spare op efter den nye skatteaftale. Negative tal viser tab ved indbetaling. Tallene kan variere efter din reelle kommuneskat. Der er regnet uden afkast og positiv effekt af PAL-skat i forhold til skat på frie midler. 

 

 

Ultimate Web