En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Har du husket årets sidste skatteoptimering?

Uvildige.dk, december 2018

Vi kører på de sidste par uger af 2018 og skal du have sikret dig det bedst mulige økonomiske afsæt for 2019, er det sidste chance for at handle.

Det er først og fremmest skatteoptimering, som er relevant at rette fokus mod her sidst på året. Det gælder i forhold til gevinster eller tab på aktier og det gælder i forhold til indbetalinger på pension.


Der kan være behov for at udjævne gevinster og tab på aktier

Har du i løbet af året solgt aktier med gevinst eller har du fået udbytte fra dine aktier, investeringsforeninger eller fra dit eget selskab, kommer du til at betale skat af den positive aktieindkomst. Det kan være, at andre af dine aktier samtidig er i minus ift. købstidspunktet. Her skal du være opmærksom på, at dette minus kun har en skattemæssig effekt, hvis du aktivt realiserer tabet.
 


Så hvis du overvejer at sælge nogle af disse aktier med tab og har andre gevinster i form af aktieindkomst, så kan det være en god ide at få solgt aktier med tab i år og således spare nogle penge på skatteindbetalingerne, som du ellers skulle have betalt.

Det kan også være, du har aktier med store gevinster, og gerne vil reducere lidt i disse aktier.


Vi tager lige et eksempel

Lad os antage, du eksempelvis har købt aktier for 200.000 kr. og disse aktier er steget til det dobbelte og dermed er 400.000 kr. værd.

Sælger du alle aktierne i år, skal du betale skat af 200.000 kr., men sælger du derimod halvdelen i år og halvdelen til næste år, så skal du kun betale skat af 100.000 kr. i år og 100.000 kr. næste år.

Du har et bundfradrag, der hedder 27 pct. på de første 53.000 kr. og 42 pct. på beløb derover. Er du gift, kan du gange det med to, og så hedder det således 27 pct. på de første 106.000 kr.

Antager vi, at du er gift og vælger at sælge hele beholdningen i samme år, bliver aktieindkomsten på 200.000 kr. Du betaler altså 27 pct. af de første 106.000, mens du betaler 42 pct. af de næste 94.000 kr. Det vil sige, at du i alt betaler 68.100 kr., hvorimod hvis du havde solgt halvdelen i år og halvdelen næste år, så havde du sparet 14.100 kr. i skat, da du så kun skulle betale 27 pct. på det hele, altså 54.000 kr. fremfor 68.100 kr.
 


Altså er det bedre at have 106.000 kr. (hvis man er gift og det halve hvis ikke) i aktieindkomst hvert år, end at have nogle år med store indtægter og nogle, hvor du ikke har noget. I hvert fald hvis du vil have glæde af bundfradraget.

Selvfølgelig kender du kun dine aktier for indeværende år og ikke, hvordan de udvikler sig i det nye år. Men du kunne eksempelvis have købt nogle aktier for flere år tilbage og have store gevinster på dem og så have en intention om at sælge ud af disse. Overvej da hvor mange, du vil sælge. Det er klart, at har du en forventning om at aktierne skal falde markant i nær fremtid, så er det selvfølgelig bedst at sælge dem alle med det samme. Men tror du på, de holder værdi, så bred gevinsten ud over årene.

Så går du med tanker om at lave justeringer i din portefølje, så er der altså penge at spare, ved at være opmærksom på disse små justeringer og gøre tingene lidt smartere.


ETF’ere kan blive en del af aktieindkomsten

I denne sammenhæng er det værd at nævne at aktiebaserede ETF’ere (udenlandske investeringsforeninger med aktier) med stor sandsynlighed fra 1. januar 2019 vil indgå i aktieindkomsten fremadrettet. Dog fortsat opgjort efter lagerprincippet. Det kræver dog, at det aktuelle lovforslag vedtages som foreslået, hvilket også er ganske forventeligt. Dermed er ”skattebarrieren” for at bruge ETF’er næsten helt nedbrudt. I forslaget fremgår det også, at ETF’er som udgangspunkt stadig kan benyttes i VSO ordninger.


Ekstra indbetaling på pension er relevant for nogle

Der kan også være optimeringsmuligheder forbundet med indbetalinger på din pension. Betaler du topskat kan det i nogle tilfælde give mening, at indbetale til ekstra til ratepension eller livrente.

Indbetalingsgrænsen på ratepension hedder 54.700 kr. og har du ikke udnyttet denne, kan der være ide i at indbetale hertil. Topskattegrænsen hedder i øjeblikket 498.900 kr., og det er efter AM-bidrag er fratrukket og efter indskud på pension.

I år er det endda blevet lidt mere attraktivt at overføre til pension, fordi der er kommet et ekstra fradrag, der skal motivere til at spare ekstra op. Dette ekstra fradrag gælder for pensionsindbetalinger på op til 70.000 kr. Fradraget har i år en værdi på ca. 2 pct. for personer med mere end 15 år til pension og ca. 5,5 pct. for personer med under 15 år til pensionering.
 


Men husk nu på, at ekstra pensionsindbetalinger ikke nødvendigvis er en god ide, blot fordi det giver fradrag i skatten. Det skal give mening at sætte ekstra ind og du skal gøre det, der er bedst for dig og din økonomi. Ikke for banken eller pensionsselskabet.

Vær i den sammenhæng også opmærksom på, at der kan være frister hos de enkelte banker for, hvornår man senest kan indbetale. En god ide vil være at tage aktion før julen for alvor sætter ind.


Børneopsparing samt gaver til børn og børnebørn

I år er der også trådt nye regler i kraft i forhold til, hvor meget du som forældre må indsætte på børnenes børneopsparing. Her er der tale om en fordobling af beløbet fra tidligere. Således er det nu muligt at sætte 6.000 kr. ind årligt, mod tidligere 3.000 kr. I alt kan der sættes 72.000 kr. ind frem til barnet fylder 18 år. Tidligere var beløbet 36.000 kr.

Så er der lidt ekstra at gøre med her sidst på året og har du endnu ikke benyttet den nye beløbsgrænse på børneopsparingen, kan dette også være en mulighed.

Og nu vi er ved børnene, så kunne et arveforskud måske også være relevant, hvis du er sikker på, at formuen rækker til mere, end du selv når at bruge. I et sådan tilfælde kan der være fordel i at give noget videre til næste generation.

Her kan der hentes besparelser på arveafgiften, dog kan der maksimalt gives kr. 64.300 fra hver forældre til hvert barn og hvert barnebarn. Herefter tillægges en gaveafgift. Svigerbørn kan modtage kr. 22.500.


Invester tiden nu

I det hele taget er der fortsat mulighed for at gøre noget godt for din økonomi, nu her hvor året går på hæld. Men skal du nå disse skatteoptimerende indsatser, skal du i gang nu. Virker det overskueligt, er der hjælp at hente, men det starter hos dig, så invester nu lidt i dig selv og din økonomi, inden du lader julefreden sænke sig.
 

Ultimate Web