En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Betaler du for meget i skat

Vi bor i et land med et veludviklet velfærdssystem, og vi bidrager alle hertil. Spørgsmålet er om du betaler mere, end du har pligt til. SKAT lavede i 2010 en undersøgelse, der viste at danskerne betalte kr. 700 mio. for meget i skat pga. fejl i deres opgørelser. Dertil kommer uudnyttede muligheder for at optimere skatten.

Fordel din indkomst og spar topskat

Det danske skattesystem er bygget op sådan, at man beskattes progressivt dvs. jo højere indkomst jo højere skatteprocent. Ved at udskyde en del af sin indkomst til et senere tidspunkt, kan man fordele den bedre og derved holde sig under eller så tæt på progressionsgrænsen som muligt. Ved at udskyde skatten, har du også mulighed for at investere og derved forrente pengene selv i perioden, indtil de skal betales.

Skat på afkastet af din opsparinger

Når du har en opsparet en formue, bliver du som udgangspunkt beskattet af det afkast formuen giver. Det kan være som personlig indkomst, kapitalindkomst eller aktieindkomst. Ved at vælge det rigtige skattemiljø eks. pensionsopsparing, kan du minimere den løbende beskatning af din opsparing. Du kan også optimere brugen af evt. tidligere års underskud på aktieinvesteringer til at udskyde skatten på andre aktiegevinster.

Hvordan kan vi hjælpe med at optimere din skat

Vi analyserer dine indkomstforhold og forventede afkast på din opsparing/formue. Vi lægger en strategi for din økonomi fremadrettet, der både tager hensyn til dine økonomiske behov i hverdagen, men også fokuserer på at optimere skattebetalingen ift. de gældende regler. Vi hjælper med at undersøge om du udnytter evt. overgangsregler fuldt ud, og gennemgår mulighederne for fradrag i din skattepligtige indkomst.

Se også arveplanlægning for minimering af boafgift.

 

Ultimate Web