En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Det er tid til årets sidste skatteoptimering

December 2019

Vi nærmer os udgangen af 2019 og dermed sidste chance for at sikre det bedst mulige økonomiske afsæt for det nye år. Er din økonomi klar til 2020?

Det er i denne sammenhæng først og fremmest aktuelt at rette fokus på skatteoptimering. Det er relevant i forhold til gevinster eller tab på aktier samt i forhold til indbetalinger på pension.


Udjævning af gevinster og tab på aktier

Har du i løbet af året solgt aktier med gevinst, eller har du fået udbytte fra dine aktier, investeringsforeninger eller fra dit eget selskab, skal der betales skat af den positive aktieindkomst. Er andre af dine aktier samtidig i minus ift. købstidspunktet, skal du være opmærksom på, at dette minus kun har en skattemæssig effekt, hvis du aktivt realiserer tabet. 

Overvejer du at sælge nogle af disse aktier med tab, og har du andre gevinster i form af aktieindkomst, kan det derfor være en god ide at få solgt aktier med tab i år. Således spares nogle penge på skatteindbetalingerne, som du ellers skulle have betalt.

Det kan selvfølgelig også være, du har aktier med store gevinster, og gerne vil reducere lidt i disse aktier.


Mange tusinde i besparelse

Lad os antage, du eksempelvis har købt aktier for 200.000 kr. og disse aktier er steget til det dobbelte og dermed er 400.000 kr. værd.

Sælger du alle aktierne i år, skal du betale skat af 200.000 kr., men sælger du kun den ene halvdel i år og den anden halvdel til næste år, skal du kun betale skat af 100.000 kr. i år og 100.000 kr. næste år.

Dit bundfradrag hedder 27 pct. på de første 54.000 kr. og 42 pct. på beløb derover. Er du gift, kan du gange det med to, og så hedder det således 27 pct. på de første 108.000 kr.

Er du gift og vælger at sælge hele beholdningen i samme år, bliver aktieindkomsten på 200.000 kr. Du betaler så 27 pct. af de første 108.000 og 42 pct. af de næste 92.000 kr. Det vil sige, at du i alt betaler 67.800 kr. Havde du i stedet solgt halvdelen i år og halvdelen næste år, havde du sparet 13.800 kr. i skat, da du så kun skulle betale 27 pct. på hele beløbet, altså 54.000 kr. fremfor 67.800 kr.

Vil du have glæde af bundfradraget, er det således bedre at have 108.000 kr. (hvis man er gift og det halve hvis ikke) i aktieindkomst hvert år, end at have nogle år med store indtægter og nogle, hvor du ikke har noget. 

Selvfølgelig kender du kun dine aktier for indeværende år og ikke, hvordan de udvikler sig i det nye år. Men du kunne eksempelvis have købt nogle aktier flere år tilbage og have store gevinster på dem, og have en intention om at sælge ud af disse. Overvej da, hvor mange du vil sælge.

Det er klart, at har du en forventning om, at aktierne skal falde markant i nær fremtid, så er det selvfølgelig bedst at sælge dem alle med det samme. Men tror du på, de holder værdi, så spred gevinsten ud over årene.

Går du med tanker om at lave justeringer i din portefølje, er der altså penge at spare, ved at være opmærksom på disse små justeringer og gøre tingene lidt smartere.


Ændring i beskatning af ETF’ere

I denne sammenhæng er det værd at nævne, at der pr. 1. januar 2020 bliver mulighed for at aktiebaserede ETF’ere (udenlandske investeringsforeninger med aktier) beskattes som aktieindkomst. Det kræver dog, at udbyderne aktivt har søgt om det. Gør de ikke det, så forbliver beskatningen som kapitalindkomst.

Begge muligheder vil fortsat blive opgjort efter lagerprincippet. Meningen med denne lovændring var at nedbryde ”skattebarrieren” ved brug af ETF’ere, og man er da også kommet tættere på. Men det er stadig ikke helt i mål, da lagerbeskatningen giver en lidt anderledes beskatning. Dertil skal du som investor nu også undersøge, om den udbyder af ETF’ere, du har valgt, har gjort brug af muligheden for at lade deres fonde aktiebeskatte eller ej.

På pensioner og i virksomheder har ændringerne ingen betydning, men for dem, der har købt eller påtænker at købe ETF’ere for ”frie midler”, altså almindelig opsparing, så kræver det lidt ekstra omtanke.


Ekstra indbetaling på pension

Der kan også være optimeringsmuligheder forbundet med indbetalinger på din pension. Betaler du topskat, kan det i nogle tilfælde give mening, at indbetale ekstra til alderspension og ratepension.

Indbetalingsgrænsen på ratepension hedder 55.900 kr. og har du ikke udnyttet denne, kan der være ide i at indbetale hertil. Topskattegrænsen hedder i øjeblikket 513.400 kr., efter AM-bidrag er fratrukket og efter indskud på pension. På aldersopsparing kan der indsættes 5.200 kr. for dem, der har mere end fem år til deres folkepensionstidspunkt. For dem tættere på er det 48.000 kr., der kan indsættes. Der er ingen fradrag på indskud på aldersopsparing, men heller ingen skat eller afgift på udbetalingen.

Sidste år blev det endda blevet lidt mere attraktivt at overføre til pension, grundet et ekstra fradrag gældende for pensionsindbetalinger på op til 71.500 kr. Fradraget har en reel værdi på ca. 2 pct. for personer med mere end 15 år til pension og ca. 5,5 pct. for personer med under 15 år til pensionering.

Men husk nu på, at ekstra pensionsindbetalinger ikke nødvendigvis er en god ide, blot fordi det giver fradrag i skatten. Det skal give mening at sætte ekstra ind og du skal gøre det, der er bedst for dig og din økonomi. Ikke for banken eller pensionsselskabet.

Vær i den sammenhæng også opmærksom på, at der kan være frister hos de enkelte banker for, hvornår man senest kan indbetale. En god ide vil være at tage aktion, før julen for alvor sætter ind.


Tænk næste generation ind

Tilbage i 2018 kom der en fordobling af det årlige beløb, der kan sættes ind på børneopsparinger, fra 3.000 kr. til 6.000 kr. I alt kan der årligt sættes 72.000 kr. ind frem til barnet fylder 18 år, hvor beløbet tidligere var 36.000 kr. Så er der lidt ekstra at gøre med her sidst på året, kan børneopsparingen også være en mulighed.

Hvis du er sikker på, at formuen rækker til mere, end du selv når at bruge, kunne et arveforskud også være en mulighed. Her kan der hentes besparelser på arveafgiften, dog kan der maksimalt gives kr. 65.700 fra hver forældre til hvert barn og hvert barnebarn, mens svigerbørn kan modtage kr. 23.000. Herefter tillægges en gaveafgift.


Invester tiden nu

I det hele taget er der på flere fronter mulighed for at gøre noget godt for din økonomi, nu hvor året går på hæld. Men skal du nå disse skatteoptimerende indsatser, skal du i gang nu. Virker det overskueligt, er der hjælp at hente, men det starter hos dig.

Invester tiden i dig selv og din økonomi, inden du lader julehygge og nytårsfester tage over.


 

 

Ultimate Web