En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Betaler du for meget i skat

Vi bor i et land med et veludviklet velfærdssystem, og vi bidrager alle hertil. Spørgsmålet er om du betaler mere, end du har pligt til. SKAT lavede i 2010 en undersøgelse, der viste at danskerne betalte kr. 700 mio. for meget i skat pga. fejl i deres opgørelser. Uvildige.dk hjælper dig med at udnytte dine muligheder for at optimere skatten.

Fordel din indkomst og spar topskat

Det danske skattesystem er bygget op sådan, at man beskattes progressivt dvs. jo højere indkomst jo højere skatteprocent. Ved at udskyde en del af sin indkomst til et senere tidspunkt, kan man fordele den bedre og derved holde sig under eller så tæt på progressionsgrænsen som muligt. Ved at udskyde skatten, har du også mulighed for at investere og derved forrente pengene selv i perioden, indtil de skal betales.

Skat på afkastet af din formue

Når du har en opsparet en formue, bliver du som udgangspunkt beskattet af det afkast formuen giver. Det kan være som personlig indkomst, kapitalindkomst eller aktieindkomst. Ved at vælge det rigtige skattemiljø fx pensionsopsparing, kan du minimere den løbende beskatning af din opsparing. Du kan også optimere brugen af evt. tidligere års underskud på aktieinvesteringer til at udskyde skatten på andre aktiegevinster.

Sådan kan vi hjælpe med at optimere din skat

Uvildige.dk analyserer dine indkomstforhold og forventede afkast på din opsparing/formue. Vi lægger en strategi for din økonomi fremadrettet, der både tager hensyn til dine økonomiske behov i hverdagen, men som også fokuserer på at optimere skattebetalingen ift. de gældende regler. Vi hjælper med at undersøge om du udnytter evt. overgangsregler fuldt ud, og gennemgår mulighederne for fradrag i din skattepligtige indkomst.

Se også arveplanlægning for minimering af boafgift.

Har du et holdingselskab eller opsparet overskud i virksomhedsskatteordning kan du med fordel læse om virksomhedsejeres økonomi 

Ultimate Web
I'm not usually lace wigs uk wearer. I ordered 2 brazilian lacefronts from amazon and this was the lower priced wig. I like this one so much that I sent the other back. The hair bundles looks great. Its a little dry but can be fixed with a little product. The wig is full without being heavy. I took it to my stylist. She bleached the knots, washed it, cut the lace wigs uk plucked the side part and added a little product. She loved this unit for the price. I don't glue this down and it fits well with the brazilian hair uk. The cap fit kinda big my man says I have a big head and this cap still ran a little big to me. I'll probably gel down the sideburns for the weekend for a tighter fit and play with the lace wigs uk. I think its a great unit for the price and I probably will be ordering another curl pattern. I've been wearing the wig for 2weeks now.