En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Solceller - skal/ skal ikke

Skrevet af Jesper Olesen, august 2012

4 grunde til at du skal investere i et solcelleanlæg:

 1. Du reducerer husstandens CO2-udledning med op til 3 tons om året.
 2. Gratis el – du sparer penge på elregningen samtidig med, at du gør dig uafhængig af de stigende elpriser
 3. Lavere udgifter til forbrug kan gøre din ejendom mere attraktiv i salgsøjemed.
 4. Mulighed for at køre solcelleinvesteringen i virksomhedsskatteordningen og dermed fratrække alle omkostninger samt udnytte muligheden for afskrivninger.

Du skal dog bemærke følgende:

Husstandens elforbrug kan variere hen over tid, da det kan blive påvirket af børn, som flytter hjemmefra, ændring i teknologien og andre hændelser.

Skal du have finansieret dit solcelleanlæg via lån i banken eller realkreditinstituttet, vil der være omkostninger og renter, som skal medregnes i investeringen og har du pengene til at stå på indlånskonto eller måske investeret i værdipapirer, vil der skulle indregnes mistede renteindtægter i investeringskalkulen.

Du skal påregne, at der i løbet af de første 9-12 år vil være flere udgifter forbundet med investeringen i forhold til de besparelser, som vil kunne opnås på elregningen. Indtægterne vil groft sagt først komme, når lånefinansieringen er tilbagebetalt.

Og du skal være opmærksom på, at der kan komme udgifter til vedligeholdelse og reparation, som også spiller ind i regnestykket, og har du valgt virksomhedsordning, kan der være nogle skattemæssige konsekvenser, hvis huset sælges inkl. solcelleanlæg.

De skattemæssige regler:

Når du som privatperson investerer i solcelleanlæg, kan du blive beskattet på følgende 2 måder:

 1. Den skematiske ordning – hvilket betyder, at solcelleanlægget betragtes som privat benyttet og det er kun den del af indkomsten, som overstiger kr. 7.000, der medregnes med 60 pct. til din skattepligtige indkomst. Renteudgifterne er fradragsberettigede. Udgifter i forbindelse med installation og vedligeholdelse kan fratrækkes efter de særlige regler om håndværkerfradrag.  (kr. 15.000 pr. person pr. husstand)
   
 2. Den regnskabsmæssige ordning - hvilket betyder, at anlægget betragtes som erhvervsmæssigt og dermed kan alle omkostninger fratrækkes i den skattepligtige indkomst, herunder afskrivninger. Afskrivning udgør 25 pct. årligt og efter saldometoden.

  Ejeren af solcelleanlægget beskattes af værdien af det elforbrug, der produceres/forbruges – er lovgivningsmæssigt fastsat til kr. 0,60 pr. Kwh. de første 10 år og derefter kr. 0,40 pr. Kwh.
  Det kræver ikke registrering med cvr. nummer eller oprettelse af selskab.


 

Ultimate Web