En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Tilbageblik på året 2015 og et gæt på 2016

Af Hans Peter Christensen, januar 2016 (også bragt i Nordjyske Stiftstidende)

Nytåret er en god anledning til at se tilbage på, hvad der egentligt er sket i løbet af året og hvilken betydning det har – ligesom forventningerne til det nye år bør overvejes. Der er mange faktorer der påvirker den helt almindelige danskers privatøkonomi, nogle mere direkte end andre.  

Renten

Sådan forløb 2015 
Især boligejere påvirkes af renten, da en ændring på bare en procent vil kunne mærkes for de fleste, der skylder en million eller to i deres bolig. Der er virkelig sket noget med rente i løbet af 2015. Da vi startede året var renten allerede i nedadgående retning og den faste 30-årige rente var på omkring 2,5 pct. ved årsskiftet. Renten forsatte ned ikke mindst pga. et meget omtalt ”pres på kronen”. Renten nåede et lavpunkt i midten af februar, hvor den kom lige under 2 pct. og forblev i det niveau indtil udgangen af april, hvor der kom en meget pludselig rentestigning – og det lige på et tidspunkt hvor mange var ved at omlægge deres lån og tusindvis af boligejere blev taget på sengen og nåede lige præcis ikke at få 2 pct. lånet. I juni måned nåede renten en kort overgang op at snuse til 3,5 pct., hvorefter den faldt tilbage på 3 pct. i løbet af sommeren og her har den ligget nogenlunde stabilt siden.

Så det var altså noget af en rutsjetur, hvor renten steg med 1,5 pct.-point i løbet af nogle få måneder. En lille reminder om, at når der kommer ændringer i renten, så kan det altså gå stærkt, og vi skal passe på med at tro, at den nuværende lave rente forbliver der altid fremover.

For obligationsinvestorerne var det en slem forskrækkelse, da de lange realkreditobligationer faldt med 10 pct. i perioden. Især fordi obligationsejerne betragter deres realkreditobligationer som meget sikre, og i mange år er kursen kun gået opad. Igen skal man som investor passe på med at blive blind for den risiko, der ligger ved at have den type obligationer. 

Forventninger til 2016
Rentestigningerne er begyndt i USA, der dog også har været et skridt foran Europa i forhold til at komme ud af krisen. Jeg er overbevist om, at når vi kigger nogle år frem, så vil renten være 1-2 pct. højere end i dag. Men om der kommer til at ske ret meget med den i 2016 tør jeg ikke spå om. Det kommer an på hvor hurtigt det går i USA og hvordan økonomien derovre reagerer på det. Der er, som jeg ser det, plads til en mindre rentestigning på de helt korte variable renter, uden at det behøves betyde en masse for de lange renter. Så forskellen på den korte og lange rente kan godt blive lidt mindre end nu.

Obligationsejerne skal passe på med at ligge i alt for rentefølsomme papirer, præmien er efter min mening ikke prangende i forhold til risikoen, og det er nemt at blive fristet enten ud i længere løbende eller mindre sikre obligationer, når man kun kan få en 1 pct. eller under på de mere sikre af slagsen. 

Oliepriserne 

Sådan forløb 2015
Det er næppe gået mange bilejere eller tidligere OW Bunker aktionærers næser forbi, at olieprisen er væsentligt lavere nu end for nogle år siden. Det var egentligt i 2014 de største fald skete, og olieprisen steg faktisk ca. 20 pct. i løbet af foråret 2015, for derefter at falde ned i et endnu lavere niveau over efteråret. De nuværende lave niveauer har vi ikke set de sidste 10-15 år. Det betyder meget lavpraktisk, at vi kan tanke bilen billigere og købe billige flybilletter. Det betyder også, at virksomhederne kan spare på deres energiudgifter og få transporteret deres varer billigere. Kombineret med at mange råvarer også er faldet i pris og en del lande stadig har masser af tilgængeligt arbejdskraft, og derfor ikke meget pres på lønnen, så har det sjældent været så billigt at få produceret og flyttet varer.

Men der er også ulemper – primært for virksomheder, der selv er i eller handler med olieindustrien. Der bliver ikke investeret, da der ikke økonomi i at udvikle nye felter, når afregningspriserne er så lave. Det betyder fyringer og konkurser i industrien. For lande, der er afhængige af deres indtægter på salg af olie eller gas, er det meget kritisk. Lande som Venzuela, Brasilien, Saudi Arabien og Rusland er hårdt ramt. Men også Norge er blevet påvirket og den norske krone er faldet 20 pct. over de sidste tre år, stort set i takt med oliepriserne.

I USA er nyudvindingen af naturgas ved hjælp af ”fragging” stort set gået i stå, da det heller ikke er rentabelt med de lave priser. De fleste husker nok også, at fragging var på vej til Danmark, og modstandere heraf bør glæde sig over de lave oliepriser. Omvendt kan de lave priser betyde, at udviklingen af vedvarende energier kan gå lidt i stå, da de lave priser fjerner noget af det økonomiske incitament i udfasningen af de fossile brændstoffer.  

Forventninger til 2016
På den ene side vil så store fald som vi har set de sidste par år ofte betyde, at det delvist er en overreaktion, som igen betyder, at der på et tidspunkt kan komme en modreaktion og dermed stigende oliepriser. I øjeblikket er der gang i et udskillelsesløb, hvor man, fra de olieproducerende lande, gerne vil holde priserne nede længe nok til at de sidstankomne (eks. Shalegassen i USA) og/eller mindst polstrede aktører bukker under og der dermed kommer et faldende udbud og dermed færre om at dele profitten når udskillelsesløbet slutter. Men om det sker i 2016 vides ikke. Jokeren er konflikter i mellemøsten og handelsembargoen med Rusland, der begge dele hurtigt kan ændre på billedet. 

Aktierne 

Sådan forløb 2015
De danske aktier har haft et fantastisk år i 2015 med afkast på samlet set omkring 30 pct., hvilket faktisk er lidt unikt, og primært båret af nogle få store selskabers fremgang. De amerikanske aktier endte 2015 med en mindre minus på et par pct. (målt i USD) og de øvrige europæiske markeder har givet 0 – 10 pct. Vækstmarkederne har over en bred kam givet negative afkast om den bred indeks MSCI emerging markets endte 2015 med et minus på ca. 7 pct.

Så når man sidder herhjemme i Danmark og hører om et knald godt aktieår, så skal man lige have in mente at de danske aktier fylder en meget lille del af hele verdens aktiemarked (under en pct.). Så generelt har aktierne været rimelig fornuftige, og så har vi herhjemme alligevel fået et positivt afkast på vores amerikanske aktier, da dollaren er steget med ca. 12 pct. i 2015 og vi derfor målt i DKK har fået et afkast på de amerikanske aktier på ca. 10 pct.

Det skal også bemærkes, at størstedelen af afkastet på aktierne kom i starten af året og stabiliserede sig i maj måned og var rimelige stabile henover sommeren. Så var der en del turbulens i det tidligere efterår, der dog rettede sig igen indtil der på ny kom relative store fald i december måned. For mange aktiers vedkommende ændrede det billedet af 2015 fra et fremragende aktieår til et ok aktieår. 

Forventninger til 2016 
Jeg har umiddelbart svært ved at se, at de danske aktier skal blive ved med at give det meste af verden baghjul. Men det er sket før uden, at jeg fik øje på det inden. Generelt er priserne på aktier i et niveau, hvor der er medregnet at verdensøkonomien og dermed virksomhedernes indtjening stadig er på vej frem igen efter krisen. Der skal altså ikke mange skuffelser til, hvilket vi også har mærket i 2015 med de store udsving undervejs. Så jeg forventer et forhåbentligt stille og roligt aktieår, hvor økonomien lever op til forventningerne og aktierne leverer et mindre, men stadig positivt, afkast. 

Ejendomspriserne

Sådan forløb 2015
Ejendomspriserne har udviklet sig pænt i 2015 – og der opleves en polarisering, hvor ejerlejlighederne, især i København og Århus, igen har oplevet de klart største stigninger. Priserne er oppe med 10-15 pct. for året, og i Kbh. er priserne steget med 50 pct siden bunden og er ved at være på niveau med priserne før krisen.

Det har givet anledning til snak om ny boligboble. Også andre af de større byer har oplevet relativt store stigninger og de gode takter har i løbet af 2015 bredt sig ud i provinsen, dog uden at udkantsområderne for alvor mærker noget til det. Udbuddet af boliger er faldet og det ser ud til, at den ophobning af boliger, der ikke er blevet solgt under krisen er ved at være i bund.

Når boligpriserne stiger, betyder det også at friværdierne stiger og det har typisk haft stor indvirkning på danskernes lyst til at bruge penge. Samtidig er de stigende boligpriser med til at reducere risikoen for at bankerne taber penge på boliglån, hvilket giver dem mere blod på tanden i forhold til at låne penge ud. Danskerne er dog blevet mere fokuseret på at afvikle gæld, så selvom friværdierne er stigende, ser vi samtidig, at flere danskere afvikler mere af deres gæld – så det bliver nok ikke samme forbrugsfest, som sidste gang danskerne vekslede deres friværdier til nye køkkener, rejser og biler. 

Forventninger til 2016
Jeg er ikke bekymret for en ny boligboble, men hvis der kommer rentestigninger, kan det godt presse priserne. Ringene i vandet fortsætter forhåbentligt i form af, at de dyrere priser på boliger i de store byer får efterspørgslen på boliger i provinsen til at stige og dermed understøtter priserne. At udbuddet af boliger er på det laveste niveau i fem år, er også med til at understøtte den fortsatte stigning i boligpriserne generelt, sammen med en lav arbejdsløshed, billig brændstof og et skattetryk, der for mange danskere er lettet over de seneste år. Omvendt er der strammet lidt op på reglerne for udbetalingen og vi har højere bidragssatser samt et fokus på, at der skal afvikles gæld. Det er alt sammen med til at trykke den anden vej – men samlet set tror jeg på moderat stigende boligpriser i 2016. 

Konklusion 

Som nævnt har jeg ingen magisk krystalkugle og det er en speciel situation med en meget lav rente, geopolitiske spændinger, Kina der er ved at gennemgå en transformation fra at være verdens fabrik til være et ”forbrugerland”, store udsving i råvarepriser, en omstilling i energiforsyningen og en stadig hurtigere udvikling i brugen af IT og dens påvirkning på eksisterende forretningsmodeller. Så selvom det altid er svært at prøve at forudse fremtiden, synes jeg det er ekstra svært lige nu. Dan dig din egen holdning, det er som altid dig selv, der i sidste ende er ansvarlig for dine økonomiske beslutninger – og husk at det ikke er svært at spå om fremtiden, men det er svært at få ret.
 

Ultimate Web