En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Tilliden, trygheden og afkastet led et knæk i 2018 – hvad byder 2019 mon på?

Uvildige.dk, januar 2019

2018 var på mange måder et udfordrende år på de finansielle markeder. Hvad kan vi forvente af 2019?

Ser vi tilbage på året 2018 kommer vi ikke udenom skandalerne, der på mange måder desværre har kendetegnet året. Ikke mindst bankernes hvidvaskningssag og milliardsvindlen hos SKAT har tæret på tilliden og truet trygheden blandt os danskere.


Rekordår for flest bankskifter

I den sammenhæng er det interessant at konstatere, at 2018 også markerede sig som det år, hvor flest bankkunder skiftede til en ny bank. I alt 195.000 familier, viser nye undersøgelser. Mon ikke skandalerne har haft sin andel i nogle af disse mange bankskifter, som i mange tilfælde er sket væk fra storbankerne til de mindre banker – væk fra de mindre tillidsvækkende overskrifter. 

Men andre forhold har selvfølgelig også spillet ind. En del af baggrunden for de mange skifter skal formentlig også findes i en øget konkurrence på bankmarkedet. Bankerne bugner med indlån, som vi også tidligere har skrevet om, og derfor er de interesseret i at få langet nogle udlån over disken også.

En lille tankevækkende sidebemærkning til de mange nye kunder i landets mindre banker er, at Finanstilsynet sideløbende med de mange bankskifter faktisk har gjort opmærksom på, at de mindre banker ikke altid prioriterer at balancere risikoen – altså opererer de med større risikovillighed. Det betyder bl.a. at en kunde, som har fået nej til et lån i en bank, måske får et ja i den anden, da det jo giver en ny kunde i butikken.


Få en professionel ”second opinion”

Det er selvfølgelig rart, hvis man står og skal bruge pengene til et huskøb eller andet, men indimellem kan det altså også være, at det nej rent faktisk er det bedste for kunden i den givende situation. I nogle tilfælde skal det være et klart nej og i andre et klart ja, men mange befinder sig i den midterste gråzone, hvor man i nogle tilfælde skal lytte til et nej og i andre ikke acceptere det.

Vi har tidligere skrevet, at det de senere år er blevet nemmere at finde ny bank, der tilbyder bedre vilkår – omtalte rekord bekræfter dette. Lad den også være en reminder om, at det er godt, at indhente tilbud, men husk nu også at spørge mere end et sted. Det kunne jo være, at der er banker, der indimellem kommer til at sige ja, hvor det skulle være nej eller omvendt.

Så sæt dig nu godt ind i din økonomi, og følg evt. op med en professionel ”second opinion”. Det kan vise sig værdifuldt for dig.


Investeringsmarkederne så rødt

Udover skandaler og bankskifter var 2018 også kendetegnet ved at være en kedelig affære på stort set alle fronter, når vi taler aktiemarkedet. De danske realkreditobligationer har givet et lille positivt afkast, men derudover er der ikke meget at skrive hjem om. De danske aktier er faldet 13,3 pct. og de globale 4,1 pct. De europæiske aktier 11,6 pct., mens en styrket dollar har holdt hånden under de amerikanske aktier, der ”kun” er faldet 1,3 pct. (alle målt i Danske kroner)

Ser vi frem mod 2019, er fordelen ved at aktierne er faldet så meget i 2018, at potentialet for stigninger nu er større. Dertil har man på nogle typer obligationer nu også noget højere rente, end det var tilfældet sidste år. Så man kan sige, at forventningerne til afkastene fremadrettet må være bedre end sidste år, grundet det niveau, markederne har nu. 

Der er grund til at tro på, at 2019 bliver et bedre år for især de europæiske aktier i forhold til 2018. Det er tilfældet fordi, de er faldet relativt meget og således er prissat forholdsvis lavt. Men intet er givet og vi må se, hvad året bringer, men alt andet lige bør vi kunne forvente os et mere spiseligt afkast i 2019, der indtil videre er startet godt.


Renten rørte ikke meget på sig

Mens aktierne faldt i 2018, var der ikke meget bevægelse i renten. Den steg ganske vist noget i starten af året, men er siden faldet igen, og renten var stort set den samme ved indgangen af 2018 som ved udgangen af året. Her ved indgangen til 2019 fås 2 pct. lån næsten til kurs 100, hvis du vælger et lån med afdrag.

Det er bl.a. Brexit og Trumps USA, der har medvirket til usikkerheden, som har holdt renten nede. Det har så at sige trykket renten ned, og når dette tryk forsvinder, er der grund til at tro, renten stiger. Om det bliver en kraftigt reaktion med stejl stigning eller stille og roligt, må tiden vise. ECB har varslet, at de begynder med de første rentestigninger i 2019. De lange renter er dog mere bestemte af markederne, som vi har set både i 2018, men også tidligere. Det er ikke meget, der skal til, før de lange renter begynder at stige – og det kan altså gå hurtigt, når det sker.


Pension - modregningsproblematikken blev forsøgt håndteret

2018 bød også på endnu en justering af pensionsreglerne, som bliver mere og mere uigennemskuelige som årene går. Denne gang blev indført et ekstra fradrag, der skulle løse den såkaldte modregningsproblematik, som vi har behandlet flere gange i denne klumme. Fradraget har løst problematikken for nogle, men langt fra alle. For mange af dem, som i forvejen havde fordel af at indbetale på pension, er fordelen nu blevet endnu større. Så forskellen på om det kan betale sig at indbetale eller ej, er altså blevet mere markant med dette ekstra fradrag, men for mange er problematikken endnu ikke løst. 

Det giver derfor endnu en anledning til at genoverveje sin pensionsplanlægning i 2019. Der vil være nogle, som ville have gavn af at skubbe sine pensionsindbetalinger og i stedet fokusere på at afvikle gæld, mens andre med fordel kan indbetale ekstra på pensionen. Fælles for alle er, at omkostningsminimering bør være et fokuspunkt fremadrettet, nu hvor afkastforventningerne for de næste 10 år er blevet nedjusteret fra officielt hold med udgangen af 2018.


Du skal selv på banen

Trods de mange bump på vejen gennem 2018, bør vi ikke gå duknakket ind i 2019. Generelt er forventningerne til 2019, at danskerne får flere penge mellem hænderne. Der er lavet undersøgelser, som viser, at hver dansker får ca. 500 kr. mere til sig selv om måneden. Så for mange danskere er der fortsat tale om en gunstig situation, med lave renter og, trods den seneste tumult på investeringsmarkederne, også gode afkast de seneste mange år (2018 undtaget).

Der er således ikke umiddelbart grund til bekymring. Spørgsmålet her ved indgangen af 2019 er nærmere, hvordan man bruger den luft, der er i økonomien hos mange. Skal du styrke sit økonomiske fundament bedst muligt, så du ikke er så sårbar for eventuelle kriser, der måtte ramme længere ude i fremtiden, skal du tage stilling. Selvom det ser fornuftigt ud, skal du fortsat bruge din sunde fornuft, og lade 2018’s skandaler og manglende afkast være en reminder om, at du må på banen for at sikre dit eget bedste, når det kommer til din økonomi.

 

Ultimate Web